KONTAKT Z CENTRUM ROZWOJU WYDZIAŁU W ZAKRESIE PROMOCJI I REZERWACJI SALI C20 I PRACOWNI TR

Centrum Rozwoju Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ jest odpowiedzialne za szereg działań związanych z promocją Wydziału, w tym między innymi: 

  • organizację wydarzeń na Wydziale; 
  • prowadzenie wydziałowych mediów społecznościowych oraz strony www;
  • promocję nauki i wydziałowych akcji;
  • prowadzenie kampanii reklamowych w mediach społecznościowych;
  • współpracę z wydziałowymi SKNami i organizacjami studenckimi;
  • obsługa graficzna i multimedialna na potrzeby Wydziału. Dbałość o identyfikację wizualną UŁ;
  • rezerwacja Sali C20 i Pracowni Thompson-Reuters. 

W związku z zakresem naszych działań, często prosimy Państwa, pracowników i studentów o wysyłanie różnego rodzaju informacji, najczęściej za pomocą Microsoft Forms. 

Poniżej znajdą Państwo zebrane wszystkie kwestionariusze, których mogą Państwo potrzebować. Mamy nadzieję, że umieszczenie ich w jednym miejscu ułatwi Państwu załatwienie porządanej sprawy i kontakt z nami. 

Zespół Centrum Rozwoju Wydziału

Jeśli chcą Państwo, aby informacja o organizowanym przez Państwa wydarzeniu, konferencji lub ważnej aktualności  została opublikowana jako:

  • aktualność na stronie internetowej Wydziału;
  • post na profilach w mediach społecznościowych (facebook, instagram); 
  • post w portalu LinkedIn; 

uprzejmie prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszenia informacji do publikacji. 

Jeśli przesłane nam zostało do publikacji zdjęcie Państwa autorstwa lub z Państwa wizerunkiem, bądź Państwa utwór zostanie wykorzystane w mediach społecznościowych Wydziału lub na stonie internetowej Wydziału, prosimy o wypelnienie Formularza "Zgoda na udostępnianie wizerunku i/lub udzielenie licencji do korzystania z utworu 2022/23". 

Ten formularz dotyczy osób studiujących lub pracujących na Uniwersytecie Łódzkim. Poniżej znajdą Państwo podobny formularz dla osób, które nie są pracownikami lub studentami UŁ. 

Jeśli przesłane nam zostało do publikacji zdjęcie Państwa autorstwa lub z Państwa wizerunkiem, bądź Państwa utwór zostanie wykorzystane w mediach społecznościowych Wydziału lub na stonie internetowej Wydziału, prosimy o wypelnienie Formularza "Zgoda na udostępnianie wizerunku i/lub udzielenie licencji do korzystania z utworu 2022/23". 

Ten formularz dotyczy osób,  które nie są pracownikami lub studentami UŁ. 

Jeśli chcą Państwo zgłosić sugestie usprawnienia, korekty lub konieczności dodania nowych informacji (poza aktualnościami) do nowej odsłony strony internetowej Wydziału, prosimy o skorzystanie z Formularza "Zgłoszenie sugestii dotyczącej nowej strony internetowej Wydziału."

Formularz Rezerwacji Sali C20

Informacje dotyczącej Sali C20. 

Formularz Rezerwacji Pracowni TR

Informacje dotyczącej Pracowni TR 

ZASADY ROZWIESZANIA PLAKATÓW NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNYM UŁ

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z zasadami rozwieszania plakatów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ

KOMUNIKACJA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH EKSOC - OGÓLNE ZASADY

Poniżej prezentujemy najważniejsze zasady publikowania treści w wydziałowych mediach społecznościowych.