PRAKTYKI OBOWIĄZKOWE ROZLICZANE W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

Uwaga! Zakładka obowiązuje studentów, którzy są zobowiązani do rozliczenia praktyk zawodowych w roku akademickim 2023/2024.

Praktyki zawodowe realizowane są zgodnie z programem praktyk właściwym dla każdego kierunku studiów. Nadzór nad praktykami zawodowymi na poszczególnych kierunkach studiów sprawują opiekunowie kierunkowi praktyk zawodowych, czyli tzw. menadżerowie praktyk zawodowych (lista menadżerów w jednej z zakładek poniżej).

Przed rozpoczęciem praktyki:

 1. Przeczytaj Zasady organizacji studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ i zapoznaj się z programem praktyk właściwym dla Twojego kierunku studiów.

        Programy praktyk:

 2. Skontaktuj się ze swoim opiekunem praktyk (lista menadżerów praktyk w jednej z zakładek poniżej), aby wybrać praktykę zgodną z programem praktyk dla Twojego kierunku studiów.
 3. Proponujemy rozważyć odbycie praktyk w jednej z firm/instytucji, z którymi Wydział ma podpisaną umowę o współpracy. Szczegółowe informacje uzyskasz u opiekuna kierunkowego praktyk.

 

Co zrobić, aby rozpocząć praktykę zawodową?

 1. Wypełnij elektroniczny harmonogram praktyk, abyśmy przygotowali dla Ciebie "Porozumienie" i wpisali dane do systemu.
 2. Odbierz z pokoju D7 (p. Sylwia Bachorska, COS) Porozumienie o prowadzeniu praktyk zawodowych kierunkowych ciągłych i pobierz z naszej strony pozostałe dokumenty konieczne do realizacji i rozliczenia praktyk:
  a). Sprawozdanie z przebiegu praktyk,
  b). Wniosek o zaliczenie praktyk zawodowych odbytych na podstawie innej umowy niż Porozumienie o prowadzeniu praktyk zawodowych kierunkowych ciągłych.
   

Po zakończeniu praktyki:

 1. Wypełnij elektroniczny, anonimowy formularz Oceny praktyki przez studenta.
 2. Upewnij się, że skompletowałeś wszystkie dokumenty niezbędne do rozliczenia praktyk.
 3. Dostarcz wypełnione dokumenty do opiekuna kierunkowego praktyk w terminie wskazanym w programie praktyk dla Twojego kierunku. Opiekun kierunkowy poprosi Cię również o podpisanie oświadczenia o wcześniejszym wypełnieniu przez Ciebie anonimowej ankiety oceny praktyk (patrz: pkt. 1).
 4. Opiekun kierunkowy zalicza praktyki na ocenę dokonując wpisu w systemie USOS po pozytywnej weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych w wyniku odbytej praktyki zawodowej.


Praktyki zawodowe są wyrywkowo kontrolowane przez opiekunów kierunkowych - Arkusz kontroli praktyki zawodowej.

PRAKTYKI OBOWIĄZKOWE ROZLICZANE W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 I 2022/2023

Praktyki zawodowe realizowane są zgodnie z programem praktyk właściwym dla każdego kierunku studiów. Nadzór nad praktykami zawodowymi na poszczególnych kierunkach studiów sprawują opiekunowie kierunkowi praktyk zawodowych, czyli tzw. menadżerowie praktyk zawodowych (lista menadżerów w jednej z zakładek poniżej).

Przed rozpoczęciem praktyki:

 1. Przeczytaj Zasady organizacji studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ i zapoznaj się z programem praktyk właściwym dla Twojego kierunku studiów.

        Programy praktyk:

 2. Skontaktuj się ze swoim opiekunem praktyk (lista menadżerów praktyk w jednej z zakładek poniżej), aby wybrać praktykę zgodną z programem praktyk dla Twojego kierunku studiów.
 3. Proponujemy rozważyć odbycie praktyk w jednej z firm/instytucji, z którymi Wydział ma podpisaną umowę o współpracy. Szczegółowe informacje uzyskasz u opiekuna kierunkowego praktyk.

 

Co zrobić, aby rozpocząć praktykę zawodową?

 1. Wypełnij elektroniczny harmonogram praktyk, abyśmy przygotowali dla Ciebie "Porozumienie" i wpisali dane do systemu.
 2. Odbierz z pokoju D7 (p. Sylwia Bachorska, COS) Porozumienie o prowadzeniu praktyk zawodowych kierunkowych ciągłych i pobierz z naszej strony pozostałe dokumenty konieczne do realizacji i rozliczenia praktyk:
  a). Sprawozdanie z przebiegu praktyk,
  b). Wniosek o zaliczenie praktyk zawodowych odbytych na podstawie innej umowy niż Porozumienie o prowadzeniu praktyk zawodowych kierunkowych ciągłych.
   

Po zakończeniu praktyki:

 1. Wypełnij elektroniczny formularz Oceny praktyki przez studenta, a następnie wydrukuj go i dołącz do sprawozdania z przebiegu praktyk.
 2. Upewnij się, że skompletowałeś wszystkie dokumenty niezbędne do rozliczenia praktyk.
 3. Dostarcz wypełnione dokumenty do opiekuna kierunkowego praktyk w terminie wskazanym w programie praktyk dla Twojego kierunku. Opiekun kierunkowy zalicza praktyki na ocenę dokonując wpisu w systemie USOS po pozytywnej weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych w wyniku odbytej praktyki zawodowej.


Praktyki zawodowe są wyrywkowo kontrolowane przez opiekunów kierunkowych - Arkusz kontroli praktyki zawodowej.

MENADŻEROWIE PRAKTYK ZAWODOWYCH (OPIEKUNOWIE KIERUNKOWI PRAKTYK)

mgr Dariusz Adrianowski

mgr Dariusz Adrianowski
Menadżer ds. sektora finansowego

Opiekun kierunku:
- finanse i rachunkowość (st. stacjonarne I st.)
dariusz.adrianowski@uni.lodz.pl 
pokój T410

dr Kamil Brzeziński

dr Kamil Brzeziński
Menadżer ds. sektora społecznego

Opiekun kierunków:
socjologia (st. stacjonarne I st.)
socjologia (st. niestacjonarne I st.)
praca socjalna (st. stacjonarne II st.)
kamil.brzezinski@uni.lodz.pl  
pokój C141

dr Jacek Chądzyński

dr Jacek Chądzyński
Menadżer ds. sektora publicznego

Opiekun kierunku:
gospodarka przestrzenna (st. stacjonarne I st.)
jacek.chadzynski@uni.lodz.pl 
pokój A219

dr Agnieszka Drzymała

dr Agnieszka Drzymała
Menadżer ds. funkcjonowania gospodarki

Opiekun kierunków:
ekonomia w języku angielskim (czyli economics; st. stacjonarne I st),
- ekonomia (st. niestacjonarne I st.)
agnieszka.drzymala@uni.lodz.pl 
pokój A318

mgr Tomasz Florczak

dr Tomasz Florczak
Menadżer ds. sektora finansowego

Opiekun kierunku:
finanse i rachunkowość (st. niestacjonarne I st.)
tomasz.florczak@uni.lodz.pl 
pokój T407

dr Joanna Górniak

dr Joanna Górniak
Menadżer ds. sektora logistycznego

Opiekun kierunku:
logistyka (st. stacjonarne I st.)
- logistyka (st. niestacjonarne I st.)
joanna.gorniak@uni.lodz.pl 
pokój F121

dr hab. Dagmara Hajdys, prof. UŁ

dr hab. Dagmara Hajdys, prof. UŁ
Menadżer ds. sektora finansowego

Opiekun kierunku:
bankowość i finanse cyfrowe (st. stacjonarne I st.)
dagmara.hajdys@uni.lodz.pl 
pokój T403

dr Dorota Kałuża-Kopias

dr Dorota Kałuża-Kopias
Menadżer ds. prognoz gospodarczych

Opiekun kierunku:
ekonometria i analityka danych (st. stacjonarne I st.)
dorota.kaluza@uni.lodz.pl 
pokój A34

dr Agnieszka Kretek-Kamińska

dr Agnieszka Kretek-Kamińska
Menadżer ds. sektora społecznego

Opiekun kierunków:
praca socjalna (st. stacjonarne I st.)
agnieszka.kaminska@uni.lodz.pl 
pokój A229

dr Iwona Maciejczyk-Bujnowicz

dr Iwona Maciejczyk-Bujnowicz
Menadżer ds. sektora biznesu i finansów międzynarodowych

Opiekun kierunku:
finanse i biznes międzynarodowy (st. stacjonarne I st.)
iwona.bujnowicz@uni.lodz.pl 
pokój C-217

dr Anna Miklaszewska

dr Anna Miklaszewska
Menadżer ds. sektora publicznego

Opiekun kierunku:
inwestycje i nieruchomości (st. stacjonarne I st.)
anna.miklaszewska@uni.lodz.pl 
pokój B202

dr Ewa Nastarowicz

dr Ewa Nastarowicz
Menadżer ds. sektora finansowego

Opiekun kierunku:
finanse i rachunkowość (st. stacjonarne I st.)
ewa.nastarowicz@uni.lodz.pl

dr Katarzyna Piłat

dr Katarzyna Piłat
Menadżer ds. funkcjonowania gospodarki

Opiekun kierunku:
ekonomia (st. stacjonarne I st.)
katarzyna.pilat@uni.lodz.pl 
pokój A315

dr Marika Ziemba

dr Marika Ziemba
Menadżer ds. sektora finansowego

Opiekun kierunków:
finanse i rachunkowość (st. stacjonarne I st.)
- bankowość i finanse cyfrowe (st. stacjonarne II st.)
- Rynek finansowy - doradztwo inwestycyjne (st. stacjonarne II st.)
marika.swieszczak@uni.lodz.pl

dr Jarosław Zając

dr Jarosław Zając
Menadżer ds. sektora informatycznego i logistycznego

Opiekun kierunków:
informatyka ekonomiczna (st. stacjonarne I st.)
- logistyka (st. niestacjonarne I st.)
jaroslaw.zajac@uni.lodz.pl 
pokój F226