O PROJEKCIE

Projekt „Szkoła Patronacka”, obejmuje współpracę z wybranymi szkołami średnimi z Łodzi i z województwa łódzkiego. Od stycznia 2013 roku patronatem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ objętych zostało 25 szkół.


Projekt "Szkoła Patronacka" zakłada:

  • Podejmowanie działań prowadzących do ponadprogramowego poszerzenia wiedzy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu nauk ekonomiczno-społecznych i informatyki.
  • Zapoznawanie uczniów z warunkami i organizacją studiów, programem nauczania oraz środowiskiem akademickim Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.
  • Wspieranie wybitnie uzdolnionych uczniów zainteresowanych podjęciem studiów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ.
  • Wymianę doświadczeń między nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych a pracownikami Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw i projektów edukacyjnych.

Założone cele będą osiągnięte poprzez:

  • Przygotowanie i prowadzenie przez pracowników Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ wybranych zajęć edukacyjnych dla uczniów klas objętych patronatem.
  • Udział uczniów klas objętych patronatem w wybranych zajęciach prowadzonych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ.
  • Współpracę studenckich kół naukowych z uczniami szkół ponadgimnazjalnych.
  • Opracowanie wspólnych sesji naukowo-dydaktycznych.
  • Umożliwienie nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych dostępu do zasobów biblioteki Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.
  • Inne działania uzgadniane na bieżąco przez obie strony porozumienia. 

Zapraszamy szkoły do współpracy.

KONTAKT

mgr Dorota Cierniak-Dymarczyk
e-mail: dorota.cierniak@uni.lodz.pl
pokój: C14
tel.: (48) 42 635 4818