INSTYTUT FINANSÓW

Dyrektor Instytutu: dr hab. Anna Szymańska, prof. UŁ (pokój T104)
Zastępca dyrektora: dr hab. Iwona Laskowska, prof. UŁ (pokój T314)


adres: ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź (budynek T)
telefon: +48 42 635 5340, +48 42 635 5189, +48 42 635 4832
e-mail: if@uni.lodz.pl
strona www jednostki

Katedra Finansów Publicznych

Kierownik: prof. dr hab. Beata Guziejewska (pokój T311)

adres: ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź
telefon: +48 42 635 5340
e-mail: kfp@uni.lodz.pl
Sekretariat: Marta Piestrzyńska, marta.piestrzynska@uni.lodz.pl, pokój T105
strona www jednostki


Katedra Ubezpieczeń
Kierownik: dr hab. Anna Szymańska, prof. UŁ (pokój T312)

 

adres: ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź
telefon: +48 42 635 5340
e-mail: sekubez@uni.lodz.pl
Sekretariat: Marta Piestrzyńska, marta.piestrzynska@uni.lodz.pl, pokój T105
strona www jednostki


Katedra Finansów i Rachunkowości MSP
Kierownik: dr hab. Dorota Burzyńska, prof. UŁ (pokój T113)


adres: ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź
telefon: +48 42 635 5189
e-mail: kfib@uni.lodz.pl
Sekretariat: Jacek Mierzyński, jacek.mierzynski@uni.lodz.pl, pokój T107
strona www jednostki


Katedra Finansów Korporacji
Kierownik: dr hab. Monika Bolek, prof. UŁ (pokój T-210)


adres: ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź
telefon:+48 42 635 4832
e-mail:kfib@uni.lodz.pl
Sekretariat: Małgorzata Senderska-Kuźma, malgorzata.senderska@uni.lodz.pl, , pokój T107
strona www jednostki


Katedra Bankowości
Kierownik: prof. dr hab. Monika Marcinkowska (pokój T412)


adres: ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź
telefon: +48 42 635 5340
e-mail: bankowosc@uni.lodz.pl
Sekretariat: Małgorzata Jędraszczyk, malgorzata.jedraszczyk@uni.lodz.pl, pokój T105
strona www jednostki


Katedra Rynku i Inwestycji Kapitałowych
Kurator: dr hab. Monika Bolek, prof. UŁ
(pokój T210)

adres: ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź
telefon: +48 42 635 4832
e-mail: kfib@uni.lodz.pl
Sekretariat: Małgorzata Senderska-Kuźma, malgorzata.senderska@uni.lodz.pl, , pokój T107
strona www jednostki


Katedra Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego
Kierownik: dr hab. Iwona Czechowska, prof. UŁ (pokój T402)


adres: ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź
telefon: +48 42 635 53 40
e-mail: malgorzata.jedraszczyk@uni.lodz.pl
Sekretariat: Małgorzata Jędraszczyk, malgorzata.jedraszczyk@uni.lodz.pl, pokój T105
strona www jednostki

INSTYTUT EKONOMII 

Dyrektor Instytutu Ekonomii dr hab. Piotr Krajewski, prof. UŁ(pokój A410)
Zastępca dyrektora Instytutu Ekonomii: dr hab. Anetta Kuna-Marszałek, prof. UŁ(pokój A411)


adres: ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, 90-214 Łódź
telefon: +48 (42) 635 51 61, 50 84
e-mail: ekonomia@uni.lodz.pl
Sekretariat: Beata Potapiuk, beata.potapiuk@uni.lodz.pl; pokój A422
strona www jednostki

Katedra Ekonomii Instytucjonalnej i Mikroekonomii
Kierownik: dr hab. Piotr Urbanek, prof. UŁ(pokój A328)

 

adres: ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, 90-214 Łódź
telefon: +48 42 635 51 58

e-mail:dominika.sobczyk@uni.lodz.pl
Sekretariat: Dominika Sobczyk, dominika.sobczyk@uni.lodz.pl, pokój A423
strona www jednostki


Katedra Ekonomii Rozwoju

Kierownik: dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska, prof. UŁ(pokój A419)


adres: ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, 90-214 Łódź
telefon: +48 45 635 51 61

e-mail: jolanta.rzezniczak@uni.lodz.pl
Sekretariat: Jolanta Hrdina-Rzeźniczak, jolanta.rzezniczak@uni.lodz.pl, pokój A424
strona www jednostki


Katedra Funkcjonowania Gospodarki

Kierownik: dr hab. Michał Mackiewicz, prof. UŁ(pokój A332)


adres: ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, 90-214 Łódź
telefon: +48 42 635 51 61

e-mail: jolanta.rzezniczak@uni.lodz.pl
Sekretariat: Jolanta Hrdina-Rzeźniczak, jolanta.rzezniczak@uni.lodz.pl, pokój A424
strona www jednostki


Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej

Kierownik: dr hab. Joanna Wyszkowska-Kuna, prof. UŁ(pokój A318)

 

adres: ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, 90-214 Łódź
telefon: +48 42 635 53 63
e-mail: katedrags@uni.lodz.pl
Sekretariat: Tomasz Ścianowski, tomasz.scianowski@uni.lodz.pl, pokój A421

strona www jednostki


Katedra Historii Ekonomii

Kierownik: dr hab. Joanna Dzionek-Kozłowska, prof. UŁ(pokój A415)


adres: ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, 90-214 Łódź
telefon: +48 42 635 51 58
e-mail:dominika.sobczyk@uni.lodz.pl
Sekretariat: Dominika Sobczyk, dominika.sobczyk@uni.lodz.pl, pokój A423
strona www jednostki


Katedra Makroekonomii

Kierownik: dr hab. Piotr Krajewski, prof. UŁ(pokój A410)


adres: ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, 90-214 Łódź
telefon: +48 42 635 51 58
e-mail: dominika.sobczyk@uni.lodz.pl
Sekretariat: Dominika Sobczyk, dominika.sobczyk@uni.lodz.pl, pokój A423
strona www jednostki


Katedra Wymiany Międzynarodowej

Kierownik: dr hab. Anetta Kuna-Marszałek, prof. UŁ(pokój A411)


adres: ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, 90-214 Łódź
telefon: +48 42 635 51 61

e-mail: kwm@uni.lodz.pl
Sekretariat: Dorota Banasik, dorota.banasik@uni.lodz.pl, pokój A424
strona www jednostki


INSTYTUT LOGISTYKI I INFORMATYKI

Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. Radosław Zajdel  (pokój E116)
Zastępca dyrektora: dr Monika Wodnicka (pokój F19)

adres: ul. Rewolucji 1905 r. 37/39
telefon: +48 42 635 52 31 
e-mail: ilii@uni.lodz.pl

Sekretariat:
Anna Bogusławska-Lesiak, anna.lesiak@uni.lodz.pl, pokój F110
Agnieszka Wąs, agnieszka.kurzynska@uni.lodz.pl, pokój F110
Monika Wolska-Bryl, monika.wolska@uni.lodz.pl, pokój F110
strona www jednostki

 

Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa
Kurator: dr hab. Rafał Matera, prof. UŁ(pokój A414)

adres: ul. Rewolucji 1905 r. 37/39, 90-214 Łódź 
tel: (42) 635 52 44, (42) 635 5212, (42) 635 52 31
e-mail: monika.wolska@uni.lodz.pl
Sekretariat Katedry: F 110 
strona www jednostki


Katedra Badań Operacyjnych
Kurator: dr hab. Ewa Kusideł, prof. UŁ (pokój B201)

adres: ul.Rewolucji 1905 r. 37/39, 90-214 Łódź 
tel: (42) 635 52 31, (42) 635 52 44, (42) 635 5212
e-mail: monika.wolska@uni.lodz.pl
Sekretariat Katedry: pokój: F-110
strona www jednostki


Katedra Informatyki Ekonomicznej i Medycznej
Kierownik:  Prof. dr hab. Radosław Zajdel (pokój E 116)

adres: ul.Rewolucji 1905 r. 37/39, 90-214 Łódź 

tel: (42) 635 52 31, (42) 635 52 44, (42) 635 5212

e-mail: ilii@uni.lodz.pl

Sekretariat Katedry: pokój: F 110

strona www jednostki


Katedra Logistyki i Innowacji
Kierownik Katedry: dr hab. Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska, prof. UŁ(pokój F 125)

adres: ul.Rewolucji 1905 r. 37/39, 90-214 Łódź 
tel: (42) 635 52 31, (42) 635 52 44, (42) 635 5212
e-mail: ilii@uni.lodz.pl
Sekretariat Katedry: pokój: F 110
strona www jednostki


Katedra Pracy i Polityki Społecznej
Kierownik Katedry: dr hab. Izabela Warwas, prof. UŁ(pokój F 026)

adres: ul.Rewolucji 1905 r. 37/39, 90-214 Łódź 
tel: (42) 635 52 44, (42) 635 5212, (42) 635 52 31
e-mail: ilii@uni.lodz.pl
Sekretariat Katedry: pokój: F 110
strona www jednostki

INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Dyrektor Instytutu: dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof. UŁ (pokój B304)
Zastępca dyrektora: dr Iwona Kukulak-Dolata (pokój B103)


adres: ul. POW 3/5, 90-255 Łódź (budynek B)
telefon: +48 42 635 53 23, 51 83, 51 90, +48 42 665 57 50
e-mail: igp@uni.lodz.pl
strona www jednostki

Katedra Ekonometrii Przestrzennej
Kierownik: dr hab. Ewa Kusideł, prof. UŁ(pokój B201)

adres: ul. POW 3/5, 90-255 Łódź (budynek B)
telefon: +48 42 635 51 83
e-mail: kepul@uni.lodz.pl
strona: www.kep.uni.lodz.pl 
Sekretariat: Elżbieta Hryniewicz, pokój B303, elzbieta.hryniewicz@uni.lodz.pl


Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska
Kierownik: dr hab. Mariusz Sokołowicz, prof. UŁ(pokój D316a)

adres: ul. POW 3/5, 90-255 Łódź (budynek B)
telefon: +48 42 635  53 23
e-mail: dorota.derdzikowska@uni.lodz.pl
strona: www.region.uni.lodz.pl
Sekretariat: Dorota Derdzikowska, pokój B302, dorota.derdzikowska@uni.lodz.pl


Katedra Gospodarki Samorządu Terytorialnego
Kierownik: dr hab. Zbigniew Przygodzki, prof. UŁ(pokój B107)

adres: ul. POW 3/5, 90-255 Łódź (budynek B)
telefon: +48 42 635  53 23
e-mail: 
strona: www.public.uni.lodz.pl 
Sekretariat: Weronika Mikołajczyk, pokój B302


Katedra Analiz Systemów Społeczno-Ekologicznych
Kierownik: dr hab. Edyta Łaszkiewicz(pokój A403)

adres: ul. POW 3/5, 90-255 Łódź (budynek B)
telefon: +48 42 635  53 23
e-mail: dorota.derdzikowska@uni.lodz.pl
strona:www.sesalab.uni.lodz.pl
Sekretariat: Dorota Derdzikowska, pokój B302, dorota.derdzikowska@uni.lodz.pl


Katedra Inwestycji i Nieruchomości
Kierownik: dr hab. Magdalena Załęczna, prof. UŁ(pokój B204)

adres: ul. POW 3/5, 90-255 Łódź (budynek B)
telefon: +48 42 635  51 83
e-mail: realest@uni.lodz.pl
strona: www.kin.uni.lodz.pl 
Sekretariat: Elżbieta Hryniewicz, pokój B303, elzbieta.hryniewicz@uni.lodz.pl


Katedra  Polityki Ekonomicznej
Kierownik: dr hab. Leszek Kucharski, prof. UŁ (pokój B105)

adres: ul. POW 3/5, 90-255 Łódź (budynek B)
telefon: +48 42 635  53 23
e-mail: 
strona: www.kpe.uni.lodz.pl 
Sekretariat: Weronika Mikołajczyk, pokój B302

INSTYTUT GOSPODARKI MIĘDZYNARODOWEJ

Dyrektor Instytutu: dr hab. Małgorzata Janicka, prof. UŁ (pokój C215A)
Zastępca dyrektora: dr hab. Magdalena Rosińska-Bukowska, prof. UŁ(pokój C212)


adres: ul. POW 3/5, 90-255 Łódź pokój: C215
telefon: +48 42 635 52 09
e-mail: ewa.saganowska@uni.lodz.plinstytutgm@uni.lodz.pl
strona www jednostki

Katedra Biznesu i Handlu Międzynarodowego
Kierownik:Dr hab. Magdalena Rosińska-Bukowska, prof. UŁ

adres: ul. POW 3/5, 90-255 Łódź 
telefon: +48 42 633 08 57
e-mail: instytutgm@uni.lodz.pl
strona: www
Sekretariat: Ewa Saganowska, pokój C215


Katedra Finansów i Inwestycji Międzynarodowych
Kierownik: Dr hab. Małgorzata Janicka, prof. UŁ

adres: ul. POW 3/5, 90-255 Łódź 
telefon: +48 42 635 35 52
e-mail: instytutgm@uni.lodz.pl
strona: www
Sekretariat: Ewa Saganowska, pokój C215

INSTYTUT SOCJOLOGII

Dyrektor Instytutu: dr hab. Kaja Kaźmierska, prof. Uł (pokój A219)
Zastępca dyrektora: dr hab. Grażyna Mikołajczyk-Lerman, prof. UŁ (pokój A130)


adres: ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, 90-214 Łódź pokój: A218
telefon: +48 42 635 52 56, 55 31, 52 63, 52 52
e-mail: inssoc@uni.lodz.pl

strona www jednostki

Katedra Socjologii Kultury
Kierownik: dr hab. Kaja Kaźmierska, prof. UŁ (pokój A219)

telefon: +48 42 635 52 63
e-mail: sockult@uni.lodz.pl
Sekretariat: Alicja Sobolewska, alicja.sobolewska@uni.lodz.pl, pokój A218


Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej
Kierownik: dr hab. Grażyna Mikołajczyk-Lerman, prof. UŁ (pokój A130)

telefon: +48 42 635 55 31
e-mail: kssips@uni.lodz.pl
www
Sekretariat: Bożena Koszuk, bozena.koszuk@uni.lodz.pl, pokój A222


Katedra Metod i Technik Badań Społecznych
Kierownik: dr hab. Aneta Krzewińska, prof. UŁ (pokój A130)

telefon: +48 42 635 52 56
e-mail: kmitbs@uni.lodz.pl
Sekretariat: Urszula Budzałek, urszula.budzalek@uni.lodz.pl, pokój A222


Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania
Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Konecki  (pokój A230a)

telefon: +48 42 635 52 63
e-mail: socprzem@uni.lodz.pl 
Sekretariat: Alicja Sobolewska, alicja.sobolewska@uni.lodz.pl, pokój A218


Katedra Socjologii Polityki i Moralności
Kierownik: dr hab. Alicja Łaska-Formejster, prof. UŁ (pokój A119)

telefon: +48 42 635 55 31
e-mail: spim@uni.lodz.pl 
Sekretariat: Bożena Koszuk, bozena.koszuk@uni.lodz.pl, pokój A222


Katedra Socjologii Struktur i Zmian Społecznych
Kierownik: dr hab. Tomasz Drabowicz, prof. UŁ (pokój A113)

telefon: +48 42 635 55 31
e-mail: kssizs@uni.lodz.pl  
Sekretariat: Bożena Koszuk, bozena.koszuk@uni.lodz.pl, pokój A222


Katedra Socjologii Sztuki
Kierownik: dr hab. Tomasz Ferenc, prof. UŁ (pokój A225)

telefon: +48 42 635 52 56
e-mail: kss@uni.lodz.pl
Sekretariat: Urszula Budzałek, urszula.budzalek@uni.lodz.pl, pokój A222


Katedra Socjologii Wsi i Miasta
Kierownik: dr hab. Katarzyna Zajda, prof. UŁ (pokój A118)

telefon: +48 42 635 52 56
e-mail: socwim@uni.lodz.pl
www
Sekretariat: Urszula Budzałek, urszula.budzalek@uni.lodz.pl, pokój A222

INSTYTUT STATYSTYKI I DEMOGRAFII

Dyrektor Instytutu: dr hab. Katarzyna Bolonek-Lasoń, prof. UŁ  (pokój A8)
Zastępca dyrektora: dr hab. Justyna Wiktorowicz, prof. UŁ (pokój A36a)


adres: ul. POW 3/5, 90-255 Łódź (budynek B)
telefon: +48 42 635 51 82, 48 31
e-mail: isd@uni.lodz.pl
strona www jednostki

Katedra Demografii
Kierownik: dr hab. Agnieszka Rossa, prof. UŁ(pokój A9)

adres: ul. Rewolucji 1905 r. nr 41, 90-214 Łódź
telefon: +48 42 635 48 31
e-mail: demo@uni.lodz.pl
www
Sekretariat: Anna Skoneczka, anna.skoneczka@uni.lodz.pl, pokój B6


Katedra Metod Statystycznych
Kierownik: dr hab. Alina Jędrzejczak, prof. UŁ(pokój B5)

adres: ul. Rewolucji 1905 r. nr 41, 90-214 Łódź
telefon: +48 42 635 51 82
e-mail: katstat@uni.lodz.pl
strona: www.statystyka.uni.lodz.pl
Sekretariat: Agata Balczyńska, agata.balczynska@uni.lodz.pl, pokój B6


Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej
Kierownik: dr hab. Maria Grzelak, prof. UŁ(pokój A33)

adres: ul. Rewolucji 1905 r. nr 41, 90-214 Łódź
telefon: +48 42 635 48 31
e-mail: sekretariat.ks@uni.lodz.pl
strona: www.kseis.uni.lodz.pl/
Sekretariat: Anna Skoneczka, anna.skoneczka@uni.lodz.pl, pokój B6

INSTYTUT EKONOMETRII

Dyrektor Instytutu: dr hab. Piotr Kębłowski (pokój F228)
Zastępca dyrektora: dr Magdalena Ulrichs (pokój F215)


adres: ul. Rewolucji 1905 r. 37/39, 90-214 Łódź (budynek T) 
telefon: +48 42 635 55 22
e-mail: ie@uni.lodz.pl
strona www jednostki

Katedra Ekonometrii

Kierownik: dr hab. Piotr Wdowiński 

adres: ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, 90-214 Łódź
telefon: +48 42 635 5248
e-mail: sekretariat.ke@uni.lodz.pl
strona www jednostki


Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych

Kierownik: prof.dr hab. Aleksander Welfe

adres: ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, 90-214 Łódź
telefon: +48 42 635 5522
e-mail: iwona.szczepaniak@uni.lodz.pl
strona www jednostki

Sekretariat: Iwona Szczepaniak, iwona.szczepaniak@uni.lodz.pl, pokój E226


Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych
Kierownik: dr hab. Michał Przybyliński, prof. UŁ  (pokój F210)
adres: ul. Rewolucji 1905 r. nr 37/39, 90-214 Łódź
telefon: +48 42 635 5522
e-mail: iwona.szczepaniak@uni.lodz.pl
strona www jednostki

Sekretariat: Iwona Szczepaniak, iwona.szczepaniak@uni.lodz.pl, pokój E226