Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny aktywnie współpracuje z chińskim Uniwersytetem Zhengzhou University, z prowincji Henan. Jest to największa i najwyżej notowana uczelnia w tej prowincji, a współpraca przebiega wyłącznie w zakresie dydaktyki. W ramach podpisanej umowy nauczyciele akademiccy Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego mają możliwość prowadzenia zajęć ze studentami wspomnianej uczelni partnerskiej, a studenci ZZU rozpocząć studia na Wydziale w ramach projektu 2+2. W latach 2015-2019, co semestr wykładowcy Wydziału wyjeżdżali do Chin, prowadząc w ZZU zajęcia na kierunku Economics. Po rocznej przerwie, od semestru zimowego r. a. 2021/2022, pracownicy Wydziału ponownie uczestniczą w programie prowadząc zajęcia w formie zdalnej.