studentka w birecie

Szanowni Absolwenci!

Chcemy, aby ten dzień, dla wszystkich absolwentów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, był dniem wyjątkowym i niezapomnianym. Ukończenie studiów staramy się powiązać z odpowiednio uroczystą oprawą wręczenia dyplomów. Między innymi dlatego będziecie mogli ubrać się w togi i kupić na pamiątkę biret z wyhaftowanym napisem „Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego”. Mamy nadzieję, że będzie to dla Was miła pamiątka zakończenia jednego z najwspanialszych i najciekawszych okresów w Waszym życiu. 

Życzę Wam, aby nawiązane podczas studiów przyjaźnie i znajomości były źródłem radości i wsparcia przez całe życie. Marzy się nam, że będziecie nie tylko we wspomnieniach wracali na nasz Wydział, ale także włączycie się w działalność Stowarzyszenia Absolwentów Łódzkiego Ekonomicznego i Socjologicznego Ośrodka Akademickiego.

 

dr hab. Rafał Matera, prof. UŁ
Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego

studentka w birecie

XV GALA ABSOLWENTÓW - 2 GRUDNIA 2023 GODZ. 12.00

Dla osób, które obroniły pracę licencjacką lub magisterską w okresie 2.11.2022-31.10.2023

Zapisy do 13.11.2023 r. 

Kto może wziąć udział w Gali?

W Gali Absolwentów mogą wziąć udział absolwenci, którzy spełnili wszystkie warunki:

1. Zdali egzamin licencjacki/magisterski w okresie 02.11.2022 – 31.10.2023 r.
2. Zarejestrowali się za pośrednictwem formularza https://forms.office.com/e/NQkPrbxfT do dnia 13.11.2023 r.,
3. Załatwili wszystkie formalności w COS:
        (a) W przypadku, gdy absolwent odebrał dyplom - zwrot do COS oryginału dyplomu ukończenia studiów do dnia 15.11.2023 r. Dyplomy zostaną wręczone na Gali Absolwentów 2022 dnia 2 grudnia 2023 r.
       (b) W przypadku gdy absolwent nie odebrał jeszcze dyplomu – odbiór odpisu dyplomu i suplementu w COS do dnia 15.11.2023 r. Oryginał dyplomu ukończenia studiów należy zostawić w COS - zostanie wręczony na Gali Absolwentów 2022 dnia 2 grudnia 2023 r.

4. Wnieśli opłatę za udział w wydarzeniu w wysokości 39 zł na numer konta 07 1240 3028 1111 0010 2943 4436 do dnia 15.11.2023 r. W tytule przelewu koniecznie trzeba wpisać „Gala Absolwentów 2023 – imię i nazwisko Uczestnika - Absolwenta”; opłata zostanie w całości przeznaczona na zakup pamiątkowego biretu i wypożyczenie togi.  

Miejsce i termin Gali Absolwentów

Gala Absolwentów 2023 rozpocznie się o godzinie 12.00 dnia 2 grudnia 2023 r. w auli T1 na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r. 39.

Prosimy o przybycie co najmniej godzinę przed Galą, ze względu na procedurę wydawania biretów i tóg.

Togi i birety będą wydawane w szatni budynku E (parter Centrum Informatyczno-Ekonometrycznego Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego).

Zajmowanie miejsc na auli

Aula T1 podzielona będzie na specjalnie oznaczone sektory według kierunków studiów. Na pulpitach będą znajdowały się kartki z nazwiskami absolwentów. Prosimy o zajmowanie miejsc zgodnie z oznaczeniem, dzięki czemu wręczanie dyplomów będzie przebiegało sprawniej. W razie problemów prosimy o kontakt z organizatorami pod adresem absolwentes@uni.lodz.pl.

Parkingi i dojazd

Dla uczestników Gali będą udostępnione parkingi, na które wjeżdża się od ul. Rewolucji 1905 r. oraz ul. Kilińskiego (przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym oraz Centrum Informatyczno-Ekonometrycznym). Będzie można również parkować przy ul. Rewolucji 1905 r., ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, ul. Jaracza.

Uczestnikom Gali zostaną przesłane (drogą elektroniczną) karty parkingowe. Prosimy, aby nie drukować kart – wystarczy okazać je w telefonie komórkowym przy wjeździe na parking.

Aplikacja Absolwent UŁ i Karta Absolwenta

Serdecznie zachęcamy do zainstalowania aplikacji Absolwent UŁ.

Aplikacja pozwala na dołączenie do Klubu Absolwenta, zamówienie oraz korzystanie z Karty Absolwenta UŁ, przegląd aktualnych ofert i promocji Partnerów honorujących Kartę, a także podtrzymywanie znajomości i kontaktów z czasów studiów. Więcej.

Zgłoszenia przyjmowane są za pomocą formularza https://forms.office.com/e/NQkPrbxfT  do dnia 08.11.2023 r.

Regulamin dostępny na stronie: https://tiny.pl/clw53

Centrum Rozwoju Wydziału
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
Joanna Gwarda-Żurańska
email: absolwentes@uni.lodz.pl
tel. 042 635 53 64