REALIZACJA PROGRAMU NA WYDZIALE

Uniwersytet Zawsze Otwarty to jeden z kilku programów współpracy Uniwersytetu Łódzkiego ze szkołami, w którym od początku jego istnienia uczestniczy Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Program adresowany jest przede wszystkim do uczennic i uczniów szkół średnich z Łodzi i województwa łódzkiego, ale z przyjemnoscią gościmy na zajęciach również dzieci i młodzież ze szkół podstawowych. Uczestnicząc w warsztatach prowadzonych przez nauczycielki/li akademickich naszego Wydziału młodzież ma możliwość poszerzać swoją wiedzę słuchając i dyskutując o zachodzących wokół nas zjawiskach społecznych z perspektywy ekonomicznej i socjologicznej. Oferta proponowanych przez nas tematów jest bardzo różnorodna, dzięki czemu młodzi ludzie mają szeroki wachlarz wyboru: od zajęć, na których dowiedzą się od czego zależy wzrost gospodarczy, czym jest giełda, poprzez takie, które podejmują palące kwestie środowiskowe, po rozważania na temat miłości, hejtu, czy tego jak być atrakcyjnym. Wizyta w wydziałowym kampusie to również okazja do poznania jak w praktyce wygląda studiowanie. Zapraszamy do kontaktu w celu umówienia się na zajęcia.
 

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW – LISTA TEMATÓW

Marketyzacja handlowa to zakrojona na szeroką skalę ekspansja sieci handlowych sklepów wielkopowierzchniowych.  Zjawisko jest przejawem koncentracji handlu i jego zmian w sferze własnościowej, organizacyjnej, ilościowej i jakościowej. Marketyzacja handlowa jest procesem, który z jednej strony wpływa na rozwój gospodarczy, gdyż powoduje napływ kapitału w postaci inwestycji oraz nowych rozwiązań i technologii. Z drugiej jednak strony, gdy przebiega w sposób chaotyczny i niekontrolowany, może stanowić zagrożenie dla lokalnych przedsiębiorców i mieć negatywny wpływ na życie społeczne mieszkańców. Co dla nas, zwykłych ludzi to oznacza? I czy możemy już mówić o biedronkizacji handlu?

Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min
Dopuszczalna liczba uczestników: bez ograniczeń

W większości przypadków stereotypy są trwałe i trudne do modyfikacji. Jest to związane z konformizmem zewnętrznym, czyli dostosowaniem się do pewnej części społeczeństwa. Ponadto stereotypy ułatwiają proces przetwarzania informacji i pozwalają na automatyzację. Mogą być też jednak bardzo krzywdzące, dlatego należy z nimi walczyć. Przede wszystkim stereotypów nie należy utrwalać, tylko zastanowić się nad ich słusznością i poprawnością. Ważną rolę pełni edukacja i rozmowy z młodzieżą. Znajomość członków danej społeczności także sprawia, że stereotypy mogą wygasnąć. Stereotypy są bardzo trwałe, jednak prezentowanie informacji dotyczących danej grupy, a także zwalczanie źródeł nieufności i ukierunkowanie procesu socjalizacji w szkole, mogą pomóc w walce ze stereotypami.

Forma zajęć: warsztat

Czas trwania zajęć: max 90 min.

Dopuszczalna liczba uczestników: 25

Często całkiem nieświadomie w życiu codziennym uczestniczymy w grach strategicznych. Nasza decyzja wpływa na decyzję innych, a decyzje innych na nasze. Teoria gier dotyczy właśnie interaktywnego podejmowania decyzji. Rozpatrzymy to na przykładzie gwarancji najniższej ceny, czyli sytuacji, w której sprzedawca gwarantuje, że jeśli ten sam towar lub usługę można kupić u konkurenta taniej, to on sprzeda po tej właśnie cenie lub odda różnicę w cenie. W ten sposób gwarantuje nam, że na pewno za towar czy usługę nie zapłacimy więcej niż u konkurenta. Czy do dobre dla kupujących? Czy to dobre dla sprzedających? Gdzie w tym "haczyk"? Odpowiedzi na te pytania są troszkę zaskakujące.

Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Często całkiem nieświadomie w życiu codziennym uczestniczymy w grach strategicznych. Nasza decyzja wpływa na decyzję innych, a decyzje innych na nasze. Teoria gier dotyczy właśnie interaktywnego podejmowania decyzji.  Wyjaśnimy podstawowe pojęcia i zagramy w kilka gier. Łatwiej będzie potem zrozumieć to, co dzieje się w życiu codziennym, w polityce, czy na wojnie. 

Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Dlaczego alkohol, papierosy i paliwa są drogie? Czy powinny być droższe? Ile wynoszą podatki nakładane na te wyroby? Czy wpływy z nich powinny być przeznaczane np. na leczenie chorób przez nie spowodowanych oraz budowę dróg? Czy papierosy bez nikotyny i piwo bez alkoholu powinny być opodatkowane? A auta elektryczne i wodorowe? Odpowiedzi na te pytania mogą Cię bardzo zaskoczyć.

Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

1.Wprowadzenie do inwestowania, podstawowe pojęcia,

2.Prezentacja funkcjonowania międzynarodowych rynków finansowych za pomocą aplikacji Thomson Reuters EIKON,

3.Analiza bieżącej sytuacji na rynkach giełdowych, wyświetlanie kursów, indeksów, informacji ekonomicznych przy użyciu aplikacji w czasie rzeczywistym,

4.Podsumowanie i wnioski dla „młodych” inwestorów.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Celem warsztatu jest uwrażliwienie młodzieży na rolę zieleni miejskiej w ograniczaniu negatywnych skutków zmian klimatu. Chcemy zachęcić młodzież do obserwacji otoczenia, w trakcie codziennych aktywności, w szczególności ukierunkować ich na kontakt z naturą i pro-zdrowotną rolę zieleni. Podczas warsztatu skupimy się na określeniu roli jaką odgrywa zieleń miejska w trakcie drogi młodzieży z domu do szkoły i jaki ma to związek z klimatem. Zastanowimy się, czy zieleń w przestrzeni miejskiej wpływa pozytywnie na samopoczucie i zdrowie oraz w jakim stopniu młodzież świadomie odbiera jej istnieje w przestrzeni publicznej. Warsztaty będą się składać z dwóch części aktywizujących. Pierwszą z nich stanowić będzie sąd obywatelski, a drugą gra symulacyjna.  W ramach sadu obywatelskiego młodzież będzie oceniać zagospodarowanie terenów przyszkolnych, z ukierunkowaniem na rolę zieleni. Podczas gry symulacyjnej młodzież zaproponuje swoje autorskie rozwiązania w zakresie drogi z domu do szkoły na podstawie wcześniej przygotowanych materiałów.

Forma zajęć: Warsztaty z uczniami szkół podstawowych i/lub średnich
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: minimum 5 osób, maksimum 20 osób

 • Gospodarka doświadczeń - nowe trendy w rozwoju miast (24-hour city, sharing city i co-city, smart city, eko-city) [prezentacja multimedialna: słowo+obraz+dźwięk]
 • Funkcje i rodzaje przestrzeni publicznych - studia przypadków wzorowych [metoda: analiza zdjęć, map i rysunków]
 • Miejskie salony, pokoje i kuchnie - dobre praktyki tworzenia przestrzeni publicznych
 • Ekonomia dóbr wspólnych - kierunki kreowania przestrzeni miejskich

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Czy wiesz, że Twoje codzienne decyzje istotnie wpływają na środowisko naturalne? Czy wiesz, że aby wytworzyć jedną parę jeansów potrzeba nawet 11 000 litrów wody a czas rozkładu plastikowej słomki to ok. 200 lat? Matka Ziemia dostarcza nam wielu cennych zasobów, dzięki którym człowiek zaspokaja swoje potrzeby. Niestety chęć zysku i zaspokajania swoich potrzeb na jak najwyższym poziomie często prowadzi do nieracjonalnych wyborów. Negatywne efekty tych wyborów są dotkliwie odczuwalne już dziś tj. martwe strefy oceaniczne o powierzchni 60-70 tys. kilometrów kwadratowych, czy długa lista negatywnych konsekwencji zmiany klimatu. Dzięki świadomym wyborom, w prosty sposób możesz mieć pozytywny wpływ na swoje życie, jak i na faunę, florę i ekosystemy. Dzięki świadomym wyborom możesz stać się odpowiedzialnym obywatelem Ziemi!

Zajęcia przeznaczone są dla szkół podstawowych lub ponadpodstawowych.

Forma zajęć: warsztat + wykład
Czas trwania zajęć: szkoły podstawowe 45 min., szkoły średnie 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 30 osób

Zmiany w gospodarce mogą mieć dwojaki charakter - ilościowy i jakościowy. Które z nich stanowią o rozwoju a które o wzroście gospodarczym. jak tworzymy "bogactwo" narodowe, kto wpływa na jego potęgowanie a kto je zaniża ? czy praca mająca charakter nieprodukcyjny tworzy PKB ? Czy podawane do publicznej wiadomości informacje o tempie zmian PKB jest odzwierciedleniem rzeczywistości ? na te i inne pytania zostanie udzielona odpowiedź podczas wykładu.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Wykład interaktywny na temat tego, jak dziś rozumiemy miłość, czego oczekujemy od partnera, jak wyobrażamy sobie udany związek. Podczas spotkania spróbujemy odpowiedzieć na kilka pytań m.in.: Po czym poznajemy, że jesteśmy zakochani? W kim najczęściej się zakochujemy? Jak okazujemy sobie uczucia? Dlaczego tak wielu ludzi dziś jest singlami? Dlaczego tyle związków się rozpada?Wykład bazuje na wynikach badań socjologicznych i psychologicznych. Obejmuje prezentację multimedialną, wykład, dyskusje z publicznością oraz krótkie pokazy video.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Panuje przekonanie, że osoby, które są atrakcyjne, dbają o swój wygląd łatwiej zjednują sobie przyjaciół i znajomych, szybciej znajdują partnera, łatwiej dostają pracę i awanse. Okazuje się, że słynne powiedzenie „jak cię widzą, tak cię piszą” znajduje potwierdzenie w badaniach naukowych, o ile nasz wygląd to nie sama uroda, atrakcyjny strój czy dodatki, ale także bycie sympatycznym, miłym i życzliwym dla innych. Podczas wykładu spróbujemy ustalić fakty i mity dotyczące znaczenia jakie ma nasz wygląd dla nas samych i innych. Wykład bazuje na wynikach badań socjologicznych, psychologii społecznej oraz komunikacji interpersonalnej. Obejmuje prezentację multimedialną, wykład, dyskusje z publicznością.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Mowa nienawiści oraz internetowy hejting stały się znakiem naszych czasów: są coraz częściej obecne w polityce, mediach i komunikacji codziennej. Według badań społecznych 40 proc. nastolatków w Polsce przynajmniej raz w życiu był obiektem hejtingu.

Uczestnicy warsztatu nauczą się rozróżniać odmiany hejtingu i mowy nienawiści oraz poznają społeczne i psychologiczne przyczyny tych zjawisk.

Druga część zajęć poświęcona jest ćwiczeniom konstruktywnego reagowania na mowę nienawiści i hejting oraz omówieniu obywatelskich i prawnych środków przeciwdziałania tym problemom społecznym.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 20 osób

Celem warsztatów jest zapoznanie licealistów z podstawowymi narzędziami Geograficznych Systemów Informacyjnych (dostępnych online i w pracowni), które dają możliwość wizualizacji zjawisk o różnym charakterze na mapach. Uczestnicy warsztatów nauczą się wykonywać mapy dla Polski i Europy w oparciu o dane środowiskowe i demograficzno-ekonomiczne. Dodatkowo, uczniowie zdobędą umiejętność interpretowania danych zaprezentowanych na mapach. Dokonają samodzielnej wizualizacji wybranych zmiennych i zaprezentują innym uczestnikom warsztatów uzyskane wyniki.


Forma zajęć: Warsztaty informatyczne
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 25 osób

Mathematics is considered the queen of sciences because it enables an accurate, numerical description of the surrounding reality. However, there are situations in which our intuition fails us, and the mathematical solution to the problem turns out to be contrary to our experience. We are then talking about mathematical paradoxes. The aim of the workshop is to present the basics of probability theory with illustrations and experiments, and then to face the basic paradoxes of probability theory: searching for an intuitive answer and confronting it with correct mathematical reasoning.

Matematyka jest uznawana za królową nauk, gdyż umożliwia ścisły, liczbowy opis otaczającej na rzeczywistości. Są jednak sytuacje, w których intuicja nas zawodzi, a matematyczne rozwiązanie problemu okazuje się być sprzeczne z naszym doświadczeniem. Mówimy wówczas o paradoksach matematycznych. Celem warsztatów jest przybliżenie podstaw rachunku prawdopodobieństwa wraz z ilustracjami i doświadczeniami, a następnie zmierzenie się z podstawowymi paradoksami rachunku prawdopodobieństwa: poszukiwanie intuicyjnej odpowiedzi oraz jej konfrontacja z poprawnym rozumowaniem matematycznym.

Forma zajęć: Warsztat w języku angielskim
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 30 osób

Cel warsztatów:

 1. Zapoznanie uczestników z problematyką rozwoju współczesnych miast.

 2. Nabycie przez uczestników umiejętności myślenia projektowego.

 3. Nabycie przez uczestników umiejętności definiowania potrzeb społeczności miejskiej oraz określania sposobów ich zaspokajania w duchu rozwoju zrównoważonego i inkluzywnego.

 4. Aktywizacja uczestników na rzecz działań przyczyniających się do rozwoju miasta.

Zakres tematyczny warsztatów:

1. Ludzie, potrzeby, przestrzeń. Dlaczego miasta istnieją i wspólnie je zamieszkujemy?

2. Potrzeby ludzi w miastach a metodyka design thinking. Dlaczego w miastach nie powinniśmy myśleć tylko o sobie i jak się tego nauczyć?

3. Design thinking w działaniu: Rozpoznawanie potrzeb mieszkańców miasta i możliwości ich zaspokajania. W jakim mieście chcielibyśmy mieszkać my, a w jakim mieście chcieliby mieszkać nasi znajomi, rodzina i sąsiedzi?

4. Wspólnie na rzecz naszego miasta. Dlaczego zaspokajanie potrzeb mieszkańców jest dziś tak ważne?

Forma zajęć: warsztaty
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 30 osób

Dlaczego piekarz piecze chleb, dentysta leczy zęby a skład opału sprzedaje opał? Jaka jest odpowiedź w gospodarce rynkowej, a jaka była w gospodarce socjalistycznej i jaka jest we współczesnej Polsce? Na kanwie problemu węglowego opowiem jak funkcjonuje gospodarka rynkowa i w jaki sposób zapewnia ona ludziom to, czego potrzebują.

Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Celem warsztatów jest przygotowanie strategii rozwoju gminy/ miasta z wykorzystaniem metody planowania strategicznego i koncepcji tematyzacji przestrzeni. 

Scenariusz:

 1. grupa ekspertów otrzymuje zamówienie przygotowania strategii rozwoju gminy/ miasta metodą środowiskową;
 2. wykorzystanie analizy portfelowej do syntezy diagnozy miasta/ gminy;
 3. wykorzystanie drzewa celów strategicznych do planowania kierunków rozwoju miasta/ gminy.

Metoda pracy: burza mózgów i dyskusja na forum “rady miasta/ gminy”.

Forma zajęć: Warsztat w języku angielskim
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 30 osób

 

Cel warsztatów:

 • Zapoznanie uczestników z problematyką rynku pracy, elastyczności i bezpieczeństwa na rynku pracy (krótki wykład).
 • Integracja grupy – praca w grupach.
 • Rozwijanie świadomości własnych wad i zalet (ćwiczenia pozwalające zanalizować własne słabe i mocne strony – w kontekście rynku pracy).
 • Poznanie dróg i metod poszukiwania pracy.
 • Zapoznanie uczestników ze źródłami informacji o rynku pracy.
 • Umiejętność analizowania ofert pracy, ogłoszeń (ćwiczenie kształtujące umiejętność analizy zawartości ogłoszeń).

Metody pracy: wykład, dyskusja, burza mózgów, praca w grupie.

Forma zajęć: Warsztat 
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 20 osób

Warsztat mający na celu przygotowanie do dokonania przez uczniów świadomego wyboru ścieżki kariery oraz dalszego kierunku kształcenia z prezentacją oferty Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

Podczas zajęć uczniowie maja możliwość:

1. porozmawiać o swoich planach, wartościach i nadziejach dotyczących życia zawodowego, w tym naukowego, oraz

2. poznać możliwości ich realizacji dzięki Ek-Soc UŁ.

 


Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 30 osób

Płace są złożona kategorią społeczno-ekonomiczną. Od 1 stycznia 2017r w życie wchodzą nowe przepisy dla osób wykonujących prace w oparciu o umowy cywilno-prawne. Czy ta forma "zatrudnienia" jest szansą dla potencjalnych wykonawców pracy, czy być może stanowi barierę kosztową dla przedsiębiorców. warsztaty mają na celu przybliżyć problematykę polityki wynagrodzeń w warunkach polskiego prawodawstwa. czy nowy poziom płacy minimalnej jest ważnym elementem decydującym o sytuacji na rynku pracy, a być może jest jedynie efektem zbyt silnej roli związków zawodowych stanowiąc tym samym mocna kartę rozgrywek politycznych.

 


Forma zajęć: Wykład/Warsztat
Czas trwania zajęć: Wykład 90 min. + warsztat 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 30 osób

Poziom wynagrodzeń w gospodarce polskiej zależy od wielu czynników, o zróżnicowanym charakterze zarówno mikro- mezo- jak i makroekonomicznym. dlaczego istnieje tak duża różnica pomiędzy płaca brutto a płaca netto. czy lukę te wypełniają jedynie podatki czy też inne obciążenia "parapodatkowe". jak wykorzystać istniejące przepisy dla zoptymalizowania płacy i tym samym zmniejszenia dystansu pomiędzy wynagrodzeniem brutto a netto.

ZAJĘCIA TYLKO DLA UCZNIÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO!

 


Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 180 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 30 osób

Przedsiębiorstwa rodzinne stanowią istotną grupę wśród ogółu przedsiębiorstw sektora MŚP w większości gospodarek na świecie. Również w Polsce, pomimo dość krótkiej historii gospodarki rynkowej, widoczne są sukcesy jakie odnoszą polskie firmy rodzinne, zarówno w kraju, jak i zagranicą. Warto byłoby wiedzieć, które z powszechnie znanych nam krajowych jak i zagranicznych marek są wytworem przedsiębiorczości rodzinnej. Celem wykładu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem przedsiębiorczości rodzinnej na rynku. Dodatkowo uczestnicy będą mieli możliwość zaznajomienia się z fazami cyklu życia przedsiębiorstwa rodzinnego i poznania dylematów jakie towarzyszą sukcesji międzypokoleniowej. Wykład będzie zawierał również elementy quizów, gier i testów.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 35 osób

Zajęcia mają na celu wprowadzenie w problematykę logistyki  uwzględniając jej interdyscyplinarny charakter. Obok istoty i znaczenia logistyki, zarówno w sferze gospodarczej, biznesowej i społecznej, omówione zostaną kierunki zmian oraz wyzwania przed jakimi stoi współczesna logistyka.

Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 35 osób

Zagadnienia omawiane w trakcie wykładu: 

 • co to jest system informacyjny 

 • co to jest system informatyczny 

 • jak powstają systemy informacyjne 

 • kluczowe elementy systemu 

 • jak uniknąć błędów w projektowaniu systemu. 

Forma zajęć: Wykład konwersatoryjny - aktywny udział uczestników w formie ćwiczeń  
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 30-50 osób

KONTAKT

mgr Dorota Cierniak-Dymarczyk
e-mail: dorota.cierniak@uni.lodz.pl
pokój: C14
tel.: (48) 42 635 4818