PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY

Szanowni Pracodawcy, jeżeli:

 • posiadacie know-how, którym możecie podzielić się ze studentami róznorodnych kierunków na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ;
 • cenicie bezpośredni kontakt ze studentami, aby poznać ich punkt widzenia, pomysły, sposoby myślenia;
 • szukacie studentów, którzy chcą się rozwijać i uczyć czegoś nowego;

- zapraszamy do zrealizowania szkolenia/warsztatów dla studentów EkSocu.


Na Wydziale funkcjonuje Centrum Szkoleń i Praktyk Zawodowych, które oferuje wparcie merytoryczne i organizacyjne w przygotowaniu szkolenia:

 • doradztwo w dopasowaniu oferty szkoleniowej (tematu, programu szkolenia, formy szkolenia) do potrzeb studentów Wydziału, w tym studentów danego kierunku/roku/trybu studiów/specjalności;
 • przygotowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych o szkoleniu; 
 • dystrybucję zaproszenia na szkolenie wśród studentów Wydziału;
 • przeprowadzenie rekrutacji na szkolenie (stworzenie i obsługa formularza zapisu, mailingi do studentów);
 • użyczenie sali na terenie Wydziału, odpowiednio dopasowanej do potrzeb Prowadzącego szkolenie oraz ilości uczestników szkolenia;
 • zapewnienie materiałów i sprzętów potrzebnych do realizacji szkolenia;
 • przygotowanie certyfikatów dla uczestników szkolenia, z miejscem na podpis Prowadzącego szkolenie, czyli przedstawiciela Państwa firmy/instytucji.

Na etapie wspólnego planowania szkolenia/ warsztatów na EkSocu, Centrum Szkoleń i Praktyk Zawodowych prosi instytucję/firmę współpracującą o wypełnienie "Karty szkolenia" i przesłania jej na adres katarzyna.skierniewska@uni.lodz.pl

PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE WSPÓŁPRACY SZKOLENIOWEJ:

 • warsztaty indywidualne (jedno spotkanie, jedna firma);
 • warsztaty: "Tydzień z …" (seria warsztatów prowadzona przez jedną firmę);
 • warsztaty: "Spotkania z biznesem na EkSocu – kraj" (seria warsztatów prowadzonych przez różne firmy/instytucje, ale wywodzące się z tego samego kraju);
 • warsztaty otwarte (adresowane np. do wszystkich studentów UŁ, studentów z Łodzi, mieszkańców miasta);
 • warsztaty - wizyty studialne u pracodawcy.

Pozostajemy otwarci na wszelkie propozycje co do treści i formy szkoleń, doceniając Państwa praktyczną wiedzę, doświadczenie i innowacyjność.

KONTAKT

Serdecznie zapraszamy do kontaktu, w celu określenia obszarów wspólnych zainteresowań i korzyści:

WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI I INSTYTUCJAMI

Katarzyna Skierniewska portret 

mgr Katarzyna Skierniewska
Specjalista ds. współpracy z otoczeniem
(szkolenia, umowy o współpracy, oferty staży/praktyk/pracy,
organizacja i promocja Konkursu EkSoc StartUP!)
Centrum Szkoleń i Praktyk Zawodowych
pokój C13
email: katarzyna.skierniewska@uni.lodz.pl
tel.: (48) 42 635-51-26
 

 

DYREKTOR CSIPZ

Tomasz Dorożyński portret

dr hab. Tomasz Dorożyński, prof. UŁ
Dyrektor Centrum Szkoleń i Praktyk Zawodowych
Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych i współpracy z otoczeniem
Manager Projektu Konkurs EkSoc StartUP!
tomasz.dorozynski@uni.lodz.pl
pokój A406
tel.: +48 42 635 48 10

 

LISTA ZREALIZOWANYCH SZKOLEŃ (WG LAT AKADEMICKICH)

 1. System monitorowania rozwoju STRATEG - Urząd Statystyczny w Łodzi - 25.10.2023
 2. Zasoby i funkcjonalności Banku Danych Lokalnych GUS (BDL) - Urząd Statystyczny w Łodzi - 26.10.2023
 3. System monitorowania rozwoju STRATEG - Urząd Statystyczny w Łodzi - 15.11.2023
 4. Zasoby i funkcjonalności Banku Danych Lokalnych GUS (BDL) - Urząd Statystyczny w Łodzi - 16.11.2023
 5. Wstęp do Portalu Geostatystycznego – narzędzia do przestrzennej wizualizacji danych statystycznych - Urząd Statystyczny w Łodzi - 17.11.2023
 6. Wstęp do Portalu Geostatystycznego – narzędzia do przestrzennej wizualizacji danych statystycznych - Urząd Statystyczny w Łodzi - 07.12.2023
 7. Zasoby i funkcjonalności Banku Danych Lokalnych GUS (BDL) - Urząd Statystyczny w Łodzi - 08.12.2023
 8. System monitorowania rozwoju STRATEG - Urząd Statystyczny w Łodzi - 10.01.2024
 9. Zasoby i funkcjonalności Banku Danych Lokalnych GUS (BDL) - Urząd Statystyczny w Łodzi - 11.01.2024
 10. Wstęp do Portalu Geostatystycznego – narzędzia do przestrzennej wizualizacji danych statystycznych - Urząd Statystyczny w Łodzi - 12.01.2024
 11. System monitorowania rozwoju STRATEG - Urząd Statystyczny w Łodzi - 28.02.2024
 12. Zasoby i funkcjonalności Banku Danych Lokalnych GUS (BDL) - Urząd Statystyczny w Łodzi - 29.02.2024
 13. Wstęp do Portalu Geostatystycznego – narzędzia do przestrzennej wizualizacji danych statystycznych - Urząd Statystyczny w Łodzi - 01.03.2024
 14. Zasoby i funkcjonalności Banku Danych Lokalnych GUS (BDL) - Urząd Statystyczny w Łodzi - 20.03.2024
 15. System monitorowania rozwoju STRATEG - Urząd Statystyczny w Łodzi - 21.03.2024
 16. Wstęp do Portalu Geostatystycznego – narzędzia do przestrzennej wizualizacji danych statystycznych - Urząd Statystyczny w Łodzi - 22.03.2024
 17. Zasoby i funkcjonalności Banku Danych Lokalnych GUS (BDL) - Urząd Statystyczny w Łodzi - 25.04.2024
 18. Wstęp do Portalu Geostatystycznego – narzędzia do przestrzennej wizualizacji danych statystycznych - Urząd Statystyczny w Łodzi - 26.04.2024

 1. Zasoby i funkcjonalności Banku Danych Lokalnych GUS (BDL) - Urząd Statystyczny w Łodzi - 25.10.2022
 2. System monitorowania rozwoju STRATEG - Urząd Statystyczny w Łodzi - 27.10.2022
 3. Zasoby i funkcjonalności Banku Danych Lokalnych GUS (BDL) - Urząd Statystyczny w Łodzi - 15.11.2022
 4. System monitorowania rozwoju STRATEG - Urząd Statystyczny w Łodzi- 17.11.2022
 5. Wprowadzenie do SAS: biblioteki, zbiory danych, modyfikowanie i filtrowanie danych, przypisywania, warunki - ING Bank Śląski - 17.11.2022
 6. Procedury i funkcje w SAS: podstawowe i przydane procedury, funkcje tekstowe, liczbowe i datowe - ING Bank Śląski - 24.11.2022
 7. Mindware – narzędzia krytycznego myślenia - ING Bank Śląski) - 28.11.2022
 8. Kreatywność jest… szablonowa, czyli czego nie wiesz o byciu kreatywnym - ING Bank Śląski) - 29.11.2022
 9. Warsztat efektywnej współpracy - ING Bank Śląski - 29.11.2022
 10. SQL w SAS: Budowanie zapytań (query) SQL w SAS, sortowanie grupowanie i łączenie danych - ING Bank Śląski - 01.12.2022
 11. Zasoby i funkcjonalności Banku Danych Lokalnych GUS (BDL) - Urząd Statystyczny w Łodzi - 13.12.2022
 12. System monitorowania rozwoju STRATEG - Urząd Statystyczny w Łodzi - 15.12.2022
 13. Zasoby i funkcjonalności Banku Danych Lokalnych GUS (BDL) - Urząd Statystyczny w Łodzi - 10.01.2023
 14. System monitorowania rozwoju STRATEG - Urząd Statystyczny w Łodzi - 12.01.2023
 15. Zasoby i funkcjonalności Banku Danych Lokalnych GUS (BDL) - Urząd Statystyczny w Łodzi - 07.03.2023
 16. System monitorowania rozwoju STRATEG - Urząd Statystyczny w Łodzi - 08.03.2023
 17. Zasoby i funkcjonalności Banku Danych Lokalnych GUS (BDL) - Urząd Statystyczny w Łodzi - 04.04.2023
 18. Wstęp do Portalu Geostatystycznego - narzędzia do przestrzennej wizualizacji danych statystycznych - Urząd Statystyczny w Łodzi - 12.04.2023
 19. System monitorowania rozwoju STRATEG - Urząd Statystyczny w Łodzi - 13.04.2023
 20. Zasoby i funkcjonalności Banku Danych Lokalnych GUS (BDL) - Urząd Statystyczny w Łodzi - 09.05.2023
 21. System monitorowania rozwoju STRATEG - Urząd Statystyczny w Łodzi - 10.05.2023
 22. Wstęp do Portalu Geostatystycznego –  narzędzia do przestrzennej wizualizacji danych statystycznych - Urząd Statystyczny w Łodzi - 11.05.2023
 23. Elementy prawa pracy i nowelizacje przepisów kodeksu pracy - Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi - 17.05.2023
 24. Mobbing w miejscu pracy - Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi - 17.05.2023
 25. Procedury ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy na przykładzie wybranych wypadków - Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi - 17.05.2023
 26. Zasoby i funkcjonalności Banku Danych Lokalnych GUS (BDL) - Urząd Statystyczny w Łodzi - 05.06.2023
 27. Wstęp do Portalu Geostatystycznego –  narzędzia do przestrzennej wizualizacji danych statystycznych - Urząd Statystyczny w Łodzi - 06.06.2023
 28. Nowoczesne narzędzia oraz techniki rekrutacji i selekcji w branży TSL - Geis PL - 23.06.2023

 1. Techniki pamięciowe i szybkie czytanie [Polska Grupa Farmaceutyczna] (30.03.2022)
 2. Nowoczesne narzędzia oraz techniki rekrutacji i selekcji w branży TSL [Geis] (18.05.2022)
 3. Autoprezentacja i skuteczne prezentowanie koncepcji [Polska Grupa Farmaceutyczna] (08.06.2022)

Wszystkie szkolenia zostały odwołane z powodu pandemii covid-19. W miejsce szkoleń, Rada Biznesu we współpracy z Centrum Szkoleń i Praktyk Zawodowych organizowała w tym czasie webinaria i wykłady, warsztaty i spotkania w wersji online z przedstawicielami przedsiębiorstw i innych instytucji otoczenia biznesu.

Wszystkie szkolenia zostały odwołane z powodu pandemii covid-19. W miejsce szkoleń, Rada Biznesu we współpracy z Centrum Szkoleń i Praktyk Zawodowych organizowała w tym czasie webinaria i wykłady, warsztaty i spotkania w wersji online z przedstawicielami przedsiębiorstw i innych instytucji otoczenia biznesu.

 1. Korupcja - jak rozpoznać, jak zareagować? [Centralne Biuro Antykorupcyjne] (18.10.2018)
 2. Zasoby i funkcjonalności Banku Danych Lokalnych GUS (BDL) [Urząd Statystyczny w Łodzi] (20.11.2018)
 3. Zasoby i funkcjonalności Banku Danych Lokalnych GUS (BDL) [Urząd Statystyczny w Łodzi] (15.01.2019)
 4. PORTAL GEOSTATYSTYCZNY –  narzędzie do przestrzennej wizualizacji danych statystycznych [Urząd Statystyczny w Łodzi] (16.01.2019)
 5. System monitorowania rozwoju STRATEG [Urząd Statystyczny w Łodzi] (17.01.2019)
 6. Zasoby i funkcjonalności Banku Danych Lokalnych GUS (BDL) [Urząd Statystyczny w Łodzi] (26.02.2019)
 7. PORTAL GEOSTATYSTYCZNY –  narzędzie do przestrzennej wizualizacji danych statystycznych [Urząd Statystyczny w Łodzi] (27.02.2019)
 8. System monitorowania rozwoju STRATEG [Urząd Statystyczny w Łodzi] (28.02.2019)
 9. Zasoby i funkcjonalności Banku Danych Lokalnych GUS (BDL) [Urząd Statystyczny w Łodzi] (19.03.2019)
 10. PORTAL GEOSTATYSTYCZNY –  narzędzie do przestrzennej wizualizacji danych statystycznych [Urząd Statystyczny w Łodzi] (20.03.2019)
 11. System monitorowania rozwoju STRATEG [Urząd Statystyczny w Łodzi] (21.03.2019)
 12. Zasoby i funkcjonalności Banku Danych Lokalnych GUS (BDL) [Urząd Statystyczny w Łodzi] (16.04.2019)
 13. PORTAL GEOSTATYSTYCZNY –  narzędzie do przestrzennej wizualizacji danych statystycznych [Urząd Statystyczny w Łodzi] (17.04.2019)
 14. System monitorowania rozwoju STRATEG [Urząd Statystyczny w Łodzi] (18.04.2019)
 15. Zasoby i funkcjonalności Banku Danych Lokalnych GUS (BDL) [Urząd Statystyczny w Łodzi] (14.05.2019)
 16. System monitorowania rozwoju STRATEG [Urząd Statystyczny w Łodzi] (16.05.2019)
 17. Magazyn od podszewki - szkolenie z wizytą studialną [Decathlon] (22.05.2019)

 1. Socjologia ciała - praktyka badawcza (październik-listopad 2017)
 2. Wprowadzenie do komputerowej analizy danych jakościowych (28 października 2017)
 3. Geokodowanie obiektów w przestrzeni miasta - GISDay 2017 (15 listopada 2017)
 4. Pierwsze kroki w analizie danych – warsztaty z programem SPSS (listopad 2017)
 5. Jak zarządzić sobą w czasie? [TAKEDA] (21 listopada 2017)
 6. Różne oblicza księgowości w organizacji typu SSC [TAKEDA] (21 listopada 2017)
 7. Project Management [TAKEDA] (21 listopada 2017)
 8. Zmiany w podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2018 roku [Urząd Skarbowy w Brzezinach] (01 grudnia 2017) 
 9. Wyzwania zintegrowanego rozwoju obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (15– 17 grudnia 2017)
 10. Autobiograficzny wywiad narracyjny - poziom podstawowy (październik 2017 - styczeń 2018)
 11. Jak prowadzić szkolenia i warsztaty – trenerska skrzynka z narzędziami (luty-marzec 2018)
 12. Techniki warsztatowej pracy z grupą (luty-marzec 2018)
 13. Poland as an Investment Destination. The View from the States (w ramach cyklu: Spotkania z biznesem  na  EkSocu - USA) [Mrs. Sonnet Frisbie, U.S. Embassy, Warsaw, Poland] (8 marca 2018)
 14. System i bazy danych statystyki publicznej. Wykład z okazji Dnia Statystyki Polskiej i 100-lecia Głównego Urzędu Statystycznego [Urząd Statystyczny w Łodzi] (9 marca 2018)
 15. Jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej (w ramach cyklu: Spotkania z biznesem  na  EkSocu - USA) [Procter & Gamble] (13 marca 2018)
 16. Strategie rynkowe (w ramach cyklu: Spotkania z biznesem  na  EkSocu - USA) [Procter & Gamble] (13 marca 2018)
 17. Finanse fabryczne w praktyce (w ramach cyklu: Spotkania z biznesem  na  EkSocu - USA) [Procter & Gamble] (13 marca 2018)
 18. Zasoby i funkcjonalności Banku Danych Lokalnych GUS (BDL) [Urząd Statystyczny w Łodzi] (20 marca 2018)
 19. PORTAL GEOSTATYSTYCZNY –  narzędzie do przestrzennej wizualizacji danych statystycznych [Urząd Statystyczny w Łodzi] (21 marca 2018)
 20. System monitorowania rozwoju STRATEG [Urząd Statystyczny w Łodzi] (22 marca 2018)
 21. Panel dyskusyjny pt. Biznes po polsku (w ramach cyklu: Spotkania z biznesem na EkSocu - Polska) [Kastor S.A., BiFIX Wojciech Piasecki Sp.j., Inwedo Sp. z o.o., ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z.o.o.] (10 kwietnia 2018)
 22. Piwowarstwo - jak zrobić domowe piwo? (w ramach cyklu: Spotkania z biznesem na EkSocu - Polska) [Browin Sp. z o.o.] (10 kwietnia 2018)
 23. Badania foresightowe dla gospodarki - teoria i praktyka (w ramach cyklu: Spotkania z biznesem na EkSocu - Polska) [ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z.o.o.] (10 kwietnia 2018)
 24. Fundusze na otwarcie Twojej firmy (w ramach cyklu: Spotkania z biznesem na EkSocu - Polska) [Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.] (11 kwietnia 2018)
 25. W 8 godzin dookoła świata - moja przygoda w eksporcie (w ramach cyklu: Spotkania z biznesem na EkSocu - Polska) [Browin Sp. z o.o.] (11 kwietnia 2018)
 26. Jak zbudować StartUp? (w ramach cyklu: Spotkania z biznesem na EkSocu - Polska) [Inwedo Sp. z o.o.] (12 kwietnia 2018)
 27. Modelowanie procesów biznesowych (w ramach cyklu: Spotkania z biznesem na EkSocu) [Accenture] (19.04.2018)
 28. Zasoby i funkcjonalności Banku Danych Lokalnych GUS (BDL) [Urząd Statystyczny w Łodzi] (24 kwietnia 2018)
 29. Różnice międzykulturowe (w ramach cyklu: Spotkania z biznesem na EkSocu) [Accenture] (26 kwietnia 2018)
 30. Równość kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu (kwiecień 2018)
 31. Zasoby i funkcjonalności Banku Danych Lokalnych GUS (BDL) [Urząd Statystyczny w Łodzi] (8 maja 2018)
 32. PORTAL GEOSTATYSTYCZNY –  narzędzie do przestrzennej wizualizacji danych statystycznych [Urząd Statystyczny w Łodzi] (9 maja 2018)
 33. System monitorowania rozwoju STRATEG [Urząd Statystyczny w Łodzi] (10 maja 2018)
 34. Zainspiruj się Design Thinking (w ramach cyklu: Spotkania z biznesem na EkSocu) [Accenture] (10 maja 2018)
 35. Socjologia wizualna w praktyce: fotografia i film jako techniki badawcze (kwiecień - maj 2018)
 36. Metody badań biograficznych dla zaawansowanych (marzec-maj 2018)
 37. Jak skonstruować dobry kwestionariusz do badań sondażowych? (maj 2018)
 38. Future of the Maps (w ramach spotkań foresightowych z cyklu: EkSoc - Knowledge for Future) [TomTom] (22 maja 2018)
 39. Efektywność energetyczna oraz odnawialne źródła energii w kontekście poprawy jakości powietrza województwa łódzkiego [WFOSiGW w Łodzi] (17 maja 2018)
 40. Efektywność energetyczna oraz odnawialne źródła energii w kontekście poprawy jakości powietrza województwa łódzkiego [WFOSiGW w Łodzi] (24 maja 2018)
 41. Future of the Maps - Edycja nawigacyjnej bazy danych oraz przetwarzanie dużych zbiorów danych geograficznych (warsztat wraz z wizytą studialną w firmie - w ramach spotkań foresightowych z cyklu: EkSoc - Knowledge for Future) [TomTom] (24 maja 2018)
 42. Jak walczyć z dyskryminacją, czyli trenerska szkoła równościowa (maj-czerwiec 2018)
 43. Studium przypadku (case study method) – teoria i praktyka (czerwiec 2018)

 1. Podstawy modeli DSGE wykorzystywane w bankach centralnych do analiz polityki gospodarczej (19-20 września 2016)
 2. Metoda autobiograficznego wywiadu narracyjnego (październik 2016 - styczeń 2017)
 3. Doskonalenie warsztatu dydaktycznego i podnoszenie jakości kształcenia (24 października 2016)
 4. Wprowadzenie do komputerowej analizy danych jakościowych – zagadnienia podstawowe (29 października 2016)
 5. Ogólnodostępne bazy danych i interaktywne narzędzia wizualizacji danych (październik 2016 - maj 2017)
 6. Badanie przekazów medialnych – między perswazją a manipulacją (listopad 2016 - styczeń 2017)
 7. Badania ewaluacyjne – cele, metody, zastosowania (listopad-grudzień 2016)
 8. Pierwsze kroki w analizie danych - warsztaty z programem SPSS (listopad-grudzień 2016)
 9. Komunikowanie w Internecie – analiza mediów społecznościowych (listopad-grudzień 2016)
 10. Jak prowadzić szkolenia i warsztaty - skrzynka z narzędziami (listopad-grudzień 2016)
 11. Jak skonstruować dobry kwestionariusz do badań sondażowych? (listopad-grudzień 2016)
 12. Ogólnodostępne bazy danych i interaktywne narzędzia wizualizacji danych (listopad 2016 - maj 2017)
 13. Jak planować i organizować proces rewitalizacji miasta? (30 listopada 2016)
 14. Rewitalizacja Rawy Mazowieckiej – innowacyjne metody tworzenia projektów rewitalizacyjnych (02-03 grudnia 2016)
 15. Techniki warsztatowej pracy z grupą (grudzień 2016 - styczeń 2017)
 16. Studium przypadku (case study method) – teoria i praktyka (grudzień 2016 - styczeń 2017)
 17. Socjologia ciała - praktyka badawcza (grudzień 2016 - styczeń 2017)
 18. Wyznaczanie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji miast (luty 2017)
 19. Miejskie przewodnictwo turystyczne (luty - kwiecień 2017)
 20. Metoda autobiograficznego wywiadu narracyjnego (marzec-maj 2017)
 21. Drugstore Germany – Go to market [Procter&Gamble] (30 marca 2017)
 22. Selecting new investment location [Procter&Gamble] (30 marca 2017)
 23. Brand losing market share [Procter&Gamble] (31 marca 2017)
 24. Funkcjonalności Systemu Amron [Amron] (7 kwietnia 2017)
 25. Infosys Master Data Seminars [INFOSYS] (kwiecień-maj 2017)
 26. Warsztaty Akademickie z ZUS (kwiecień-maj 2017)
 27. Metodyki zwinne w testowaniu aplikacji bankowych [NORDEA] (21 kwietnia 2017)
 28. Wizualizacja danych przestrzennych - wprowadzenie (22 kwietnia 2017)
 29. Analiza danych przestrzennych - wprowadzenie (06 maja 2017)
 30. Analiza ryzyka klienta w odniesieniu procedur bankowych w szczególności KYC [Nordea] (18 maja 2017)
 31. Jak napisać dobre CV i dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej? [PEKAO] (23 maja 2017)
 32. Nowe technologie w bankowości mobilnej [PEKAO] (25 maja 2017)
 33. CRM w Banku [PEKAO] (26 maja 2017)
 34. Zarządzanie wiekiem (w ramach programu: Akademia kompetencji menedżerskich w zakresie utrzymania aktywności zawodowej osób 50+) (czerwiec-lipiec 2017)
 35. Jak efektywnie zaprezentować się przed pracodawcą? [PEKAO] (30 maja 2017)
 36. Logistyka w zintegrowanych systemie Xpertis (12 czerwca 2017)
 37. Badania fokusowe - przygotowanie, realizacja, opracowanie wyników (25-29 września 2017)

 1. Innowacyjność - kluczem do sukcesu osobistego i biznesowego (marzec-maj 2016)
 2. Rachunkowość i Finanse w Centrum Usług Wspólnych - kierunek kariery (marzec-maj 2016)
 3. Jak organizować rewitalizację w gminach? Nowe uwarunkowania procesów rewitalizacji (20 kwietnia 2016)
 4. Rachunkowość i Finanse w Centrum Usług Wspólnych - kierunek kariery (2ed) (kwiecień-maj 2016)
 5. Creativity and entrepreneurship - workshops (26th of April 2016)
 6. Innowacyjność - kluczem do sukcesu osobistego i biznesowego (2ed) (maj 2016)

LOKALIZACJA I INFRASTRUKTURA WYDZIAŁU EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNEGO UŁ

Infrastruktura Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ stwarza dogodne warunki do organizacji zarówno kameralnych warsztatów, jak i większych szkoleń o charakterze otwartym:

 • EkSoc to jedyny wydział UŁ z kampusem w ścisłym centrum Łodzi (8 połączonych ze sobą budynków ulokowanych przy ul. POW 3/5, Rewolucji 1905 r. nr 39, Rewolucji 1905 r. nr 41/43).
 • Na terenie kampusu zlokalizowane są m.in. dwa zielone patia wewnętrzne, oczko wodne, parkingi dla pracowników i studentów (w tym wyznaczone miejsca dla osób z niepełnosprawnościami), a także miejsca postojowe dla rowerów.
 • Na Wydziale znajdują się: 3 duże aule wykładowe, 49 pracowni multimedialnych, 17 pracowni komputerowych, 2 sale do nauki cichej, 10 sal seminaryjnych, sala Rady Wydziału, pracownia do badań fokusowych, pracownia Refinitiv Research Zone (Thomson Reuters) z aplikacją Thomson Reuters Eikon 4, pracownia logistyczna z oprogramowaniem Macrologic Xpertis oraz Macrologic Merit.