O NAS

Biblioteka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego im. prof. Józefa Chałasińskiego jest biblioteką naukowo-dydaktyczną o profilu ekonomicznym i socjologicznym. Księgozbiór Biblioteki liczy 90 739 woluminów książek i 377 tytułów czasopism (stan na 31.12.2021 r.). Księgozbiór Biblioteki jest skatalogowany za pomocą systemu komputerowego „Symphonia”. Zamówienia na książki można składać jedynie drogą elektroniczną.

Biblioteka oferuje czytelnikom 8 komputerów stacjonarnych z dostępem do katalogu bibliotecznego, 23 komputery z dostępem do baz bibliotecznych i Internetu w celach naukowych, skaner oraz czytelnię liczącą 31 miejsc. Poza tym jest możliwość korzystania z Internetu bezprzewodowego Wi-Fi.

Na terenie czytelni znajduje się tzw. wolny dostęp do półek z nowościami książkowymi ułożonymi w 34 działach obu kolekcji: ekonomicznej i socjologicznej (ok. 15 000 wol.) oraz czasopismami bieżącymi ułożonymi także działowo i częściowo czasopismami archiwalnymi. W Bibliotece działa wypożyczalnia międzybiblioteczna, dzięki której można zamówić książki z innych bibliotek w Polsce.

BWES w liczbach

 • 90 739

  WOLUMINÓW

 • 377

  TYTUŁÓW CZASOPISM

 • 34

  DZIAŁY TEMATYCZNE W WOLNYM DOSTĘPIE

POZNAJMY SIĘ

 

ZAPISY DO BIBLIOTEKI

Do Biblioteki Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego mogą być zapisani: pracownicy, emeryci WES, doktoranci, studenci i słuchacze studiów podyplomowych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, studenci innych Wydziałów UŁ, studenci innych szkół wyższych Łodzi i województwa łódzkiego, uczniowie i nauczyciele szkół, które zawarły umowę z Władzami Wydziału.

 • Studenci chcący zapisać się do Biblioteki powinni mieć ze sobą ważną legitymację studencką (ELS). 
 • Osoby nieposiadające ELS lub ELSNA, które chcą zapisać się do Biblioteki powinny okazać dowód osobisty.
 • Zapis do biblioteki odbywa się na miejscu i umożliwia natychmiastowe korzystanie z księgozbioru we wszystkich bibliotekach Uniwersytetu Łódzkiego.

Godziny pracy Biblioteki

książki nieb-żółt

poniedziałki - zamknięta

wtorki, środy: 12.00 - 19.00 (możliwa cicha nauka w czytelni w godzinach 9.00-12.00)

czwartki, piątki: 9.00 - 16.00

 

w marcu Biblioteka będzie otwarta w soboty:

02.03. i 09.03 w godz. 9-15

książki nieb-żółt

USŁUGI BWES

CZYTELNIA

zdjęcie czytelniW naszej Czytelni znajduje się 31 miejsc do pracy cichej, 23 z nich wyposażone są w komputery z dostępem do baz bibliotecznych i Internetu w celach naukowych. Do dyspozycji Czytelników jest również wygodny skaner samoobsługowy. Jeden z komputerów połączony jest z drukarką - można bezpłatnie wydrukować do 10 stron. Można do nas przyjść również z własnym komputerem i korzystać z Internetu bezprzewodowego Wi-Fi (eduroam).

Nowości książkowe są na terenie Czytelni uporządkowane w 34 działach tematycznych (ok. 15 000 wol.), w kolekcji ekonomicznej i socjologicznej. Można z nich korzystać na zasadzie wolnego dostępu, bez rezerwacji i wcześniejszego zamawiania. Czasopisma bieżące (i częściowo archiwalne) ułożone są także działowo. Pomocne opisy znajdują się na regałach.

The Economist
Gazeta Podatkowa
Gazeta Wyborcza
Logistyka a Jakość
Marketing w Praktyce
Personel i Zarządzanie
Przegląd Podatkowy
Rachunkowość
Samorząd Terytorialny
Wspólnota


Informacje o stronach logowania i potrzebnych danych znają dyżurujące bibliotekarki.  Aby dowiedzieć się, do jakich jeszcze czasopism zostały wykupione dostępy zdalne, trzeba użyć narzędzia: e-lokalizator (w zakładce e-zasoby). Do zasobów BUŁ loguje się jak do USOS.

W portalu IBUK Libra dostępne są w chmurze pełne wersje podręczników w formacie PDF.

https://www.lib.uni.lodz.pl/katalogi-i-zbiory/e-zasoby po zalogowaniu jak do systemów UŁ (https://login.han3.lib.uni.lodz.pl/login/login.html)

 

16 typów osobowości w pigułce, praca zbiorowa, Logos Media, 2014.

Analizowanie danych jakościowych, red. Graham G.,  Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.

Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, red. Kukuła K., Jędrzejczyk Z., Skrzypek J., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.

Badania społeczne w praktyce, red. Babbie E.,  Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

Behawioralne finanse przedsiębiorstw. Podstawowe podejścia i koncepcje, Gajdka J., Łódź, 2013.

Catholicism as a Cultural Phenomenon in the Time of Globalization. A Polish Perspective, red. Obirek S.,  Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009.

Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, Sierpińska M., Niedbała B., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

Ekonometria finansowa, red. Łuniewska M.,  Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

Ekonometria i badania operacyjne, red. Gruszczyński M. i in., Warszawa, 2009.

Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, red. Welfe A.,  Warszawa, PWE, 2014.

Ekonometria. Zbiór zadań, red. Grabowski W., Welfe A., Warszawa, PWE, 2014.

Ekonomia międzynarodowa. Tom 1, red. Melitz M.J., Obstfeld M., Krugman P.R.,  Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.

Ekonomia, red. Grabia T., Nyk M.,  Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018.

Ekonomiczny wymiar nieruchomości, red. Kucharska-Stasiak E., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.

Elementarne zagadnienia ekonomii, red. Milewski R., Warszawa, 2008.

Emocje i polityka, red. Konecki K.T., Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.

Finanse i rachunkowość, red. Dyduch A., Sierpińska M., Wilmowska Z.,  Warszawa, PWE, 2013.

Finanse publiczne, red. Owsiak S.,  Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.

Finanse Unii Europejskiej, red. Oręziak L.,  Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce, red. Michalak A.,  Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

Funkcjonowanie łańcuchów dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego do Polski, red. Motowidlak U., Motowidlak T., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.

Gospodarka oparta na wiedzy innowacyjność i rynek pracy, red. Dworak E., Grabia T., Kasperkiewicz W., Kwiatkowska W.,  Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014.

Gospodarka samorządu terytorialnego, red. Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

Handel zagraniczny. Transformacja biznesu międzynarodowego, red. Puślecki Z.W., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021.

Historia gospodarcza, red. Skodlarski J., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

Innowacyjność regionów w gospodarce opartej na wiedzy, red. Nowakowska A., Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009.

Interpretacja danych jakościowych, red. Silverman D.,  Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, red. Jajuga K., Jajuga T., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

Jakościowe metody badań społecznych. Podejście aplikacyjne, red. Maison D.,  Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022.

Kreowanie informacji. Media relations, red. Jabłoński W., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.

Logistyczna obsługa klienta, red. Kauf S., Tłuczak A., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.

Logistyka międzynarodowa, red. Gołembska E., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014.

Logistyka usług, red. Gołembska E., Bentyn Z., Gołembski M., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.

Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy współczesności, red. Marciniak S., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.

Makroekonomia, red. Krugman P., Wells R., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020.

Manipulacje i oszustwa na rynku finansowym, red. Monkiewicz J. i in., Warszawa, 2020.

Marketing, red. Michalski E.,  Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.

Metodologia badań społecznych, red. Nowak S., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, red. Błaszczyk W., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw, red. Sobański K.,  Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.

Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych, red. Gruszczyński M., Witkowski B., Wiśniowski A., Szulc A., Owczarczuk M., Książek M., Bazyl M., Wolters Kluwer Polska SA, 2012.

Mikroekonomia, red. Krugman P., Wells R.,  Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020.

Mikroekonomia. Kurs średni – ujęcie nowoczesne, red. Varian Hal R. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.

Obrót nieruchomościami w teorii i praktyce, red. Doganowski R., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, red. Michalski G., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.

Podręcznik do bankowości, red. Cwynar W., Patena W., Warszawa, Wolters Kluwer Polska SA, 2010.

Podstawy badań społecznych, red. Babbie E.,  Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

Podstawy ekonomii, red. Milewski R., Kwiatkowski E., Warszawa, 2018.

Podstawy ekonomii. Ćwiczenia i zadania, red. Kwiatkowski E., Kucharski L., Warszawa, 2018.

Podstawy rachunkowości, red. Andrzejewski M., Warszawa, 2005.

Podstawy rachunkowości, red. Micherda B., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

Pomiar ryzyka kredytowego banku, Kałużny R.,  Warszawa, 2009.

Prawo cywilne i handlowe w zarysie, Wojciech K., Warszawa, 2021.

Prognozowanie gospodarcze, red. Cieślak M., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

Projektowanie badania jakościowego, red. Flick U.,  Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

Prowadzenie badań jakościowych, red. Silverman D., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

Przedsiębiorstwo usługowe. Zarządzanie, red. Panasiuk A., Filipiak B., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

Przedsiębiorstwo w biznesie międzynarodowym, red. Gorynia M., Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021.

Psychologia społeczna, red. Crisp R.J., Turner R.N., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020.

Rachunkowość finansowa i podatkowa, red. Cebrowska R., Warszawa, 2006.

Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, red. Pfaff J., Warszawa, 2020.

Rachunkowość grup kapitałowych, Remlein M., Warszawa, 2013.

Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, red. Czekaj J., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.

Skuteczne strategie wynagrodzeń – tworzenie i zastosowanie, red. Borkowska S., Warszawa, Wolters Kluwer Polska SA, 2012.

Socjologia, red. Giddens A., Sutton P.W., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

Statystyka w zarządzaniu, red. Aczel Amir D., Sounderpandian J.,  Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.

Statystyka, red. Sobczyk M., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, red. Pierścionek Z.,  Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

Strengthening the knowledge base for innovation in the European Union, red. Weresa M.A., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.

Transport morski kontenerów, red. Bartosiewicz A.,  Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020.

Wprowadzenie do finansów w przykładach i zadaniach, Cegłowski B., Podgórski B., Warszawa, 2021.

Wycena przedsiębiorstwa, red. Daszyńska-Żygadło K. , Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015.

Zarządzanie i planowanie marketingowe, red. Pomykalski A.,  Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

Zarządzanie logistyką magazynową, red. Richards G., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020.

Zarządzanie marką, red. Kall J., Kłeczek R., Sagan A., Wolters Kluwer Polska SA, 2013.

Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, red. Sierpińska M., Wędzki D., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997.

Zarządzanie projektami, red. Pawlak M., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

Zarządzanie przedsiębiorstwem. Podręcznik akademicki, red. Michalski E., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym za pomocą instrumentów pochodnych, red. Orzeł J., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.

Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce. Ewolucja i współczesność, red. Pocztowski A., Sitko-Lutek A., Rakowska A., Wolters Kluwer Polska SA, 2021.

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Podręcznik, red. Król H., Ludwiczyński A., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.

Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. Piotrowski W., Koźmiński A.K., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.

Zasady rachunkowości zarządczej, Piosik A., Warszawa, 2006.

WYPOŻYCZALNIA

Wypożyczalnia znajduje się na III p. budynku E naszego Wydziału. Czynna jest w godzinach pracy Biblioteki. zdjęcie wypożyczalni

Książki zamówione za pośrednictwem katalogu on-line można odebrać w ciągu 3 dni. Po książki należy przyjść osobiście i okazać aktywną kartę biblioteczną (zwykle zakodowaną na legitymacji studenckiej). Realizacja zamówień odbywa się w czasie pracy Wypożyczalni w cyklach dwugodzinnych. Ostatnie zamówienia realizujemy godzinę przed zamknięciem biblioteki. Wszystkie zamówienia złożone później są realizowane w dniu następnym. 

Zwrotów dokonujemy u dyżurującej bibliotekarki (w godzinach pracy Biblioteki) lub poprzez włożenie książek do wrzutni lub książkomatu (wt-niedz w godz. 7-21).

W Bibliotece Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego przyjmujemy zwroty książek wypożyczonych wyłącznie z naszej biblioteki.

KSIĄŻKOMAT

zdjęcie książkomatuKsiążki z naszej Biblioteki można zamawiać do książkomatu umieszczonego na parterze budynku E. Zamówienia do książkomatu realizujemy we dni robocze. Zamówione książki czekają 3 dni i można je odbierać od wtorku do niedzieli w godzinach 7-20.

Osoby zapisane do Bibliotek UŁ zdalnie, które jeszcze nie korzystały z książkomatu, przed pierwszym odebraniem zamówionych książek prosimy o osobiste zgłoszenie się do Wypożyczalni BWES z aktualną legitymacją - konieczne jest jej aktywowanie w systemie bibliotecznym. To wymóg techniczny, którego pominięcie uniemożliwia korzystanie z książkomatu.

WRZUTNIA

zdjęcie wrzutniWrzutnia znajduje się na parterze budynku E, naprzeciwko Portierni. To szara skrzynia oznaczona logo Biblioteki, do której można wrzucać książki zwracane do naszej biblioteki. Działa "analogowo" - nie ma potrzeby skanowania karty bibliotecznej ani konkretnych egzemplarzy książek. Można do niej wkładać książki, gdy książkomat jest przepełniony lub oddawane są książki w czyimś imieniu bez karty bibliotecznej.

Książki wyjmowane są z wrzutni w cyklach dwugodzinnych i skanowane w Wypożyczalni. Przyjmujemy zwroty jedynie książek z naszej biblioteki wydziałowej.

WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA

zdjęcie szklanego sufitu w bibliotece WESWypożyczalnia Międzybiblioteczna realizuje zamówienia na krajowe wypożyczenia książek niedostepnych w innych bibliotekach w Łodzi. Czas realizacji zamówień wynosi zwykle 1-3 tygodni. Jednorazowo można złożyć zamówienie na 5 publikacji. Okres wypożyczenia zbiorów bibliotecznych ustala biblioteka udostępniająca.

Aby złożyć zamówienie, należy skontaktowac się mailowo z wmb.eksoc@uni.lodz.pl.

FAQ

Aby zostać Czytelnikiem Bibliotek UŁ, trzeba aktywnie wyrazić taką chęć. Można to zrobić:

 • osobiście w każdej Bibliotece Wydziałowej,
 • osobiście w Bibliotece Głównej UŁ;
 • online, wysyłając email z prośbą o założenie konta na adres: bul.wm@lib.uni.lodz.pl z poczty elektronicznej studenckiej lub służbowej założonej w domenie UŁ.

Osoby spoza UŁ mogą korzystać ze zbiorów wyłącznie na miejscu.

Aby odnaleźć poszukiwane książki, należy skorzystać z katalogu online, dostępnego ze strony głównej BUŁ (https://elibrary.lib.uni.lodz.pl). Katalog pozwala na szukanie pozycji według: autora, tytułu, tematu, a także daje możliwość wyszukiwania zaawansowanego, łączącego np. nazwisko autora z konkretnym tytułem jego książki. Wyniki wyszukiwania można zawęzić do interesujących nas elementów, np. książek wydanych tylko w języku polskim do 2009 roku.

Aby wypożyczyć książkę do domu, trzeba złożyć zamówienie drogą elektroniczną – po zalogowaniu się na swoje konto w katalogu online, należy kliknąć przycisk „Zamówienie”. Zamówione książki można odebrać, gdy ich status na koncie czytelnika zmieni się na „Gotowe do odebrania”. Należy upewnić się, czy zamawiana książka ma status „do wypożyczeń”. Nie zamawiamy książek, które są „do korzystania na miejscu”.

Wolny Dostęp to przestrzeń w BWES, dostępna bezpośrednio dla czytelników. Inaczej mówiąc – to otwarta czytelnia książek i czasopism wraz z miejscami do pracy. Książki z Wolnego Dostępu oznaczone są różnokolorowymi naklejkami. Kolory oznaczają działy, w jakich znajduje się książka. Np. pasek czerwony – finanse, trzy paski niebieskie – socjologia. Spis działów (i kolorów) znajduje się w czytelni w widocznym miejscu. Każda książka Wolnego Dostępu posiada swoją sygnaturę (alfanumeryczną klasyfikację, zawierającą informacje o dziedzinie, w której się znajduje, oraz dodatkowe dane na temat autora, wydania itp.). Książek z Wolnego Dostępu nie zamawia się. Wybraną pozycję wystarczy wziąć z półki. Podczas korzystania z materiałów na miejscu w Bibliotece, po przeczytaniu należy je odłożyć na stojące przy regałach wózki.

Tak. Należy kliknąć w przycisk „Rezerwacja”, widoczny przy konkretnej książce, następnie zalogować się na swoje konto w katalogu online. Gdy książka zostanie zwrócona przez poprzedniego czytelnika i przygotowana dla Ciebie, otrzymasz e-mail z taką informacją. Status książki na koncie zmieni się na „Gotowa do odebrania”. Zarezerwowaną książkę należy odebrać z Wypożyczalni w ciągu 3 dni roboczych.

Nie, ponieważ, każdy czytelnik dokonuje wypożyczeń osobiście, okazując bibliotekarzowi swoją kartę biblioteczną – zakodowaną na legitymacji studenckiej, której nie wolno udostępniać osobom trzecim. Natomiast zwrócić książkę może za nas dowolnie wybrana osoba (przy zwrocie nie jest konieczne okazanie dokumentu), można też skorzystać z wrzutni na parterze budynku E.

Realizacja zamówień odbywa się w dniach od wtorku do piątku w godzinach pracy wypożyczalni lub z książkomatu w godz. 7-21. Zamówienia z dnia poprzedniego można odbierać od godz. 10.00. Zamówienia złożone od godz. 15.00 są do odbioru w dniu następnym.
Zamówione książki można odebrać, gdy ich status na koncie czytelnika zmieni się na „Gotowe do odebrania”. Zamówione i zarezerwowane materiały czekają na odbiór trzy dni.

Do odbioru książki potrzebna jest legitymacja studenta/doktoranta lub elektroniczna karta biblioteczna. Książki odbieramy osobiście. W wyjątkowych przypadkach (choroba) można korzystać z pomocy innej osoby, która musi okazać upoważnienie.

Zamówione książki są dostępne w ciągu 3 dni od zamówienia, Po tym czasie wracają do magazynu i trzeba je zamówić ponownie.

W przypadku książki zamówionej do Wypożyczalni czas realizacji to 2 godziny. Książkę należy odebrać w ciągu trzech dni (łącznie z dniem złożenia zamówienia).

Prolongaty, czyli przedłużenia wypożyczenia książki, można dokonać samodzielnie po zalogowaniu się na swoje konto czytelnika w katalogu online lub w Bibliotece. Prolongata nie będzie możliwa, gdy:
– upłynął termin zwrotu książki,
– książka została zarezerwowana przez innego czytelnika,
– czytelnik ma zaległości finansowe w BUŁ lub bibliotece wydziałowej.
Każdą książkę można prolongować 2 razy, ksiązki z innych wydziałów można prolongować 1 raz.

W przypadku przekroczenia terminu zwrotu konto czytelnika zostanie zablokowane. Najlepiej w takiej sytuacji jak najszybciej oddać książkę i skontaktować się osobiście z pracownikami biblioteki.

Czytelnik może jednorazowo wypożyczyćJeśli jest:
10 pozycji na 2 miesiąceStudentem EkSoc I i/lub II stopnia, słuchaczem studiów podyplomowych EkSoc
15 pozycji na 2 miesiąceStudentem dwóch kierunków na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym
5 pozycji na 1 miesiącStudentem innej szkoły wyższej z Łodzi, województwa łódzkiego, która zawarła umowę z władzami UŁ
2 pozycje na 2 tygodnieStudentem innego niż EkSoc wydziału UŁ
3 pozycje na 1 miesiącUczniem lub nauczycielem szkoły, która zawarła umowę z Władzami UŁ
20 pozycji na 1 rokPracownikiem naukowym EkSoc, emerytem EkSoc
15 pozycji na 6 miesięcyDoktorantem EkSoc
5 pozycji na 2 miesiącePracownikiem nienaukowym EkSoc

Książki w imieniu Czytelnika może oddać każdy. Dodatkowo na parterze budynku E znajduje się wrzutnia, do której można oddać książki poza godzinami pracy biblioteki.

Wszystkie wydawnictwa znajdujące się w naszej bibliotece można wyszukać w katalogu głównym na stronie https://elibrary.lib.uni.lodz.pl i tam też należy dokonać zamówienia.

Czasopisma najczęściej wykorzystywane, najciekawsze czy też najistotniejsze znajdują się w Czytelni. Są ułożone według tytułów. Pozostałe czasopisma (archiwalne) znajdują się w magazynie – należy je zamówić do Czytelni wypełniając rewers papierowy. Numery czasopism z bieżącego roku są dostępne w Czytelni.

Jednym z atutów BWES jest bogata oferta baz elektronicznych Dostęp do baz możliwy jest zarówno z komputerów podłączonych do sieci UŁ, jak i komputerów domowych użytkowników. BWES oferuje swoim czytelnikom bezpłatne warsztaty związane z e-zasobami.

Materiały zamówione do Czytelni czekają na odbiór trzy dni. Po tym czasie są odsyłane do Magazynu.

Nie gromadzimy prac magisterskich i doktorskich – należy ich szukać w cyfrowym Archiwum Prac Dyplomowych (APD) UŁ w usosweb.

Tak, można robić zdjęcia. Oczywiście z poszanowaniem zasad życia społecznego i RODO ;)

Na terenie biblioteki nie ma ksero. Można wypożyczyć potrzebną książkę i udać się do wybranego punktu ksero. Do tego celu należy wypełnić papierowy rewers i zostawić w zastaw legitymację. Można natomiast skanować wybrane fragmenty publikacji na sprzęcie dostępnym w Czytelni.

W bibliotece znajduje się jedno stanowisko komputerowe z drukarką. Można wydrukować nieodpłatnie do 10 stron.

Na terenie czytelni znajduje się 16 komputerów z dostępem do Internetu.

Tak, można. Informacje na temat Wi-Fi i logowania udzielają bibliotekarki w wypożyczalni.

Można, ale nie ze wszystkich. Na stronie https://www.lib.uni.lodz.pl/katalogi-i-zbiory/e-zasoby znajdują się bazy subskrybowane i zasoby otwarte.

Darowane publikacje można przynieść do biblioteki i przekazać pracownikowi wypożyczalni.

W takiej sytuacji należy jak najszybciej skontaktować się z biblioteką. Pracownicy spiszą odpowiedni protokół i poinformują o dalszych działaniach. Zwykle trzeba egzemplarz odkupić (niekoniecznie nowy!) lub przynieść inną, zaproponowaną przez bibliotekarkę książkę.

KONTAKT

Biblioteka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ im. prof. Józefa Chałasińskiego
ul. Rewolucji 1905 r. nr 37/39, 90-214 Łódź
budynek E - Centrum Informatyczno-Ekonometryczne
sala E 318 (III p.)

tel. 42 635 52 66

mgr Barbara Adamiak-Kuśmierek

barbara.adamiak@uni.lodz.pl

tel.: +48 42 635 52 65
fax: +48 42 635 52 67

pok. E 315

mgr Małgorzata Korzeniowska-Lewandowska 
Agnieszka Dudzińska
mgr Magdalena Kącicka

tel.: 42 635 52 66
prolongaty: bibliotekaeksoc@uni.lodz.pl

 

Wypożyczalnia międzybiblioteczna

mgr Magdalena Kącicka
tel.: 42 635 55 10
wmb.eksoc@uni.lodz.pl

Serdecznie zapraszamy pracowników naukowych i studentów WES do składania propozycji zakupu przez Bibliotekę WES książek, potrzebnych Państwu do pracy naukowej oraz podręczników, zalecanych na zajęcia ze studentami. Prosimy o kontakt mailowy z pracownikami Biblioteki:

Kolekcja ekonomiczna: mgr Katarzyna Jagodzińska-Kubik

katarzyna.jagodzinska@uni.lodz.pl

E 313

Kolekcja socjologiczna: mgr Monika Dębowska-Majda

monika.debowska@uni.lodz.pl

E 307

mgr Monika Dębowska-Majda

monika.debowska@uni.lodz.pl
tel.: 42 635 52 68
E 307

mgr Dorota Kosińska-Przytuła

dorota.kosinska@uni.lodz.pl
tel. 42 635 52 67 
E 316

mgr Beata Malesa

beata.malesa@uni.lodz.pl
tel. 42 635 50 82
E 309

 

mgr Dorota Kosińska-Przytuła

dorota.kosinska@uni.lodz.pl
tel. 42 635 52 67 
E 316