BUDŻET OBYWATELSKI NA EKSOCU 2023/24

Budżet obywatesli na eksocu

 

Ogłaszamy drugą edycję Budżetu Obywatelskiego Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, dzięki któremu wszyscy studenci i pracownicy EkSocu mogą składać propozycje projektów, a potem wziąć udział w głosowaniu na te najciekawsze!

Na realizację zadań przeznaczyliśmy 80 tys. zł (40 tys. na zadania studenckie i 40 tys. na zadania pracownicze).

pasek

I EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA EKSOCU

Piewsza edycja Budżetu Obywatelskiego na EkSocu odbyła się w 2018 roku. Wówczas w głosowaniu wzięło udział 277 osób (157 studentów, 3 doktorantów i 117 pracowników).

Zostały zgłoszone następujące projekty:

PULA STUDENCKA:

 • Student relax room / Student relax room 
 • Zagrody cichej nauki / Quiet study rooms  
 • Pokój socjalny dla studentów oraz studentek / Social room for students 
 • Plenerowa strefa wypoczynku / Outdoor relaxation area 
 • Pszczoły na wydziale, czyli pasieka na dachu budynku "E" / Bees at the Faculty – bee yard on the E building roof  
 • Modernizacja wydziałowej przestrzeni łazienkowej / Hangers in toilets  
 • Rowerowy EkSoc / Cycling EkSoc
 • Konferencja What's on Earth / Conference What's on Earth  
 • Pokój dla matki lub ojca z dzieckiem / A room for a parent and a child 
 • Eko EkSoc, czyli zakup budek lęgowych dla ptaków / Eco EkSoc – purchase of nest boxes for birds  
 • Kontaktuj się! / Be in touch! 


PULA PRACOWNICZA (doktoranci i pracownicy):

 • Zadaszony parking rowerowy dla EkSocu wraz ze stacją obsługi roweru / Covered Cycling Rack at EkSoc with bicycle service station   
 • Zakup defibrylatora AED (CU-SP 1) z wyposażeniem / Purchase of automated external defibrillator 
 • Płynie praca bez stresu, gdy kawa leci z ekspresu / More coffee, less stress 
 • Źródełka wody pitnej / Drinking watter springs 
 • Projekt stworzenia Sali Rekreacyjnej / Recreation Room       
 • Toaleta z prysznicem / Toilet with a shower        
 • Sportowy EkSoc / Sporty EkSoc       
 • Tu byłem. EkSoc przyciąga! / I was here. Magnetic EkSoc 

Zwycięskimi projektami były modernizacja i wyposażenia Ringu - strefy nauki i relaksu oraz budowa zadaszonej wiaty rowerowej ze stacją naprawczą. 

Pomysły społeczności Wydziału zainspirowały nas także do zrealizowania poza BO następujących projektów:

 • zakupu defibrylatora z wyposażeniem
 • zamontowanie wieszaków na drzwiach w toaletach;
 • zawieszenia budek lęgowych dla ptaków na terenie kampusu
 • postawienia pasieki i domku do apiterapii
 • zamontowania tablicy magnetycznej na kartki i magnesy na Ringu