Szanowni Pracodawcy, Przedstawiciele Firm i Instytucji,

zapraszamy do współpracy z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ (EkSoc), który posiada bogate tradycje w budowaniu relacji z otoczeniem. 

Otoczenie  rozumiemy  jako  system  podmiotów  –  przedsiębiorstw,  organizacji  pozarządowych,  sektora  publicznego  i  innych  instytucji,  które  są  zainteresowane  wymianą  wiedzy  i  doświadczeń  ze  studentami i pracownikami uczelni, i z którymi ze względu na rzeczywistą i potencjalną częstotliwość kontaktów oraz relatywną bliskość, możliwe jest budowanie trwałych i wzajemnie korzystnych relacji.

W relacjach z otoczeniem ważne jest dla nas to, aby Wydział nie był jedynie odbiorcą rzeczywistości gospodarczej i społecznej, starającym się sprostać szybko zmieniającym się potrzebom rynków, ale także aktywnym uczestnikiem i inicjatorem zmian w otoczeniu – instytucją jednocześnie przedsiębiorczą i inkluzywną. 

Co nas wyróżnia?

  • Unikalne w skali kraju połączenie ekonomii i socjologii. Dbanie o ekonomiczną sprawność i podejście biznesowe do realizowanych projektów, przy zachowaniu wrażliwości społecznej i zasad rozwoju zrównoważonego.
  • Potencjał  sprzyjający  odegraniu  kluczowej  roli  jako  brokera  sieci  relacji  -  największy  Wydział  na  UŁ,  różnorodność specjalizacji naukowych i dydaktycznych, silne relacje z otoczeniem, lokalizacja kampusu w centrum aglomeracji łódzkiej i w centrum Polski.
  • Znaczący potencjał badawczy w połączeniu z wysoką atrakcyjnością inwestycyjną regionu.
  • Wysokiej jakości kapitał ludzki absolwentów i pracowników Wydziału.

Nasi Partnerzy o nas:

Współpracuję z Wydziałem od wielu lat.  Korzyści dla mojej firmy są bardzo wymierne, w szczególności w zakresie zwiększonych możliwości rekrutacji najlepszych studentów do mojej firmy oraz dostępu do wiarygodnych źródeł wiedzy. Korzyści mają też moi pracownicy, którzy mogą na Wydziale rozwijać swoje umiejętności szkoleniowe i prezentacyjne, dzieląc się zdobytą w PwC wiedzą ze studentami podczas licznych warsztatów i prezentacji. 

Dla mnie współpraca z Wydziałem jest źródłem ogromnej satysfakcji. Mogąc wesprzeć praktyczną wiedzą edukację na Wydziale i całe grono akademickie, mam poczucie, że dokładam cegiełkę do rozwoju naszej młodzieży, a cytując współczesnego klasyka: "Młodzież jest nadzieją tego świata."*

Serdecznie zapraszam do współpracy!

 

* Fisz Emade Tworzywo - "Ok, boomer" 

Łukasz Koprowski, Przewodniczący Rady Biznesu przy Wydziale EkSoc UŁ, Dyrektor PwC

Jak zacząć współpracę?

Na Wydziale regularnie podejmowanych  jest  wiele  działań,  mających  na  celu  upraktycznienie  przekazywanej  wiedzy. Prosimy o kontakt z przedstawicielami jednostek, które są głównymi inicjatorami tych działań:  

Centrum Szkoleń i Praktyk Zawodowych

Rada Biznesu

Program współpracy z otoczeniem:

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z aktualnym Programem wpółpracy z otoczeniem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ na lata 2017-2022:

Pracodawcom dajemy możliwość dotarcia do naszych studentów z dedykowanymi ofertami staży/praktyk/pracy:

Proponujemy wspólne zrealizowanie szkolenia/warsztatu dla studentów Wydziału/Uniwersytetu:

Informujemy również o możliwości podpisania umowy o współpracy:

KONTAKT

DYREKTOR CSIPZ

Prof. Tomasz Dorożyński

dr hab. Tomasz Dorożyński, prof. UŁ
Dyrektor Centrum Szkoleń i Praktyk Zawodowych
Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych i współpracy z otoczeniem
Manager Projektu Konkurs EkSoc StartUP!
tomasz.dorozynski@uni.lodz.pl
pokój A406
tel.: +48 42 635 48 10

 

WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI I INSTYTUCJAMI

mgr Katarzyna Skierniewska

mgr Katarzyna Skierniewska
Specjalista ds. współpracy z otoczeniem
(szkolenia, umowy o współpracy, oferty staży/praktyk/pracy,
organizacja i promocja Konkursu EkSoc StartUP!)
Centrum Szkoleń i Praktyk Zawodowych
pokój C13
email: katarzyna.skierniewska@uni.lodz.pl
tel.: (48) 42 635-51-26