ZAPROSZENIE DO ZAWARCIA UMOWY O WSPÓŁPRACY

Szanowni Pracodawcy, 

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego dąży do profesjonalizacji współpracy z podmiotami otoczenia biznesowego i instytucjonalnego na rzecz wsparcia kształcenia praktycznego i rozwoju karier zawodowych naszych studentów. W szczególności zależy nam na tym, aby praktyki zawodowe były zgodne z profilem studiów, przyczyniając się do rozwoju kompetencji i zwiększenia szans naszych absolwentów na rynku pracy. W związku z tym, zachęcamy do zawarcia "Porozumienia ramowego o współpracy", będącego deklaracją chęci i możliwości stałej współpracy w zakresie realizacji praktyk i staży zawodowych oraz innych form wsparcia kształcenia praktycznego studentów naszego Wydziału.

Studenci poszukujący praktyk mogą zapoznać się z listą podmiotów, z którymi Wydział podpisał umowę o współpracy. Na liście znajdują się m.in. podmioty działające w obszarze bankowości, finansów, informatyki, logistyki, nieruchomości, przedsiębiorczości, zarządzania miastem i regionem, badań społecznych i kultury.

Wydziałową jednostką, która odpowiada za umowy o współpracy, jest Centrum Szkoleń i Praktyk Zawodowych (CSiPZ). Od początku powstania Centrum w 2015 r., podpisaliśmy niemal 100 umów z różnymi podmiotami. Obecnie realizujemy 46 umów (stan na 3.08.2023).

Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, zapraszamy do zapoznania się ze wzorem Porozumienia ramowego o współpracy (poniżej), a także do kontaktu z zespołem Centrum. Istnieje też możliwość rozszerzenia zakresu umowy o dodatkowe elementy.

WYKAZ AKTUALNYCH UMÓW O WSPÓŁPRACY

 1. Komenda Miejska Policji w Łodzi
 2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi
 3. Speedbergx Sp. Z o.o. S.K.
 4. Tate & Lyle Global Shared Services Sp. z o.o.
 5. LONG TERM MANAGEMENT Sp. z o.o.
 6. Decathlon sp z o.o.
 7. Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z o.o. (odnowienie umowy - rozwiązanie starej umowy z 2014 r. i zawiązanie nowej)
 8. Geis PL sp. z o.o. 
 9. Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Skórzanego
 10. OPG Property Professionals sp. z o.o.
 11. Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
 12. Miasto Łódź - Miejska Pracownia urbanistyczna
 13. Skarb Państwa - Ministerstwo Finansów
 14. SWM Poland Sp. z o.o.
 15. Łódzkie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
 16. Spedimex Sp. z o.o. 
 17. GeoFort Wojciech Kujawski
 18. OVB ALLFINANZ POLSKA SPÓŁKA FINANSOWA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 19. ING Bank Śląski S.A.
 20. Urząd Miasta Łodzi
 21. JM Red Capital Sp. z o.o. [Brand: N24 Nieruchomości / RentFlat24]
 22. Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 23. Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
 24. ING Business Shared Services B.V. sp. z o.o. Oddział w Polsce (ING Tech Poland)
 25. PERFEKT P. RESZPONDEK i B. ROSZEWSKI SP. K.
 26. ProVaGIS nieruchomości Ewa Lechowska
 27. Expanse Krzysztof Parszewski
 28. EC1 Łódź - Miasto Kultury w Łodzi
 29. PROFIT DORADCY FINANSOWI Sp. z o.o.
 30. Digica Sp. z o.o.
 31. Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi
 32. Takeda SCE Sp. z o.o.
 33. Fundacja Huśtawka
 34. GEOLUMEN srl (praktyki zagraniczne)
 35. Okręgowy Inspektorat Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Łodzi
 36. OMISOFT Mariusz Urban
 37. Zarząd Lokali Miejskich
 38. GXO LOGISTICS POLAND SP. Z O.O.
 39. Spółka Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o.o.
 40. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 41. Fair Place Fainance S.A. - marka WealthSeed
 42. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło Łódzkie
 43. Teatr Pinokio w Łodzi
 44. KPW Audytor Sp. z o.o.
 45. ID Logistics Polska S.A.
 46. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 47. Griffith + Associates Ltd. (praktyki zagraniczne)

(stan na dzień 10.10.2023)

WZÓR UMOWY O WSPÓŁPRACY

Jeżeli są Państwo zainteresowani zawarciem umowy o współpracy z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, prosimy o zapoznanie się z wzorem tego rodzaju umowy.

KONTAKT

WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI I INSTYTUCJAMI

mgr Katarzyna Skierniewska

mgr Katarzyna Skierniewska
Specjalista ds. współpracy z otoczeniem
(szkolenia, umowy o współpracy, oferty staży/praktyk/pracy,
organizacja i promocja Konkursu EkSoc StartUP!)
Centrum Szkoleń i Praktyk Zawodowych
pokój C13
email: katarzyna.skierniewska@uni.lodz.pl
tel.: (48) 42 635-51-26
 

 

DYREKTOR CSIPZ

Prof. Tomasz Dorożyński

dr hab. Tomasz Dorożyński, prof. UŁ
Dyrektor Centrum Szkoleń i Praktyk Zawodowych
Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych i współpracy z otoczeniem
Manager Projektu Konkurs EkSoc StartUP!
tomasz.dorozynski@uni.lodz.pl
pokój A406
tel.: +48 42 635 48 10