POZNAJMY SIĘ!

CHARAKTERYSTYKA WYDZIAŁU

Kadra:

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których prawie 400 to nauczyciele akademiccy. Wśród pracowników nauki jest ponad 40% doktorów habilitowanych i osób z tytułem profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

Najwyższa jakość badań i kształcenia:

W 2017 r. ponownie otrzymaliśmy kategorię "A" w klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Oferta edukacyjna:

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej jeszcze bardziej wzrosła rola i znaczenie uczelni wyższych. Obecnie mamy jedną z najlepszych ofert edukacyjnych w centralnej Polsce, jeśli chodzi o nauki ekonomiczne i społeczne. Studia oferowane na naszym Wydziale cieszą się ogromnym powodzeniem wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych - aktualnie studiuje u nas około 5 000 studentów, co stanowi ponad 12% wszystkich studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Kształcimy na 16 kierunkach w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, na wszystkich poziomach kształcenia: studiach I stopnia (licencjackich), studiach II stopnia (magisterskich), także na studiach III stopnia (doktoranckich) i studiach podyplomowych. Zajęcia odbywają się w języku polskim i angielskim. Dynamicznie wspieramy również aktywność młodzieży w samorządzie studenckim i kilkunastu kołach naukowych działających w naszym środowisku.

Działalność naukowa:

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny prowadzi obecnie wielokierunkowe prace naukowo-badawcze w Polsce oraz zagranicą. Organizujemy wykłady dziekańskie, na które zapraszamy najwybitniejszych przedstawicieli nauk ekonomicznych i humanistycznych znanych w Polsce i zagranicą.

Współpraca z zagranicą i stypendia:

Na Wydziale realizowanych jest wiele międzynarodowych grantów naukowych i projektów badawczych. Współpracujemy z wieloma uczelniami z Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej oraz Azji. 
Cieszy nas fakt, że możemy otworzyć naszym studentom i pracownikom drogę do karier międzynarodowych, umożliwiając wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+ do 33 krajów partnerskich, wyjazd stypendialny w ramach Stypendium Josai Central European Scholarship Program do Josai Universtity w Japonii, a także udział w seminariach w Brazylii, Ekwadorze, Meksyku i Rosji w ramach programu Summer School. Wydział nasz od lat cieszy się ogromną popularnością wśród studentów zagranicznych. W roku 2018 gościliśmy ponad 550 studentów międzynarodowych programów mobilnościowych, w tym większość - programu Erasmus+.

Nowoczesne zaplecze:

Wydział dysponuje nowocześnie wyposażonymi pracowniami komputerowymi. Sale wykładowe i sprzęt multimedialny pozostające do dyspozycji studentów i pracowników są stale modernizowane. W ostatnim czasie Wydział uruchomił dwie specjalistyczne pracownie.

Pracownia logistyczna. Pracownia (T-204) przeznaczona dla studentów kierunku logistyka spełnia wymogi Państwowej Komisji Akredytacyjnej.  Wyposażona w podstawowe elementy infrastruktury magazynowej tj. czytnik kodów kreskowych i regały magazynowe służy rozwijaniu wiedzy i umiejętności studentów, którzy mogą w niej korzystać z specjalistycznego oprogramowania i sprzętu. Przed salą umieszczono palety, które odzwierciedlają narzędzia jakimi posługiwać się będą studenci po zakończeniu studiów. Pracownia jest sercem logistyki na Wydziale. Studenci korzystają z dwu oprogramowań: Macrologic Xpertis - system klasy ERP (Enterprise Resource Planning) z wykorzystaniem modułów takich jak logistyka, produkcja, finanse, kadry i płace oraz Macrologic Merit - zarządzanie procesowe z wykorzystaniem modeli procesów biznesowych typu BPMN (Business Process Model and Notation).

Pracownia REFINITIV RESEARCH ZONE (THOMSON REUTERS). Pracownia REFINITIVE (E-106) pozwala na dostęp do rzetelnych, aktualnych i precyzyjnych informacji z ponad 400 rynków giełdowych i pozagiełdowych a także danych rynku FX dla 175 walut, raportów branżowych, komentarzy, analiz i prognoz, jak również różnorodnych narzędzi do analizy rynków walutowych, kapitałowych i towarowych wraz z rozbudowanymi funkcjami finansowymi Microsoft Excel. Wyposażona jest w 12 stanowisk komputerowych z zainstalowaną aplikacją Thomson Reuters Eikon 4 umożliwiającą studentom dostęp do danych w czasie rzeczywistym i danych historycznych, news-ów, podstawowych danych fundamentalnych, makroekonomicznych 
oraz narzędzi analitycznych i kalkulatorów. W pracowni odbywają się zajęcia Akademii Thomson Reuters, na których studenci poznają zasady działania rynków finansowych, podstawowe metody analizy a przede wszystkim na bieżąco śledzą wydarzenia gospodarcze na świecie. Studenci mają możliwość zdawania Thomson Reuters Eikon Certification będącego międzynarodowym certyfikatem wystawianym przez firmę Thomson Reuters.

Wydział zapewnia stały dostęp do Internetu w punktach wi-fi, jak i dzięki sieci Edu-Roam. Na Wydziale działa jedna duża biblioteka ogólnowydziałowa. Na terenie kampusu mieszczą się dwa bufety, stołówka, a także dwie wyspy kawowe.

 

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ EKSOC?

 • EkSoc jest największy spośród 12 wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego – obecnie studiuje u nas około 5000 studentów!
 • Zapewniamy najwyższą jakość badań i kształcenia – kategoria "A" w klasyfikacji MNiSW.
 • EkSoc wybierają najlepsi – u nas studiowali, między innymi: Marek Belka, Andrzej Sapkowski, Jacek Saryusz-Wolski, Krzysztof Candrowicz, Jolanta Chełmińska, Aleksander Gudzowaty, Witold Orłowski.
 • Szeroka oferta kształcenia - mamy jedną z najlepszych ofert edukacyjnych w centralnej Polsce w zakresie nauk ekonomicznych i społecznych. Studia oferowane na naszym Wydziale cieszą się ogromym zainteresowaniem wśród absolwentów szkół średnich. Kształcimy na 16 kierunkach w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym w języku polskim i angielskim na wszystkich poziomach kszałcenia.
 • Dogodna lokalizacja – jedyny wydział UŁ z kampusem w ścisłym centrum Łodzi.
 • Kadra dydaktyczna EkSocu składa się z najwyższej klasy naukowców oraz wybitnych praktyków z Polski i z zagranicy.
 • EkSoc to więcej niż studia – działa u nas 11 kół naukowych oraz Wydziałowa Rada Samorządu Studentów.
 • Jedyny wydział UŁ z projektem Summer School obejmującym wymianę seminaryjną ze studentami z Brazylii, Chile, Chin, Ekwadoru, Kazachstanu, Rosji, Turcji, Ukrainy i innych.
 • Szeroka oferta wyjazdów zagranicznych w ramach programu Erasmus+ – 33 kraje partnerskie.
 • Przy EkSocu działa Rada Biznesu – dostęp do atrakcyjnych praktyk i staży.
 • EkSoc dopasowuje ofertę kształcenia do zmieniających się warunków otoczenia. Wśród nowych kierunków i specjalności możemy wymienić: ekonometrię i analitykę danych, finanse i biznes międzynarodowy czy informatykę ekonomiczną.
 • Realizujemy kierunki wspólnie z innymi wydziałami i uczelniami. Rewitalizacja miast wspólnie z Politechniką Łódzką i EkoMiasto z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska UŁ.  
 • Nowoczesna baza dydaktyczna: 3 aule wykładowe, 42 audiowizualne sale dydaktyczne, 21 sal dydaktycznych, 20 pracowni komputerowych, wi-fi na terenie Wydziału, bogata w woluminy biblioteka wydziałowa, 2 bufety oraz stołówka.
 • Na EkSocu spotkasz osobistości świata nauki, mediów i biznesu. Gościli u nas między innymi: Leszek Balcerowicz, Irena Eris, Andrzej Raczko, Jurek Owsiak, O.S.T.R.
 • EkSoc wspiera inicjatywy studenckie oraz angażuje się w działania społeczne i kulturalne.

 

POZNAJ NASZĄ HISTORIĘ

55 lat Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego

 

 • 1920 Tradycje łódzkiego środowiska ekonomicznego i socjologicznego sięgają lat dwudziestych XX wieku – wówczas w Łodzi działała Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Ekonomicznych.
 • 1928 Funkcjonowanie w Łodzi rozpoczął Oddział Wolnej Wszechnicy Polskiej, w którym zajęcia dydaktyczne prowadzili także późniejsi profesorowie Uniwersytetu Łódzkiego: Edward Rosset i Józef Chałasiński.
 • 1937 Łódzki Oddział Wolnej Wszechnicy Polskiej rozpoczął budowę gmachu przy ul. POW 3/5, zasadniczej części dzisiejszego budynku Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, która została zakończona w 1948 roku.
 • 1945 Wydano dekret powołujący Uniwersytet Łódzki, który pierwotnie składał się z trzech wydziałów: Humanistycznego, Matematyczno-Przyrodniczego oraz Prawno-Ekonomicznego.
 • 1950 Na bazie filii Szkoły Głównej Handlowej, która działała w Łodzi od 1945 r. utworzono Wyższą Szkołę Ekonomiczną. W ramach WSE istniały takie kierunki studiów jak: Ekonomika Przemysłu, Finanse, Towaroznawstwo, a następnie kierunek Handlowo-Towaroznawczy.
 • 1961 Powołano w Uniwersytecie Łódzkim Wydział Ekonomiczny. Powstał on w oparciu o kadrę naukową Wyższej Szkoły Ekonomicznej, a także kadrę katedr ekonomicznych Wydziału Prawno Ekonomicznego UŁ oraz katedr socjologicznych Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ.
 • 1965 Powołano Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny w wyniku włączenia do struktury Uniwersyteckiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Łodzi i przyłączenia katedr socjologicznych UŁ, wchodzących do 1961 roku w skład Wydziału Filozoficzno-Historycznego.
 • 1981 Strajk studentów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ odbywał się głównie w sali C101 (ówczesnej sali ginastycznej). 
 • 1994 Na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku część katedr podjęło inicjatywę wydzielenia się z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego i utworzeniu nowego Wydziału Zarządzania UŁ. Starania te uzyskały akceptację Senatu UŁ.
 • 2005 Z inicjatywy prof. Ryszarda Piaseckiego odbyło się pierwsze interdyscyplinarne seminarium Summer School. Obecnie każdego roku w lipcu gościmy profesorów oraz studentów z czterech kontynentów.
 • 2010 Zbudowano nowoczesne Centrum Informatyczno-Ekonometryczne w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Wybitne postaci Wydziału

Dziekanami Wydziału Ekonomicznego (od 1961 r.), a następnie Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego (od 1964 r.) byli Profesorowie:

 • Edward Wojciechowski (1961-1963)
 • Jan Mujżel (1963-1967)
 • Władysław Welfe (1967-1970)
 • Józef Szczepaniak (1970-1973)
 • Cezary Józefiak (1973-1975)
 • Janusz Chechliński (1975-1981)
 • Zdzisław Prochowski (1981-1987)
 • Witold Lejman (1987-1990)
 • Czesław Domański (1990-1993)
 • Bogdan Gregor (1993-1994)
 • Witold Kasperkiewicz (1994-1999)
 • Eugeniusz Kwiatkowski (1999-2002)
 • Paweł Starosta (2002-2008)
 • Jan B. Gajda (2008-2012)
 • Paweł Starosta (2012-2016)
 • Rafał Matera (od 2016)

Duży wpływ na profil i pozycję naukową Wydziału wywarli tacy uczeni jak: Antonina Kłoskowska, Jan Mujżel, Jan Szczepański, Edward Rosset i Władysław Welfe.