MISJA

Misja Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ

Kreowanie procesów społecznych poprzez tworzenie i rozpowszechnianie wiedzy zapewniającej rozwój:
• studentów (poprzez dbałość o solidność dydaktyczną i tworzenie atrakcyjnej przestrzeni do studiowania),
• pracowników Wydziału (poprzez dążenie do rzetelności naukowej i zapewnienie atrakcyjnych warunków pracy),
• podmiotów działających w jego środowisku (poprzez otwartość na współpracę i wymianę doświadczeń).