PRAKTYKI OBOWIĄZKOWE ROZLICZANE W ROKU AKADEMICKIM 2024/2025

Uwaga! Zakładka obowiązuje studentów, którzy są zobowiązani do rozliczenia praktyk zawodowych w roku akademickim 2024/2025.

Praktyki zawodowe realizowane są zgodnie z programem praktyk właściwym dla każdego kierunku studiów. Nadzór nad praktykami zawodowymi na poszczególnych kierunkach studiów sprawują opiekunowie kierunkowi praktyk zawodowych, czyli tzw. menadżerowie praktyk zawodowych (lista menadżerów w jednej z zakładek poniżej).

Przed rozpoczęciem praktyki:

 1. Przeczytaj Zasady organizacji studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ i zapoznaj się z programem praktyk właściwym dla Twojego kierunku studiów.

        Programy praktyk:

 2. Skontaktuj się ze swoim opiekunem praktyk (lista menadżerów praktyk w jednej z zakładek poniżej), aby wybrać praktykę zgodną z programem praktyk dla Twojego kierunku studiów.
 3. Proponujemy rozważyć odbycie praktyk w jednej z firm/instytucji, z którymi Wydział ma podpisaną umowę o współpracy. Szczegółowe informacje uzyskasz u opiekuna kierunkowego praktyk.
 

Co zrobić, aby rozpocząć praktykę zawodową?

 1. Wypełnij elektroniczny harmonogram praktyk, abyśmy przygotowali dla Ciebie "Porozumienie" i wpisali dane do systemu.
 2. Odbierz z pokoju D7 (p. Sylwia Bachorska, COS) Porozumienie o prowadzeniu praktyk zawodowych kierunkowych ciągłych i pobierz z naszej strony pozostałe dokumenty konieczne do realizacji i rozliczenia praktyk:
  a). Sprawozdanie z przebiegu praktyk,
  b). Wniosek o zaliczenie praktyk zawodowych odbytych na podstawie innej umowy niż Porozumienie o prowadzeniu praktyk zawodowych kierunkowych ciągłych.
   

Po zakończeniu praktyki:

 1. Wypełnij elektroniczny, anonimowy formularz Oceny praktyki przez studenta.
 2. Upewnij się, że skompletowałeś wszystkie dokumenty niezbędne do rozliczenia praktyk.
 3. Dostarcz wypełnione dokumenty do opiekuna kierunkowego praktyk w terminie wskazanym w programie praktyk dla Twojego kierunku. Opiekun kierunkowy poprosi Cię również o podpisanie oświadczenia o wcześniejszym wypełnieniu przez Ciebie anonimowej ankiety oceny praktyk (patrz: pkt. 1).
 4. Opiekun kierunkowy zalicza praktyki na ocenę dokonując wpisu w systemie USOS po pozytywnej weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych w wyniku odbytej praktyki zawodowej.


Praktyki zawodowe są wyrywkowo kontrolowane przez opiekunów kierunkowych - Arkusz kontroli praktyki zawodowej.

PRAKTYKI OBOWIĄZKOWE ROZLICZANE W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

Uwaga! Zakładka obowiązuje studentów, którzy są zobowiązani do rozliczenia praktyk zawodowych w roku akademickim 2023/2024.

Praktyki zawodowe realizowane są zgodnie z programem praktyk właściwym dla każdego kierunku studiów. Nadzór nad praktykami zawodowymi na poszczególnych kierunkach studiów sprawują opiekunowie kierunkowi praktyk zawodowych, czyli tzw. menadżerowie praktyk zawodowych (lista menadżerów w jednej z zakładek poniżej).

Przed rozpoczęciem praktyki:

 1. Przeczytaj Zasady organizacji studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ i zapoznaj się z programem praktyk właściwym dla Twojego kierunku studiów.

        Programy praktyk:

 2. Skontaktuj się ze swoim opiekunem praktyk (lista menadżerów praktyk w jednej z zakładek poniżej), aby wybrać praktykę zgodną z programem praktyk dla Twojego kierunku studiów.
 3. Proponujemy rozważyć odbycie praktyk w jednej z firm/instytucji, z którymi Wydział ma podpisaną umowę o współpracy. Szczegółowe informacje uzyskasz u opiekuna kierunkowego praktyk.


Co zrobić, aby rozpocząć praktykę zawodową?

 1. Wypełnij elektroniczny harmonogram praktyk, abyśmy przygotowali dla Ciebie "Porozumienie" i wpisali dane do systemu.
 2. Odbierz z pokoju D7 (p. Sylwia Bachorska, COS) Porozumienie o prowadzeniu praktyk zawodowych kierunkowych ciągłych i pobierz z naszej strony pozostałe dokumenty konieczne do realizacji i rozliczenia praktyk:
  a). Sprawozdanie z przebiegu praktyk,
  b). Wniosek o zaliczenie praktyk zawodowych odbytych na podstawie innej umowy niż Porozumienie o prowadzeniu praktyk zawodowych kierunkowych ciągłych.
   

Po zakończeniu praktyki:

 1. Wypełnij elektroniczny, anonimowy formularz Oceny praktyki przez studenta.
 2. Upewnij się, że skompletowałeś wszystkie dokumenty niezbędne do rozliczenia praktyk.
 3. Dostarcz wypełnione dokumenty do opiekuna kierunkowego praktyk w terminie wskazanym w programie praktyk dla Twojego kierunku. Opiekun kierunkowy poprosi Cię również o podpisanie oświadczenia o wcześniejszym wypełnieniu przez Ciebie anonimowej ankiety oceny praktyk (patrz: pkt. 1).
 4. Opiekun kierunkowy zalicza praktyki na ocenę dokonując wpisu w systemie USOS po pozytywnej weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych w wyniku odbytej praktyki zawodowej.


Praktyki zawodowe są wyrywkowo kontrolowane przez opiekunów kierunkowych - Arkusz kontroli praktyki zawodowej.

PRAKTYKI OBOWIĄZKOWE ROZLICZANE W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 I 2022/2023

Praktyki zawodowe realizowane są zgodnie z programem praktyk właściwym dla każdego kierunku studiów. Nadzór nad praktykami zawodowymi na poszczególnych kierunkach studiów sprawują opiekunowie kierunkowi praktyk zawodowych, czyli tzw. menadżerowie praktyk zawodowych (lista menadżerów w jednej z zakładek poniżej).

Przed rozpoczęciem praktyki:

 1. Przeczytaj Zasady organizacji studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ i zapoznaj się z programem praktyk właściwym dla Twojego kierunku studiów.

        Programy praktyk:

 2. Skontaktuj się ze swoim opiekunem praktyk (lista menadżerów praktyk w jednej z zakładek poniżej), aby wybrać praktykę zgodną z programem praktyk dla Twojego kierunku studiów.
 3. Proponujemy rozważyć odbycie praktyk w jednej z firm/instytucji, z którymi Wydział ma podpisaną umowę o współpracy. Szczegółowe informacje uzyskasz u opiekuna kierunkowego praktyk.


Co zrobić, aby rozpocząć praktykę zawodową?

 1. Wypełnij elektroniczny harmonogram praktyk, abyśmy przygotowali dla Ciebie "Porozumienie" i wpisali dane do systemu.
 2. Odbierz z pokoju D7 (p. Sylwia Bachorska, COS) Porozumienie o prowadzeniu praktyk zawodowych kierunkowych ciągłych i pobierz z naszej strony pozostałe dokumenty konieczne do realizacji i rozliczenia praktyk:
  a). Sprawozdanie z przebiegu praktyk,
  b). Wniosek o zaliczenie praktyk zawodowych odbytych na podstawie innej umowy niż Porozumienie o prowadzeniu praktyk zawodowych kierunkowych ciągłych.
   

Po zakończeniu praktyki:

 1. Wypełnij elektroniczny formularz Oceny praktyki przez studenta, a następnie wydrukuj go i dołącz do sprawozdania z przebiegu praktyk.
 2. Upewnij się, że skompletowałeś wszystkie dokumenty niezbędne do rozliczenia praktyk.
 3. Dostarcz wypełnione dokumenty do opiekuna kierunkowego praktyk w terminie wskazanym w programie praktyk dla Twojego kierunku. Opiekun kierunkowy zalicza praktyki na ocenę dokonując wpisu w systemie USOS po pozytywnej weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych w wyniku odbytej praktyki zawodowej.


Praktyki zawodowe są wyrywkowo kontrolowane przez opiekunów kierunkowych - Arkusz kontroli praktyki zawodowej.