O PROGRAMIE

Studenci i pracownicy Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ mogą korzystać z dobrodziejstw programu Erasmus Pluspoprzez realizowanie wyjazdów stypendialnych do uczelni 28 krajów Unii Europejskieja także krajów EFTA/EOG (tj. Islandii, Liechtensteinu, Norwegii) i państw kandydujących do UE (Turcji i Macedonii Północnej). Wyjazdy są możliwe do zrealizowania dzięki podpisywanym od lat umowom o współpracy z uczelniami z całej Europy.

Od 2014 roku częścią programu Erasmus Plus jest także Program Erasmus Mundus, który umożliwia mobilność studentów jak i pracowników naukowo-dydaktycznych w ramach poszczególnych działań (np. działanie Research Fellowship Programme w ramach akcji Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020) do krajów pozaeuropejskich. Koordynowaniem działań w ramach programu Erasmus Mundus zajmuje się Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych UŁ.

Erasmus Plus daje korzyści wszystkim stronom porozumienia- pomaga podnosić jakość kształcenia w krajach uczestniczących w programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami, wymianę doświadczeń, wizyty monitorujące koordynatorów programu, wspiera też szeroko ujętą mobilność studentów poprzez odbycie studiów bądź zawodowych praktyk za granicą.
Informacje dotyczące wyjazdów na studia i praktyki za granicą w ramach Programu Erasmus Plus znajdują się na stronach internetowych Biura Współpracy z Zagranicą UŁ oraz na oficjalnej stronie programu. Można także odwiedzać biuro Centrum Rozwoju Wydziału w pokoju C16 i porozmawiać o swoich planach wyjazdowych osobiście z pracownikami biura.

 

ZOBACZ DLACZEGO WARTO WYJECHAĆ NA ERASMUSA

 

KOORDYNATORZY KIERUNKOWI I DANE KONTAKTOWE

dr Ewa Feder-Sempach

Pełnomocnik Dziekana ds. programów mobilnościowych


dr Marcin Gońda

kierunki: socjologia, praca socjalna


dr Agnieszka Drzymała

kierunki: ekonomia, ekonomia w języku angielskim, Economics and International Business


dr Klaudia Zielińska-Lont

kierunki: finanse międzynarodowe, międzynarodowe stosunki gospodarcze, finanse i biznes międzynarodowe


dr Katarzyna Bolonek-Lasoń

kierunki: analityka gospodarcza, informatyka, informatyka ekonomiczna, informatyka i ekonometria


dr Radosław Witczak
kierunki: bankowość i finanse cyfrowe, finanse i rachunkowość, rynek finansowy, rynek finansowy doradztwo inwestycjne


dr hab. Elżbieta Antczak

kierunki: gospodarka przestrzenna, inwestycje i nieruchomości, rewitalizacja miast


dr Michał Comporek

kierunki: logistyka, logistyka w gospodarce


dr Małgorzata Misztal

kierunek: ekonometria i analityka danych

Informacji dotyczących wyjazdów mobilnościowych studentów i pracowników Wydziału można uzyskać w Centrum Rozwoju Wydziału - pokój C16 (nr tel.: 42 635-4814), od wtorku do czwartku w godzinach 9:00-15:00. Szczegółowych informacji udziela: