STYPENDIUM JOSAI CENTRAL EUROPEAN SCHOLARSHIP PROGRAM

Dzięki pozyskaniu stypendium Josai Central European Scholarship Program (dawniej znanego jako Mizuta Scholarship) studenci Uniwersytetu Łódzkiego mają możliwość bezpłatnego studiowania przez rok na jednym z poniżej wymienionych wydziałów japońskich uczelni (obie uczelnie są zarządzane przez spółkę Josai University Educational Corporation):

Josai University (JU):
Faculty of Business Administration
Faculty of Contemporary Policy Studies
Faculty of Economics

Josai International University (JIU):
Faculty of International Humanities
Faculty of Management & Information Sciences
Faculty of Media Studies
Faculty of Social and Environmental Studies
Faculty of Social Work Studies
Faculty of Tourism

Zajęcia dydaktyczne na danym kierunku studiów prowadzone są zarówno w języku angielskim, jak i japońskim. Ponadto studenci mają możliwość nauki języka japońskiego w ramach intensywnego kursu, oferowane są również zajęcia poświęcone japońskiej kulturze oraz tradycjom.

PODWÓJNY DYPLOM Z UNIVERSITY OF HUDDERSFIELD

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest jedynym wydziałem Uniwersytetu Łódzkiego oferującym możliwość uzyskania podwójnego dyplomu licencjata poprzez zrealizowanie trzeciego roku studiów I stopnia oraz napisanie pracy dyplomowej na Uniwersytecie w Huddersfield w Anglii. Tym samym można uzyskać tytuł licencjata w UŁ i stopnia BA (Honours) Uniwersytetu Huddersfield, a zatem dwa dyplomy. Rekrutację na studia w Wielkiej Brytanii prowadzi English Oak Recruitment. Przedstawiciel EOR każdego roku przyjeżdża na nasz Wydział aby przedstawić szczegóły oferty i udzielić merytorycznego wsparcia kandydatom na studia.

English Oak Recruitment reprezentuje siedem brytyjskich uczelni państwowych (state universities), jeden uniwersytet prywatny, trzy prywatne szkoły wyższe, a także uniwersytety z Irlandii.

Uczelnie państwowe:

 • Coventry (+ London Campus)
 • Derby
 • Huddersfield
 • Northumbria  (+ London Campus)
 • UCLAN
 • University of Wales Trinity St David (+ London Campus)
 • Ulster

Uczelnie prywatne:

 • Amity University in London
 • City College in Boston
 • London School of Business and Management
 • Dublin International Foundation College

GIESSEN

JUSTUS LIEBIG UNIVERSITY OF GIESSEN – VIP (VIRTUAL INTERNATIONAL PROGRAMME)

Dla wszystkich, którzy chcą zgłębiać zagadnienia w innych językach lub zyskać przedsmak mobilności w legendarnej, prestiżowej uczelni w Niemczech – słowem, dla tych, którzy chcą wzbogacić program studiów w sposób przełamujący rutynę, proponujemy udział w programie VIP.

VIP to darmowa oferta JLU Giessen dla studentów uczelni partnerskich, w tym UŁ. Do wyboru aż 80 przedmiotów w językach: angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim. Ponadto dostępne kursy języka niemieckiego. Początek zajęć, zależnie od przedmiotu, w marcu lub kwietniu, natomiast koniec nie później niż w lipcu.