O PROJEKCIE

Biblioteka Case'ów to zapoczątkowany w marcu 2018 r. projekt wydziałowej Rady Biznesu. W Bibliotece znajdują się case'y udostępnione pracownikom Wydziału w celach dydaktycznych przez firmy i instytucje z dużym doświadczeniem biznesowym. Wykładowcy mogą wykorzystać case'y w trakcie zajęć ze studentami, goszcząc jednocześnie na zajęciach przedstawiciela firmy (zwykle autora case'u), który wspólnie z wykładowcą przedstawi case studentom.

Koncepcja Biblioteki Case’ów opiera się na założeniu, iż praca na realnych i konkretnych przypadkach stanowi dla studentów cenne źródło wiedzy praktycznej i jednocześnie zapewnia większą rozpoznawalność firmy i jej działań wśród studentów. Co więcej, w przypadku bezpośredniego zaangażowania się firm w przeprowadzenie case studies, może służyć pozyskaniu potencjalnych kandydatów do pracy. 

Projekt Biblioteka Case’ów powstał w efekcie diagnozy najlepszych praktyk prowadzonych przez krajowe i zagraniczne uczelnie w obszarze udziału praktyków w zajęciach programowych. W przeprowadzenie diagnozy byli zaangażowani zarówno przedstawiciele Rady Biznesu, nauczycieli akademickich oraz studentów.

TEMATYKA CASE'ÓW

Zgodnie ze strukturą organizacyjną Wydziału, case studies dostępne są w dwóch głównych nurtach tematycznych: ekonomicznym i socjologicznym. W zakresie studiów ekonomicznych case’y obejmują tematykę związaną z rachunkowością, funkcjonowaniem i analizą przedsiębiorstw, finansami publicznymi, finansami międzynarodowymi, systemem finansowym, przedsiębiorczością czy marketingiem. W zakresie studiów społecznych case’y poruszają zagadnienia dotyczące podstaw zarządzania, strategii samorządowych, studiów wykonalności, sztuki prezentacji i wystąpień publicznych, społecznej odpowiedzialności biznesu.

KATALOG CASE'ÓW W BIBLIOTECE

 1. Opracowanie projektu wspierającego inicjatywy z dziedziny kultury - Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
 2. Prezentacja i ocena przedsiębiorstwa/sektora. Wystąpienia publiczne - ING Bank Śląski
 3. Sztuka prezentacji: ING Bank Śląski SA
 4. Bank w telefonie, Bank w mediach społecznościowych - Skuteczna komunikacja z „Z-Generation” ING Bank Śląski SA

 1. Analiza efektywności energetycznej firmy produkującej okna - Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
 2. Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa - ING Bank Śląski SA
 3. Dolphin Ceny Transferowe – PwC
 4. Analiza ekonomiczno-finansowa firmy X na podstawie danych finansowych - ING Bank Śląski SA
 5. Sprawozdawczość jako źródło analizy finansowej przedsiębiorstwa – aspekty praktyczne - Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
 6. Symulacja badania sprawozdań finansowych - Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. s.k.
 7. Rozliczanie kosztów początkowych w Centrum usług wspólnych (Accounting for Start Up Cost at Shared Service Centre) – PwC
 8. Nitro – Badanie Sprawozdań Finansowych – PwC
 9. Wydatki szkoleniowo – integracyjne dla pracowników i osób spoza firmy a koszty uzyskania przychodów w oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, bieżące interpretacje podatkowe oraz orzeczenia sądów - Infosys Poland Sp. z o.o.
 10. Doradztwo w zakresie strategii wejścia na rynek – PwC
 11. Demand Prediction - Infosys Poland Sp. z o.o.

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW - ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Szanowni Pracodawcy,

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego wraz z działającą przy Wydziale Radą Biznesu w ramach realizacji "Programu współpracy z otoczeniem" stworzył Bibliotekę Case'ów. Staramy się zebrać jak największą liczbę case studies a następnie udostępniać je do wykorzystania dydaktykom w trakcie zajęć ze studentami. Przedstawicieli Państwa firmy/instytucji serdecznie zapraszamy na zajęcia ze studentami, w celu zaprezentowania danego case'a wspólnie z wykładowcą.

Doceniając Państwa doświadczenie biznesowe, jak również biorąc pod uwagę duże zainteresowanie studentów nauką na realnych i konkretnych przypadkach, chcielibyśmy serdecznie prosić o udostępnienie nam swoich case studies dla celów dydaktycznych.

Przykładową strukturę case study dostarczymy w przypadku zainteresowania naszą ofertą.

Ze swej strony gwarantujemy organizację i koordynację wspólnych działań. Służymy swoim wsparciem organizacyjnym i merytorycznym. 

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z dr Iwą Kuchciak (iwa.kuchciak@uni.lodz.pl), koordynatorką tej inicjatywy.

INFORMACJA DLA DYDAKTYKÓW - JAK SKORZYSTAĆ Z BIBLIOTEKI CASE'ÓW?

Zasady korzystania z biblioteki:

 1. Katalog Biblioteki Case’ów dostępny jest w Intranecie (portal dla pracowników Wydziału). 
 2. Zajęcia z case’em są w większości przypadków współprowadzone przez osobę z biznesu, z firmy, która opracowała i zgłosiła case’a
 3. Z katalogu mogą korzystać prowadzący zajęcia na dowolnym kierunku/roku studiów, włączając case’y do swoich zajęć.
 4. Case’y są opracowywane w taki sposób, żeby można było je zrealizować w trakcie pojedynczych zajęć.
 5. Chęć wykorzystania case'a na zajęciach w danym semestrze wykładowca zgłasza z wyprzedzeniem koordynatorce projektu (dr Iwa Kuchciak).
 6. Koordynatorka projektu kontaktuje się z firmami, ustala termin realizacji case'ów, pośredniczy w kontaktach między wykładowcą a firmą.
 7. Przed zajęciami, wykładowca kontaktuje się z osobą z firmy przypisaną do danego case'a w celu ustalenia między sobą podziału zadań podczas zajęć z case’em.
   

KONTAKT

dr Iwa Kuchciakdr Iwa Kuchciak

Koordynatorka projektu Biblioteka Case'ów

email: iwa.kuchciak@uni.lodz.pl

tel. 42-635-50-09