POZNAJMY SIĘ!

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ EKSOC?

 • EkSoc jest największy spośród 12 wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego – obecnie studiuje u nas około 5000 studentów!
 • Zapewniamy najwyższą jakość badań i kształcenia – kategoria "A" w klasyfikacji MNiSW.
 • EkSoc wybierają najlepsi – u nas studiowali, między innymi: Marek Belka, Andrzej Sapkowski, Jacek Saryusz-Wolski, Krzysztof Candrowicz, Jolanta Chełmińska, Aleksander Gudzowaty, Witold Orłowski.
 • Szeroka oferta kształcenia - mamy jedną z najlepszych ofert edukacyjnych w centralnej Polsce w zakresie nauk ekonomicznych i społecznych. Studia oferowane na naszym Wydziale cieszą się ogromym zainteresowaniem wśród absolwentów szkół średnich. Kształcimy na 16 kierunkach w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym w języku polskim i angielskim na wszystkich poziomach kszałcenia.
 • Dogodna lokalizacja – jedyny wydział UŁ z kampusem w ścisłym centrum Łodzi.
 • Kadra dydaktyczna EkSocu składa się z najwyższej klasy naukowców oraz wybitnych praktyków z Polski i z zagranicy.
 • EkSoc to więcej niż studia – działa u nas 11 kół naukowych oraz Wydziałowa Rada Samorządu Studentów.
 • Jedyny wydział UŁ z projektem Summer School obejmującym wymianę seminaryjną ze studentami z Brazylii, Chile, Chin, Ekwadoru, Kazachstanu, Rosji, Turcji, Ukrainy i innych.
 • Szeroka oferta wyjazdów zagranicznych w ramach programu Erasmus+ – 33 kraje partnerskie.
 • Przy EkSocu działa Rada Biznesu – dostęp do atrakcyjnych praktyk i staży.
 • EkSoc dopasowuje ofertę kształcenia do zmieniających się warunków otoczenia. Wśród nowych kierunków i specjalności możemy wymienić: ekonometrię i analitykę danych, finanse i biznes międzynarodowy czy informatykę ekonomiczną.
 • Realizujemy kierunki wspólnie z innymi wydziałami i uczelniami. Rewitalizacja miast wspólnie z Politechniką Łódzką i EkoMiasto z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska UŁ.  
 • Nowoczesna baza dydaktyczna: 3 aule wykładowe, 42 audiowizualne sale dydaktyczne, 21 sal dydaktycznych, 20 pracowni komputerowych, wi-fi na terenie Wydziału, bogata w woluminy biblioteka wydziałowa, 2 bufety oraz stołówka.
 • Na EkSocu spotkasz osobistości świata nauki, mediów i biznesu. Gościli u nas między innymi: Leszek Balcerowicz, Irena Eris, Andrzej Raczko, Jurek Owsiak, O.S.T.R.
 • EkSoc wspiera inicjatywy studenckie oraz angażuje się w działania społeczne i kulturalne.

 

POZNAJ NASZĄ HISTORIĘ

55 lat Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego

 

 • 1920 Tradycje łódzkiego środowiska ekonomicznego i socjologicznego sięgają lat dwudziestych XX wieku – wówczas w Łodzi działała Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Ekonomicznych.
 • 1928 Funkcjonowanie w Łodzi rozpoczął Oddział Wolnej Wszechnicy Polskiej, w którym zajęcia dydaktyczne prowadzili także późniejsi profesorowie Uniwersytetu Łódzkiego: Edward Rosset i Józef Chałasiński.
 • 1937 Łódzki Oddział Wolnej Wszechnicy Polskiej rozpoczął budowę gmachu przy ul. POW 3/5, zasadniczej części dzisiejszego budynku Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, która została zakończona w 1948 roku.
 • 1945 Wydano dekret powołujący Uniwersytet Łódzki, który pierwotnie składał się z trzech wydziałów: Humanistycznego, Matematyczno-Przyrodniczego oraz Prawno-Ekonomicznego.
 • 1950 Na bazie filii Szkoły Głównej Handlowej, która działała w Łodzi od 1945 r. utworzono Wyższą Szkołę Ekonomiczną. W ramach WSE istniały takie kierunki studiów jak: Ekonomika Przemysłu, Finanse, Towaroznawstwo, a następnie kierunek Handlowo-Towaroznawczy.
 • 1961 Powołano w Uniwersytecie Łódzkim Wydział Ekonomiczny. Powstał on w oparciu o kadrę naukową Wyższej Szkoły Ekonomicznej, a także kadrę katedr ekonomicznych Wydziału Prawno Ekonomicznego UŁ oraz katedr socjologicznych Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ.
 • 1965 Powołano Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny w wyniku włączenia do struktury Uniwersyteckiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Łodzi i przyłączenia katedr socjologicznych UŁ, wchodzących do 1961 roku w skład Wydziału Filozoficzno-Historycznego.
 • 1981 Strajk studentów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ odbywał się głównie w sali C101 (ówczesnej sali ginastycznej). 
 • 1994 Na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku część katedr podjęło inicjatywę wydzielenia się z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego i utworzeniu nowego Wydziału Zarządzania UŁ. Starania te uzyskały akceptację Senatu UŁ.
 • 2005 Z inicjatywy prof. Ryszarda Piaseckiego odbyło się pierwsze interdyscyplinarne seminarium Summer School. Obecnie każdego roku w lipcu gościmy profesorów oraz studentów z czterech kontynentów.
 • 2010 Zbudowano nowoczesne Centrum Informatyczno-Ekonometryczne w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Wybitne postaci Wydziału

Dziekanami Wydziału Ekonomicznego (od 1961 r.), a następnie Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego (od 1964 r.) byli Profesorowie:

 • Edward Wojciechowski (1961-1963)
 • Jan Mujżel (1963-1967)
 • Władysław Welfe (1967-1970)
 • Józef Szczepaniak (1970-1973)
 • Cezary Józefiak (1973-1975)
 • Janusz Chechliński (1975-1981)
 • Zdzisław Prochowski (1981-1987)
 • Witold Lejman (1987-1990)
 • Czesław Domański (1990-1993)
 • Bogdan Gregor (1993-1994)
 • Witold Kasperkiewicz (1994-1999)
 • Eugeniusz Kwiatkowski (1999-2002)
 • Paweł Starosta (2002-2008)
 • Jan B. Gajda (2008-2012)
 • Paweł Starosta (2012-2016)
 • Rafał Matera (od 2016)

Duży wpływ na profil i pozycję naukową Wydziału wywarli tacy uczeni jak: Antonina Kłoskowska, Jan Mujżel, Jan Szczepański, Edward Rosset i Władysław Welfe.