Pełnomocnicy Dziekana ds. studenckich

Dr Karol Korczak

pokój: D 102
e-mail: karol.korczak@uni.lodz.pl

Dyżury: środy 8.30-9.30, czwartki 8.30-9.30


Dr Tomasz Sosnowski

pokój: D 102
e-mail: tomasz.sosnowski@uni.lodz.pl

Dyżury: wtorki 12.30-13.30. piątki 8.30-9.30


Pełnomocnik Dziekana ds. programów mobilnościowych

Dr Ewa Feder-Sempach

pokój: C 217
e-mail: ewa.feder@uni.lodz.pl


Pełnomocnik Dziekana ds. e-kształcenia

Dr inż. Dominika Lisiak-Felicka

pokój: F 112
e-mail: dominika.lisiak@uni.lodz.pl


Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych i współpracy z otoczeniem

Dr hab. Tomasz Dorożyński, prof. UŁ 

pokój: A 405
e-mail: tomasz.dorozynski@uni.lodz.pl


Pełnomocnik Dziekana ds. programu EMOS (European Master in Official Statistics)

Dr hab. Alina Jędrzejczak, prof. UŁ

pokój: B 5
e-mail: alina.jedrzejczak@uni.lodz.pl


Pełnomocnik Dziekana ds. osób z niepełnosprawnościami

Dr Joanna Sztorbyn-Giercuszkiewicz

pokój: A 112
e-mail: joanna.giercuszkiewicz@uni.lodz.pl­


Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku Rynek finansowy - doradztwo inwestytycjne we współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego

dr hab. Monika Bolek, prof. UŁ

pokój: T210
e-mail: monika.bolek@uni.lodz.pl

­