AKREDYTACJA IACBE

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami ankiety dla pracowników Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego stanowiącej element procesu akredytacyjnego IACBE.

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA

 • W dniu 20 kwietnia 2023 roku Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęło uchwałę w sprawie wydania pozytywnej oceny programowej na kierunku "gospodarka przestrzenna" na studiach I stopnia o profilu praktycznym i na studiach II stopnia o profilu ogólnoakademickim - uchwała nr 243/2023 z dnia 20.04.2023 r.
 • W dniu 6 kwietnia 2023 roku Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęło uchwałę w sprawie wydania pozytywnej oceny programowej na kierunku "ekonomia" na studiach I i II stopnia - uchwała nr 227/2023 z dnia 06.04.2023 r.
 • W dniu 07 lipca 2022 roku Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęło uchwałę w sprawie wydania pozytywnej oceny programowej na kierunku "finanse i rachunkowość" na studiach I i II stopnia - uchwała nr 516/2022 z dnia 07.07.2022 r.
 • W dniu 19 maja 2022 roku Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęło uchwałę w sprawie wydania pozytywnej oceny programowej na kierunku "informatyka i ekonometria" na studiach II stopnia - uchwała nr 345/2022 z dnia 19.05.2022 r.
 • W dniu 27 stycznia 2022 roku Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęło uchwałę w sprawie wydania pozytywnej oceny programowej na kierunku "inwestycje i nieruchomości" na studiach I i II stopnia - uchwała nr 53/2022 z dnia 27.01.2022 r.
 • W dniu 24 czerwca 2021 roku Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęło uchwałę w sprawie wydania pozytywnej oceny programowej na kierunku "praca socjalna" na studiach I i II stopnia - uchwała nr 506/2021 z dnia 24.06.2021 r.
 • W dniu 24 czerwca 2021 roku Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęło uchwałę w sprawie wydania pozytywnej oceny programowej na kierunku "socjologia" na studiach I i II stopnia - uchwała nr 507/2021 z dnia 24.06.2021 r.
 • W dniu 17 września 2020 roku Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęło uchwałę w sprawie wydania pozytywnej oceny jakości kształcenia na kierunku "międzynarodowe stosunki gospodarcze" na studiach I stopnia - uchwała nr 715/2020 z dnia 17.09.2020 r.
 • W dniu 5 września 2019 roku Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęło uchwałę w sprawie wydania pozytywnej oceny jakości kształcenia na kierunku „logistyka” na studiach I i II stopnia - uchwała nr 611/2019 z dnia 05.09.2019 r.

 • W dniu 12 października 2017 roku Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęło uchwałę w sprawie wydania pozytywnej oceny jakości kształcenia na kierunku „analityka gospodarcza" na studiach I i II stopnia - uchwała nr 531/2017. Spośród ośmiu kryteriów jakościowych oceny programowej, kryterium koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni otrzymało ocenę „wyróżniająco”.
 • W dniu 7 września 2017 roku Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęło uchwałę w sprawie wydania pozytywnej oceny jakości kształcenia na kierunku „gospodarka przestrzenna” na studiach I i II stopnia - uchwała nr 404/2017 z dnia 7.09.2017. Spośród ośmiu kryteriów jakościowych oceny programowej, kryterium współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia otrzymało ocenę „wyróżniająco”.
 • W dniu 7 września 2017 roku Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęło uchwałę w sprawie wydania pozytywnej oceny jakości kształcenia na kierunku „ekonomia” na studiach I i II stopnia - uchwała nr 403/2017 z dnia 7.09.2017. Spośród ośmiu kryteriów jakościowych oceny programowej, kryterium umiędzynarodowienie procesu kształcenia otrzymało ocenę „wyróżniająco”.
 • W dniu 7 lipca 2016 roku Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęło uchwałę w sprawie wydania pozytywnej oceny jakości kształcenia na kierunku „finanse i rachunkowość” na studiach I i II stopnia - uchwała nr 369/2016 z dnia 7.07.2016. Spośród sześciu kryteriów jakościowych oceny programowej, kryteria: "liczba i jakość kadry naukowo-dydaktycznej oraz prowadzone w jednostce badania naukowe zapewniają realizację programu kształcenia na ocenianym kierunku oraz osiągnięcie przez studentów zakładanych efektów kształcenia" i "współpraca z otoczeniem społecznym, gospodarczym lub kulturalnym w procesie kształcenia" otrzymało ocenę „wyróżniająco”.
 • W dniu 11 czerwca 2015 roku Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęło uchwałę w sprawie wydania pozytywnej oceny jakości kształcenia na kierunku „socjologia” na studiach I i II stopnia - uchwała nr 439/2015 z dnia 11.06.2015.
 • W dniu 11 czerwca 2015 roku Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęło uchwałę w sprawie wydania pozytywnej oceny jakości kształcenia na kierunku „praca socjalna” na studiach I i II stopnia - uchwała nr 438/2015 z dnia 11.06.2015.
 • W dniu 3 lipca 2014 roku Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęło uchwałę w sprawie wydania pozytywnej oceny jakości kształcenia na kierunku „międzynarodowe stosunki gospodarcze” na studiach I i II stopnia - uchwała nr 464/2014 z dnia 3.07.2014.
 • W dniu 3 lipca 2014 roku Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęło uchwałę w sprawie wydania wyróżniającej oceny jakości kształcenia na kierunku „informatyka i ekonometria” na studiach I i II stopnia - uchwała nr 465/2014 z dnia 3.07.2014.
 • W dniu 5 września 2013 roku Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęło uchwałę w sprawie wydania pozytywnej oceny jakości kształcenia na kierunku „ekonomia” na studiach II stopnia - uchwała nr 471/2013 z dnia 05.09.2013.