RADA WYDZIAŁU

Terminy posiedzeń Rady Wydziału
Rok akademicki 2023/2024

Miejsce: sala C 140 lub posiedzenia on-line

WYDZIAŁOWA KOMISJA OCENIAJĄCA W KADENCJI 2020-2024

Przewodniczący: prof. dr hab. Rafał Matera

 • Dr hab. Ewa Kusideł, prof. UŁ
 • Dr hab. Michał Mackiewicz, prof. UŁ
 • Dr Dominika Byczkowska-Owczarek
 • Dr hab. Mariusz Sokołowicz, prof. UŁ
 • Przedstawiciel NSZZ "Solidarność" – Dr hab. Marcin Feltynowski
 • Przedstawiciel ZNP – Dr Aneta Tylman

Sekretarz: Mgr Edyta Kozyra, mgr Agata Marczak

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W KADENCJI 2020-2024

Przewodniczący: dr hab. Mariusz Sokołowicz, prof. UŁ
Z-ca przewodniczącego: dr hab. Tomasz Uryszek

 • dr hab. Katarzyna Bolonek-Lasoń, prof. UŁ
 • dr hab. Justyna Wiktorowicz, prof. UŁ
 • dr hab. Małgorzata Janicka, prof. UŁ
 • dr hab. Magdalena Rosińska-Bukowska, prof. UŁ
 • prof. dr hab. Kaja Kaźmierska
 • dr hab. Grażyna Mikołajczyk-Lerman, prof. UŁ
 • dr hab. Piotr Krajewski, prof. UŁ
 • dr hab. Anetta Kuna-Marszałek, prof. UŁ
 • dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof. UŁ
 • dr Iwona Kukulak-Dolata
 • dr hab. Anna Szymańska, prof. UŁ
 • dr hab. Iwona Laskowska, prof. UŁ
 • dr hab. Michał Przybyliński, prof. UŁ
 • dr hab. Piotr Kębłowski
 • dr Magdalena Ulrichs
 • prof. dr hab. Radosław Zajdel
 • dr Monika Wodnicka
 • Przedstawiciel studentów - Maciej Wesołowski
 • Przedstawiciel doktorantów - mgr Ignacy Waleski

Sekretarz: mgr Dorota Jary, mgr Joanna Migdał-Kobierecka

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. FINANSÓW W KADENCJI 2020-2024

Przewodniczący: dr hab. Michał Mackiewicz, prof. UŁ

 • dr hab. Jacek Białek, prof. UŁ
 • dr hab. Monika Bolek
 • dr Ewa Boryczka
 • dr hab. Waldemar Dymarczyk
 • dr hab. Jerzy Korzeniewski, prof. UŁ
 • prof. dr hab. Rafał Matera
 • dr Agnieszka Michalska-Żyła
 • dr hab. Tomasz Miziołek, prof. UŁ
 • dr hab. Anna Rogozińska-Pawełczyk, prof. UŁ
 • dr hab. Piotr Urbanek, prof. UŁ
 • dr hab. Piotr Wdowiński, prof. UŁ
 • dr hab. Radosław Zajdel, prof. UŁ

Sekretarz: mgr Izabela Kaźmierska