MISJA I WIZJA

Misją Rady Biznesu jest zbliżenie środowiska nauki i edukacji oraz sfery praktyki życia gospodarczego i nawiązanie ich ścisłej współpracy. Obie strony mogą w ten sposób efektywniej wykorzystać posiadane zasoby i potencjał.

Obydwa środowiska stoją przed koniecznością ciągłego dostosowywania się do zmiennych warunków otoczenia i podejmowania nowych wyzwań. Uczelnia nasza stawia sobie za cel rozwój nauk ekonomiczno-socjologicznych, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym oraz podnoszenie standardów kształcenia. Przedsiębiorstwa i instytucje dążą natomiast do podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zatrudnianych pracowników. Ścisła współpraca środowisk może zaowocować wzmocnieniem kontaktów i wymianą pomysłów.

CELE SZCZEGÓŁOWE W RAMACH WSPÓŁPRACY Z RADĄ BIZNESU

W skład Rady wchodzą przedstawiciele sektora przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Poprzez członkostwo w Radzie Biznesu stają się oni oficjalnymi Partnerami Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego. Przedstawiciele podmiotów partnerskich wchodzących w skład Rady Biznesu związani są z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym na wielu płaszczyznach poprzez:

 • wymianę doświadczeń pomiędzy teoretykami i praktykami
 • pozyskiwanie miejsc do odbywania praktyk studenckich
 • promowanie najzdolniejszych studentów poprzez fundowanie stypendiów i nagród
 • promowanie najzdolniejszych absolwentów (pomoc w uzyskaniu przez nich pierwszej pracy)
 • organizowanie wspólnych konferencji, seminariów, warsztatów, wykładów
 • pozyskanie partnerów do finansowania badań, dydaktyki oraz rozbudowy infrastruktury organizacyjnej i technicznej uczelni
 • prowadzenie wspólnej edukacji i współtworzenie programów dydaktycznych

MODEL WSPÓŁPRACY WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY – RADA BIZNESU

Warstwa naukowa – obszary współpracy

 • podjęcie wspólnych projektów naukowych
 • pogłębianie dorobku naukowego Wydziału
 • konsultacja w zakresie badań naukowych
 • przeprowadzanie badań na zlecenie pracodawców
 • współorganizacja konferencji, warsztatów i seminariów naukowych
 • wykłady gościnne praktyków gospodarki
 • panele teoretyków i praktyków, służące rozwiązywaniu konkretnych problemów biznesowych

Warstwa edukacyjna– obszary współpracy

 • współudział w przygotowywaniu i uatrakcyjnianiu oferty edukacyjnej Wydziału, dostosowywanie programów nauczania do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy
 • tworzenie nowych kierunków studiów, specjalizacji lub przedmiotów kursowych odpowiadających potrzebom pracodawców
 • otwieranie studiów podyplomowych lub cykli edukacyjnych na zamówienie pracodawcy
 • organizowanie miejsc praktyk dla studentów
 • pomoc w organizacji seminariów magisterskich i licencjackich ( a zwłaszcza w zbieraniu materiałów do prac dyplomowych i określaniu ich tematyki)
 • wypracowanie standardów kształcenia
 • współudział w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych, opartych o przykłady rzeczywistych praktyk biznesowych

Warstwa biznesowa– obszary współpracy

 • przygotowanie i realizacja projektów unijnych oraz innych projektów o charakterze aplikacyjnym
 • organizacja warsztatów i szkoleń biznesowych
 • organizacja konkursów związanych z życiem uczelni
 • kontakt ze środowiskiem studenckim
 • współpraca ze Stowarzyszeniem Absolwentów
 • komercjalizacja wyników badań naukowych

Warstwa promocyjno-marketingowa– obszary współpracy

 • współudział w popularyzacji wiedzy i edukacji
 • udział w prestiżowych wydarzeniach Wydziału (np. rozpoczęcie roku akademickiego, gala absolwentów)
 • udział w przygotowywaniu materiałów promocyjnych i marketingowych Wydziału
 • doradztwo w zakresie tworzenia strategii rozwoju Wydziału
 • możliwość korzystania z tytułu partnera Rady Biznesu Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego

Przewodniczący Rady Biznesu

 • Pan Łukasz Koprowski, Dyrektor Biura PwC w Łodzi

Członkowie Rady Biznesu

 • Pan Piotr Chimko, Procurement Operations Manager, Philips Polska
 • Pani Bożena Graczyk, Wiceprezes Zarządu ING Bank Śląski SA
 • Pan Adam Jędrzejczak, Dyrektor Generalny Prezes Zarządu Danfoss Poland  Sp. z o.o.
 • Pan Urban Kielichowski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Finansowania Inwestycji i Rozwoju
 • Pan Jacek Kobierzycki, Dyrektor Generalny Toya Sp. z o.o.
 • Pan Jerzy Koźba, Dyrektor Oddziału Okręgowego NBP
 • Pan Ireneusz Krawczyk, Prezes Kastor SA
 • Pani Agnieszka Nalewajko, Partnerka w Dziale Audytu EY
 • Pan Sylwester Pokorski, Prezes Zarządu Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna” w Łodzi
 • Pan Marcin Polak, Prezes Polskapress Sp. z o.o. Oddział Prasa Łódź
 • Pan Mirosław Malinowski, Redaktor naczelny Dziennika łódzkiego i Expresu Ilustrowanego
 • Pan Arkadiusz Przybył, Członek Zarządu Santander Bank Polska
 • Pani Agnieszka Popkowska, Dyrektor, Oddział Korporacyjny Łódź, mBank SA
 • Pani Grażyna Rakoczy, Truvant Europe Sp. z o.o., Vice President of Operations Europe
 • Pani dr Ewa Sadowska-Kowalska, Prezes Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Pani Anna Tumidajewicz, Head of Capability Teams Poland, Infosys Poland Sp. z o.o.
 • Pan Andrzej Górecki, Członek Zarządu CERI International Sp. z o.o.
 • Pan Łukasz Kluj, Head of Marketing CERI International Sp. z o.o.
 • Pan Michał Zawisza, Prezes Zarządu LONG TERM MANAGEMENT Sp. z o.o.
 • Pan Marcin Wasiak, Ambasador Startup Poland i właściciel Startup Consulting
 • Pan Zbigniew Nowicki, Co-Managing Director, Bluerank
 • Pan Maciej Kokotek, Dyrektor Zarządzający, Łódzki Dom Biznesu
 • Pan Piotr Kałuża, Dyrektor Oddziału ds. Korporacyjnych II, ING Bank Śląski S.A
 • Pani Sylwia Czechowicz, Infosys Poland Sp. z o.o.
 • Pani Paulina Wieczorkiewicz, BFF Group
 • Pani Karolina Solińska, Manager, Assurance, Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. sp. k.
 • Pan dr Piotr Marciniak, CEO TPnets.com sp. z o. o.
 • Pan Piotr Matczak, European Finance Controller, SWM Sp. z o.o.
 • Pan Andrzej Tabara, Chief Operating Officer, Exaco Sp. z o.o.
 • Pan Janusz Piotrowski, Prezes Zarządu, Uni-Lex Sp. z o.o., Dyrektor Zarządzający, Grupa Uni-Lex
 • Pan Jarosław Fotyga, Head of HR – Takeda SCE Łódź, Poland, Global HR Business Leader – TBS Procurement Solutions
 • Pan Łukasz Klab, CEO Animalhotels sp. z o.o.
 • Pani Agnieszka Belowska-Gosławska, Nordea
 • Pan Adam Kwiatkowski, Geis PL Sp. z o.o.
   

Członkowie honorowi Rady Biznesu

 • Pani prof. dr hab. Bożena Mikołajczyk, Pomysłodawczyni i twórczyni Rady  Biznesu i  Gali Absolwenta
 • Pan Marek Chałas, Prezes Fundacji Activus
 • Pan dr Adam Bartłomiej Czyżewski, Główny Ekonomista PKN ORLEN SA
 • Pan Mieczysław Michalski, pomysłodawca Manufaktury  w Łodzi
 • Pan dr Andrzej Raczko, Doradca Prezesa NBP
 • Pan Arkadiusz Majsterek, właściciel Domu Jubilerskiego A&A – Honorowy Przewodniczący Rady Biznesu WES

Gość honorowy Rady Biznesu

 • Pani dr hab. Agnieszka Kurczewska, prof. UŁ, Prorektor ds. współpracy z otoczeniem UŁ

Przedstawiciele Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ

 • Pan dr Piotr Gabrielczak, Prodziekan ds. współpracy z zagranicą
 • Pan dr hab. Tomasz Dorożyński, prof. UŁ, Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych i współpracy z otoczeniem

Sekretarz Rady Biznesu

 • Pani dr Marta R. Jabłońska

Przedstawiciele Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ realizujący projekty w ramach Rady Biznesu

 • Pani dr Marika Ziemba
 • Pani dr Dorota Kałuża-Kopias
 • Pani dr Iwona Maciejczyk-Bujnowicz
 • Pani dr Iwa Kuchciak

Zapytaj Radę Biznesu

Mężczyzna pracujący przy komputerze

Masz pytania dotyczące biznesu, zakładania własnej działalności, czy usprawniania istniejącej? Interesują Cię kwestie związane z prowadzeniem nowoczesnej organizacji? Członkowie Rady Biznesu chętnie odpowiedzą na twoje pytanie!

 

 

 

 

 

 

Zapytaj Radę Biznesu
Mężczyzna pracujący przy komputerze