baner Centrum Szkoleń i Praktyk Zawodowych

Witamy na stronie wydziałowego Centrum Szkoleń i Praktyk Zawodowych.

Centrum Szkoleń i Praktyk Zawodowych (CSiPZ) jest wyodrębnioną wewnętrzną jednostką organizacyjną Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, wyspecjalizowaną w zakresie celów statutowych.

 

Powstanie CSiPZ

Centrum zostało powołane do życia w 2015 r. uchwałą Rady Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

Misja

Misją Centrum jest koordynacja i profesjonalizacja współpracy Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego z instytucjami otoczenia biznesowego na rzecz wsparcia kształcenia praktycznego i rozwoju karier zawodowych studentów.

Cele statutowe:

Centrum Szkoleń i Praktyk Zawodowych:

  • wspiera merytorycznie i organizacyjnie studentów w zakresie realizacji praktyk zawodowych;
  • koordynuje współpracę z pracodawcami na rzecz profesjonalizacji studenckich praktyk zawodowych;
  • współpracuje z pracodawcami w zakresie promocji talentów studentów EkSocu;
  • dba o to, aby studenci praktykowali i pracowali zgodnie z profilem studiów;
  • zaprasza pracodawców do realizacji zajęć praktycznych dla studentów;
  • organizuje wspólnie z pracodawcami szkolenia i warsztaty;
  • promuje wśród studentów oferty staży, praktyk i pracy od współpracujących z Wydziałem firm i instytucji;
  • podpisuje i realizuje umowy z firmami/ instytucjami - porozumienia o współpracy w zakresie realizacji praktyk zawodowych;
  • działa na rzecz integracji Wydziału i otoczenia biznesowego.

SKŁAD OSOBOWY CENTRUM SZKOLEŃ I PRAKTYK ZAWODOWYCH:

DYREKTOR CSIPZ

Tomasz Dorożyński portret

dr hab. Tomasz Dorożyński, prof. UŁ
Dyrektor Centrum Szkoleń i Praktyk Zawodowych
Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych i współpracy z otoczeniem
Manager Projektu Konkurs EkSoc StartUP!
tomasz.dorozynski@uni.lodz.pl
pokój A406
tel.: +48 42 635 48 10

 

MENADŻEROWIE PRAKTYK ZAWODOWYCH (OPIEKUNOWIE KIERUNKOWI PRAKTYK)

mgr Dariusz Adrianowski

mgr Dariusz Adrianowski
Menadżer ds. sektora finansowego
Opiekun kierunku:
- finanse i rachunkowość (st. stacjonarne I st.)
dariusz.adrianowski@uni.lodz.pl 
pokój T410

dr Kamil Brzeziński

dr Kamil Brzeziński
Menadżer ds. sektora społecznego
Opiekun kierunków:
praca socjalna (st. stacjonarne II st.)
kamil.brzezinski@uni.lodz.pl  
pokój C141

dr Jacek Chądzyński

dr Jacek Chądzyński
Menadżer ds. sektora publicznego
Opiekun kierunku:
gospodarka przestrzenna (st. stacjonarne I st.)
jacek.chadzynski@uni.lodz.pl 
pokój A219

dr Agnieszka Drzymała

dr Agnieszka Drzymała
Menadżer ds. funkcjonowania gospodarki
Opiekun kierunków:
ekonomia w języku angielskim (czyli economics; st. stacjonarne I st),
- ekonomia (st. niestacjonarne I st.)
agnieszka.drzymala@uni.lodz.pl 
pokój A318

mgr Tomasz Florczak

dr Tomasz Florczak
Menadżer ds. sektora finansowego
Opiekun kierunku:
finanse i rachunkowość (st. niestacjonarne I st.)
tomasz.florczak@uni.lodz.pl 
pokój T407

dr Joanna Górniak

dr Joanna Górniak
Menadżer ds. sektora logistycznego
Opiekun kierunku:
logistyka (st. stacjonarne I st.)
- logistyka (st. niestacjonarne I st.)
joanna.gorniak@uni.lodz.pl 
pokój F121

dr Dorota Kałuża-Kopias

dr Dorota Kałuża-Kopias
Menadżer ds. prognoz gospodarczych
Opiekun kierunku:
ekonometria i analityka danych (st. stacjonarne I st.)
dorota.kaluza@uni.lodz.pl 
pokój A34

dr Agnieszka Kretek-Kamińska

dr Agnieszka Kretek-Kamińska
Menadżer ds. sektora społecznego
Opiekun kierunków:
socjologia (st. stacjonarne I st.)
socjologia (st. niestacjonarne I st.)
agnieszka.kaminska@uni.lodz.pl 
pokój A229

dr Iwona Maciejczyk-Bujnowicz

dr Iwona Maciejczyk-Bujnowicz
Menadżer ds. sektora biznesu i finansów międzynarodowych
Opiekun kierunku:
finanse i biznes międzynarodowy (st. stacjonarne I st.)
iwona.bujnowicz@uni.lodz.pl 
pokój C-217

dr Anna Miklaszewska

dr Anna Miklaszewska
Menadżer ds. sektora publicznego
Opiekun kierunku:
inwestycje i nieruchomości (st. stacjonarne I st.)
anna.miklaszewska@uni.lodz.pl 
pokój B202

dr Ewa Nastarowicz

dr Ewa Nastarowicz
Menadżer ds. sektora finansowego
Opiekun kierunku:
finanse i rachunkowość (st. stacjonarne I st.)
ewa.nastarowicz@uni.lodz.pl

dr Katarzyna Piłat

dr Katarzyna Piłat
Menadżer ds. funkcjonowania gospodarki
Opiekun kierunku:
ekonomia (st. stacjonarne I st.)
katarzyna.pilat@uni.lodz.pl 
pokój A315

dr Marika Ziemba

dr Marika Ziemba
Menadżer ds. sektora finansowego
Opiekun kierunków:
- bankowość i finanse cyfrowe (st. stacjonarne I i II st.)
- Rynek finansowy - doradztwo inwestycyjne (st. stacjonarne II st.)
marika.swieszczak@uni.lodz.pl

dr Jarosław Zając

dr Jarosław Zając
Menadżer ds. sektora informatycznego i logistycznego
Opiekun kierunków:
informatyka ekonomiczna (st. stacjonarne I st.)
jaroslaw.zajac@uni.lodz.pl 
pokój F226

ORGANIZACJA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

mgr Sylwia Bachorska

mgr Sylwia Bachorska
Obsługa studentów w zakresie organizacji obowiązkowych praktyk zawodowych
Centrum Szkoleń i Praktyk Zawodowych
parter, pokój D7, stanowisko 18
email: sylwia.bachorska@uni.lodz.pl
tel.: (48) 42 635-5037
Przed wizytą, prosimy o pobranie biletu z kolejkomatu (wejście od ul. P.O.W) lub na stronie internetowej:  https://www.eksoc.uni.lodz.pl/ - baner po prawej stronie „pobierz bilet”.

 

WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI I INSTYTUCJAMI

Katarzyna Skierniewska portret 

mgr Katarzyna Skierniewska
Specjalista ds. współpracy z otoczeniem
(szkolenia, umowy o współpracy, oferty staży/praktyk/pracy,
organizacja i promocja Konkursu EkSoc StartUP!)
Centrum Szkoleń i Praktyk Zawodowych
pokój C13
email: katarzyna.skierniewska@uni.lodz.pl
tel.: (48) 42 635-51-26