O PROJEKCIE

Projekt „Szkoła Patronacka”, obejmuje współpracę z wybranymi szkołami średnimi z Łodzi i z województwa łódzkiego.
 

Projekt "Szkoła Patronacka" zakłada:

 • Podejmowanie działań prowadzących do ponadprogramowego poszerzenia wiedzy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu nauk ekonomiczno-społecznych i informatyki.
 • Zapoznawanie uczniów z warunkami i organizacją studiów, programem nauczania oraz środowiskiem akademickim Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.
 • Wspieranie wybitnie uzdolnionych uczniów zainteresowanych podjęciem studiów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ.
 • Wymianę doświadczeń między nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych a pracownikami Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw i projektów edukacyjnych.

Założone cele będą osiągnięte poprzez:

 • Przygotowanie i prowadzenie przez pracowników Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ wybranych zajęć edukacyjnych dla uczniów klas objętych patronatem.
 • Udział uczniów klas objętych patronatem w wybranych zajęciach prowadzonych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ.
 • Współpracę studenckich kół naukowych z uczniami szkół ponadgimnazjalnych.
 • Opracowanie wspólnych sesji naukowo-dydaktycznych.
 • Umożliwienie nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych dostępu do zasobów biblioteki Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.
 • Inne działania uzgadniane na bieżąco przez obie strony porozumienia. 

Zapraszamy szkoły do współpracy!

LISTA SZKÓŁ OBJĘTYCH PATRONATEM

 1. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁODZI
 2. II LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE IM. GABRIELA NARUTOWICZA W ŁODZI
 3. III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁODZI
 4. IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. EMILII SCZANIECKIEJ W ŁODZI
 5. VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JOACHIMA LELEWELA W ŁODZI
 6. XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W ŁODZI
 7. XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII PIOTROWICZOWEJ W ŁODZI
 8. XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA PRUSA W ŁODZI
 9. XXVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W ŁODZI
 10. XXXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. LUDWIKA ZAMENHOFA W ŁODZI
 11. XXXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HALINY POŚWIATOWSKIEJ W ZSO NR 1 W ŁODZI
 12. XXXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ARMII KRAJOWEJ W ŁODZI
 13. XLII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZSO NR 4 IM. IRENY SENDLEROWEJ W ŁODZI
 14. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZNP W ŁODZI
 15. BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL OF THE UNIVERSITY OF LODZ
 16. ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. JANA PAWŁA II W ŁODZI
 17. TECHNIKUM NR 3 W ŁODZI
 18. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. J. IWASZKIEWICZA W BRZEZINACH
 19. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO W KUTNIE
 20. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁASKU
 21. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM KAZIMIERZA WIELKIEGO W ŁĘCZYCY
 22. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
 23. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
 24. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI
 25. II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W ZDUŃSKIEJ WOLI
 26. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. FELIKSA FABIANIEGO W RADOMSKU
 27. II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KK BACZYŃSKIEGO W RADOMSKU
 28. II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W SIERADZU
 29. SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM
 30. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W ŁASKU
 31. ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W ZDUŃSKIEJ WOLI [W JEGO SKŁADZIE: TECHNIKUM NR 2 ORAZ ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 2]
 32. ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KAZIMIERZA KAŁUŻEWSKIEGO I JULIUSZA SYLLI W ZDUŃSKIEJ WOLI [W JEGO SKŁADZIE: III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZDUŃSKIEJ WOLI ORAZ TECHNIKUM NR 3]
 33. ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM. OBROŃCÓW WESTERPLATTE [W SKŁADZIE: TECHNIKUM NR 1 W ZDUŃSKIEJ WOLI
 34. ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI [W SKŁADZIE: TECHNIKUM, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, SZKOŁA BRANŻOWA I-EGO STOPNIA, KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE]
 35. ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. DR HELENY SPOCZYŃSKIEJ W LIPINACH (W TYM: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE KADETÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W LIPINACH)
 36. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W PRZEDBORZU

KONTAKT

mgr Dorota Cierniak-Dymarczyk
e-mail: dorota.cierniak@uni.lodz.pl
pokój: C14
tel.: (48) 42 635 4818