CZEŚĆ!

JEŚLI JESTEŚ NOWY / NOWA NA EKSOCU, KLIKNIJ NA OBRAZEK I ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZYM ONBOARDINGIEM, CZYLI PRZEWODNIKIEM PO STUDIOWANIU NA NASZYM WYDZIALE.

grafika tekstowa

EKSOCOWY HELPDESK

JEŚLI PO PRZECZYTANIU ONBOARDINGU NADAL MASZ PYTANIA, KLIKNIJ W OBRAZEK I ZNAJDŹ ODPOWIEDŹ W EKSOCOWYM HELPDESKU.

grafika tekstowa

INFORMACJE ORGANIZACYJNE DLA STUDENTÓW I ROKU

JESTEŚ „NOWY”, DOPIERO ZACZYNASZ, NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ?

KONIECZNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI, ODHACZ WSZYSTKIE PUNKTY, A POTEM TYLKO SKUP SIĘ NA NAUCE!

Wszelkie formalności dotyczące toku studiów „załatwiać” będziesz w Centrum Obsługi Studentów (COS) Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego. Obsługa studiów podzielona jest wg kierunków. Wykaz pracowników COS wraz z danymi kontaktowymi znajduje się tutaj.

W kontaktach z pracownikami Uczelni (w tym z pracownikami COS) należy posługiwać się obowiązkowo i WYŁĄCZNIE adresem o  domenie uniwersyteckiej @edu.uni.lodz.pl. Konto poczty elektronicznej generowane jest wraz z kontem do systemu USOSweb. (instrukcja uruchomienie domeny @edu.uni.lodz.pl)

Pokoje COS znajdują się w budynku D (wejście od ulicy POW). Przed wizytą w COS koniecznie należy pobrać „numerek”. Biletomat znajduje się na parterze na wprost wejścia do Wydziału.

W celu uzyskania statusu studenta (na ten moment masz status „wpisana/y na listę studentów” należy złożyć ślubowanie (tzn. podpisać).

Podpisywanie ślubowań i umów oraz wydawanie legitymacji dla studiów stacjonarnych I i II stopnia przewidziane jest w dniach*:
25.09 (poniedziałek) w godzinach 8.00-13.00
26.09 (wtorek) w godzinach 8.00-13.00
28.09 (czwartek) w godzinach 8.00-13.00
29.09 (piątek) w godzinach 8.00-13.00

Przy odbiorze legitymacji konieczne jest okazanie się dowodem osobistym oraz złożenie potwierdzenia wpłaty za legitymację (wydrukowanego z systemu bankowego). Wpłatę w wysokości 22 zł należy wpłacić na konto Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego na rachunek nr 07 1240 3028 1111 0010 2943 4436 (osoby, które miały wcześniej wydaną legitymację przez UŁ nie ponoszą opłaty).

 *Osoby przyjęte w II turze rekrutacji oraz w I turze na studia niestacjonarne o możliwym terminie podpisania ślubowania, odbioru legitymacji i podpisania umowy zostaną powiadomieni w drugim tygodniu października.

Wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2023/2024 odbędzie się 02.10.2023 r. (poniedziałek) godz. 9:30 w auli T1.
Nie może Ciebie zabraknąć!

W dniu 02.10 (poniedziałek) odbędą się stacjonarne spotkania kierunkowe. Harmonogram spotkań.
Udział w spotkaniach jest obowiązkowy.

Plany zajęć są już dostępne na Waszych kontach w USOSweb. Uwaga! Z uwagi na możliwe zmiany, plan należy kontrolować na bieżąco. Plan należy przeglądać w widoku tygodniowym! (plan na dany tydzień może się różnić od kolejnego).

Jeśli brałeś udział w II turze rekrutacji i nie masz jeszcze dostępu do systemu USOSweb, możesz zapoznać się planem bez konieczności logowania. Instrukcja dostępu do planu znajduje się na stronie.

Na pierwszym roku studiów odbywają się zajęcia z Wychowania fizycznego, a zapisy na odbywają się tylko drogą elektroniczną usosweb.uni.lodz.pl

Rejestracja na zajęcia z Wychowania fizycznego rozpocznie się 25 września 2023 r. o godz. 9.00 i trwać będzie do 15 października 2023 r. do godz. 24.00. Podczas rejestracji należy wybierać interesującą dyscyplinę sportu. Na realizację zajęć przewidziany jest poniedziałek (dla kierunków: Ekonomia, Ekonomia w języku angielskim, Gospodarka Przestrzenna, Inwestycje i nieruchomości, Logistyka, Praca Socjalna, Socjologia) oraz piątek (dla kierunków: Bankowość i finanse cyfrowe, Ekonometria i analityka danych, Finanse i rachunkowość, Informatyka ekonomiczna, Finanse i biznes międzynarodowy).

Uczestnictwo w zajęciach w innych dniach jest możliwe, o ile nie będą kolidowały z resztą planu.

Szczegóły rejestracji na stronie www.swfis.uni.lodz.pl

Jeśli zaliczyliście już zajęcia z W-F w poprzednim roku akademickim możecie starać się o przepisanie uzyskanej oceny. Wypełniony wniosek należy złożyć w COS do końca października.

 

Poza zajęciami, które znajdziecie w swoich planach studiów musicie jako studenci pierwszego roku studiów odbyć jeszcze trzy obowiązkowe szkolenia e-learningowe:
- szkolenie BHP
- szkolenie z przedmiotu Prawo Autorskie 
- przysposobienie biblioteczne

Szczegóły dostępu do kursów znajdziecie na stronie.

Uzyskanie zaliczenia szkolenia z BHP i Prawa Autorskiego jest warunkiem zaliczenia pierwszego semestru studiów a czas na ich zaliczenie macie do 25.02.2024 r., czyli do końca semestru zimowego.

Nie dzieje się to „automatycznie”. Aktywacja karty umożliwi Ci:

  • korzystanie z księgozbioru we wszystkich bibliotekach UŁ,
  • dostęp do naukowych baz danych,
  • dostęp w chmurze do elektronicznych wersji podręczników i innych publikacji.

Biblioteka mieści się w budynku E sala E 318 (III p.)

Przed przyjściem sprawdź godziny otwarcia Biblioteki na stronie https://www.eksoc.uni.lodz.pl/biblioteka-wes

Wszelkie wątpliwości, pytania możesz skonsultować telefonicznie pod numerem Wypożyczalni (42 635 52 66) lub mailowo (bibliotekaeksoc@uni.lodz.pl)

Od drugiego semestru studiów I stopnia rozpoczniecie naukę języka obcego. Deklarację (wyboru) języka oraz poziomu jego zaawansowania należy złożyć już teraz. W tym celu wypełnij elektroniczną deklarację:

- dla studiów stacjonarnych
dla studiów niestacjonarnych

Przedstawiamy propozycję ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego na rok akademicki 2023/2024. Roczna składka ubezpieczenia w tym zakresie wynosi  62 zł lub 73 zł (w zależności od wybranego wariantu). Ubezpieczenie można zawrzeć wyłącznie poprzez stronę internetową www.nnw-studentow.pl   i opłacenie składki do dnia 15 grudnia 2023 r. (decyduje wpływ składki na konto). Spełnienie tych warunków powoduje, że ubezpieczenie zawarte jest na cały rok akademicki, czyli na okres 01.10.2023-30.09.2024r. Natomiast zapłata składki po dniu 15 grudnia 2023 r. skutkuje zawarciem umowy ubezpieczenia od następnego dnia po zaksięgowaniu składki na koncie. 

OPIEKUNOWIE I-GO ROKU

Wykaz opiekunów I roku studiów I i II stopnia w roku akademickim 2023/2024

Kierunek: BANKOWOŚĆ I FINANSE CYFROWE,
studia I stopnia dr Maciej Dykto maciej.dykto@uni.lodz.pl

Kierunek: BANKOWOŚĆ I FINANSE CYFROWE,
studia II stopnia dr Iwa Kuchciak iwa.kuchciak@uni.lodz.pl

Kierunek: EKONOMIA,
studia I stopnia dr hab. Katarzyna Skorupińska-Cieślak, prof. UŁ katarzyna.skorupinska@uni.lodz.pl

Kierunek: EKONOMIA,
studia II stopnia dr Tomasz Legiędź tomasz.legiedz@uni.lodz.pl

Kierunek: EKONOMIA w języku angielskim,
studia I stopnia dr Katarzyna Piłat katarzyna.pilat@uni.lodz.pl

Kierunek: EKONOMIA w języku angielskim,
studia II stopnia dr hab. Joanna Dzionek-Kozłowska, prof. UŁ joanna.dzionek@uni.lodz.pl

Kierunek: EKONOMETRIA I ANALITYKA DANYCH,
studia I stopnia dr hab. Maciej Malaczewski, prof. UŁ maciej.malaczewski@uni.lodz.pl

Kierunek: EKONOMETRIA I ANALITYKA DANYCH,
studia II stopnia dr Małgorzata Misztal malgorzata.misztal@uni.lodz.pl

Kierunek: FINANSE I BIZNES MIĘDZYNARODOWY,
studia I stopnia dr Aleksandra Pieloch-Babiarz aleksandra.pieloch@uni.lodz.pl

Kierunek: FINANSE I BIZNES MIĘDZYNARODOWY,
studia II stopnia dr Agnieszka Matuszewska-Pierzynka agnieszka.matuszewska@uni.lodz.pl

Kierunek: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ,
studia I stopnia dr Anna Celczyńska anna.celczynska@uni.lodz.pl

Kierunek: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ,
studia II stopnia dr Anna Piechota anna.piechota@uni.lodz.pl

Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA,
studia I stopnia dr Artur Gajdos artur.gajdos@uni.lodz.pl

Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA,
studia II stopnia dr Justyna Trippner-Hrabi justyna.hrabi@uni.lodz.pl

Kierunek: INFORMATYKA EKONOMICZNA,
studia I stopnia dr inż. Katarzyna Lange-Sadzińska katarzyna.lange-sadzinska@uni.lodz.pl

Kierunek: INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI,
studia I stopnia dr Beata Wieteska-Rosiak beata.wieteskarosiak@uni.lodz.pl

Kierunek: INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI,
studia II stopnia dr Konrad Żelazowski konrad.zelazowski@uni.lodz.pl

Kierunek: LOGISTYKA,
studia I stopnia dr Małgorzata Matusiak malgorzata.matusiak@uni.lodz.pl

Kierunek: LOGISTYKA W GOSPODARCE,
studia II stopnia dr Monika Wodnicka monika.wodnicka@uni.lodz.pl

Kierunek: PRACA SOCJALNA,
studia I stopnia dr Małgorzata Potoczna malgorzata.potoczna@uni.lodz.pl

Kierunek: PRACA SOCJALNA,
studia II stopnia dr Lucyna Prorok lucyna.prorok@uni.lodz.pl

Kierunek: RYNEK FINANSOWY-DORADZTWO INWESTYCYJNE,
studia II stopnia dr Piotr Pietraszewski piotr.pietraszewski@uni.lodz.pl

Kierunek: SOCJOLOGIA,
studia stacjonarne I stopnia dr Renata Dopierała renata.dopierala@uni.lodz.pl

Kierunek: SOCJOLOGIA,
studia II stopnia dr hab. Aneta Krzewińska, prof. UŁ aneta.krzewinska@uni.lodz.p

Kierunek: SOCJOLOGIA,
studia niestacjonarne I stopnia dr Emilia Garncarek emilia.garncarek@uni.lodz.pl

Kierunek: SOCJOLOGIA,
studia niestacjonarne II stopnia dr Sylwia Męcfal sylwia.mecfal@uni.lodz.pl

Wykaz opiekunów I roku  studiów I i II stopnia w roku akademickim 2022/2023

Kierunek: BANKOWOŚĆ I FINANSE CYFROWE, studia I stopnia
dr Maciej Dykto maciej.dykto@uni.lodz.pl

Kierunek: BANKOWOŚĆ I FINANSE CYFROWE, studia II stopnia
dr Iwa Kuchciak iwa.kuchciak@uni.lodz.pl

Kierunek: EKONOMIA, studia I stopnia
dr hab. Katarzyna Skorupińska-Cieślak katarzyna.skorupinska@uni.lodz.pl

Kierunek: EKONOMIA, studia II stopnia
dr hab. Piotr Urbanek, prof. UŁ piotr.urbanek@uni.lodz.pl

Kierunek: EKONOMIA w języku angielskim, studia I stopnia
dr Katarzyna Piłat katarzyna.pilat@uni.lodz.pl

Kierunek: EKONOMIA w języku angielskim, studia II stopnia
dr Kamil Kowalski kamil.kowalski@uni.lodz.pl

Kierunek: EKONOMETRIA I ANALITYKA DANYCH, studia I stopnia
dr hab. Maciej Malaczewski maciej.malaczewski@uni.lodz.pl

Kierunek: EKONOMETRIA I ANALITYKA DANYCH, studia II stopnia
dr Małgorzata Misztal malgorzata.misztal@uni.lodz.pl

Kierunek: FINANSE I BIZNES MIĘDZYNARODOWY, studia I stopnia
dr Ewa Feder-Sempach ewa.feder@uni.lodz.pl

Kierunek: FINANSE I BIZNES MIĘDZYNARODOWY, studia II stopnia
dr hab. Joanna Bogołębska, prof. UŁ joanna.bogolebska@uni.lodz.pl

Kierunek: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, studia I stopnia
dr Anna Celczyńska anna.celczynska@uni.lodz.pl)

Kierunek: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, studia II stopnia
dr Anna Piechota anna.piechota@uni.lodz.pl

Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA, studia I stopnia
dr Artur Gajdos artur.gajdos@uni.lodz.pl

Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA, studia II stopnia
dr Justyna Trippner-Hrabi justyna.hrabi@uni.lodz.pl

Kierunek: INFORMATYKA EKONOMICZNA, studia I stopnia
dr inż. Katarzyna Lange-Sadzińska katarzyna.lange-sadzinska@uni.lodz.pl

Kierunek: INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI, studia I stopnia
dr Beata Wieteska-Rosiak beata.wieteskarosiak@uni.lodz.pl

Kierunek: INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI, studia II stopnia
dr Konrad Żelazowski konrad.zelazowski@uni.lodz.pl

Kierunek: LOGISTYKA, studia I stopnia
dr inż. Dorota Wolak dorota.wolak@uni.lodz.pl

Kierunek: LOGISTYKA W GOSPODARCE, studia II stopnia
dr inż. Maciej Bielecki maciej.bielecki@uni.lodz.pl

Kierunek: PRACA SOCJALNA, studia I stopnia
dr Andrzej Kacprzak andrzej.kacprzak@uni.lodz.pl

Kierunek: RYNEK FINANSOWY-DORADZTWO INWESTYCYJNE, studia II stopnia
dr Agata Gniadkowska-Szymańska agata.gniadkowska@uni.lodz.pl

Kierunek: SOCJOLOGIA, studia stacjonarne I stopnia
dr Joanna Wygnańska joanna.wygnanska@uni.lodz.pl

Kierunek: SOCJOLOGIA, studia niestacjonarne I stopnia
dr Emilia Garncarek emilia.garncarek@uni.lodz.pl

Kierunek: SOCJOLOGIA, studia II stopnia
dr hab. Aneta Krzewińska, prof. UŁ aneta.krzewinska@uni.lodz.pl