Studencka Klinika Finansów działa od 1 kwietnia 2015 r. Tworzą ją studenci z koła naukowego Progress i, od 2022 r., Decyzji Finansowych, działających przy Instytucie Finansów Wydziału Ekonomiczno–Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.  Opiekę merytoryczną nad działaniami studentów pełnią pracownicy naukowi Instytutu Finansów.

W ramach Kliniki świadczone są konsultacje osobom zainteresowanym w zakresie usług finansowych świadczonych przez instytucje pośrednictwa finansowego. Konsultacje te dotyczą w szczególności produktów kredytowych, pożyczek, ubezpieczeń, produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych oraz zagadnień podatkowych.

Stałym elementem działalności Studentów SKF jest współorganizowanie konferencji naukowej „Ochrona konsumenta na rynku usług finansowych”.  Dotychczas odbyło się siedem edycji. Obecnie rozpoczęły się przygotowania do ósmej.

PROJEKTY STUDENCKIEJ KLINIKI FINANSÓW

Warsztaty edukacyjne dla przedszkolaków, młodzieży szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Materiały edukacyjne związane z zagadnieniami związanymi z pieniądzem, cyberbezpieczeństwem, inflacją, formami inwestowania.

Materiały edukacyjne wzbogacone o zagadnienia związane z inflacją.

Wizyty w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Tematyka dostosowana do odbiorców związana z formami pieniądza, bezpieczeństwem, bankowością elektroniczną, formami oszczędzania.

Projekt edukacyjny skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.  Projekt z uwagi na pandemię realizowany zdalnie w formie warsztatów obejmujących gry i zabawy o tematyce finansowej. 

Projekt skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, w ramach lekcji przedsiębiorczości. Studenci odwiedzali placówki z materiałami edukacyjnymi i zestawem gier. Realizowane tematy to: Przyjazny PIT, Cyberbezpieczeństwa.