Delegacja Cihan University-Erbil na Uniwersycie Łódzkim

W dniach 6-14 maja 2023 r. Uniwersytet Łódzki gościł delegację Cihan University-Erbil z Iraku – Region Kurdystan. Najważniejsze wydarzenia wizyty miały miejsce w dniu 9 maja 2023 r. Tego dnia na oficjalnych spotkaniach dyskutowano o kierunkach współpracy pomiędzy uczelniami.

W spotkaniach udział wzięli:

Ze strony Cihan University-Erbil:

 • Prof. Amjad Saber Al.-Delawi – President of Cihan University-Erbil
 • Assistant Prof. Maysoon Tahir Al.-Haideri, PHD Vice President for Scientific Affair
 • Dr. Salih Mustafa Salih Zebari -Director of International Relations Office

Ze strony Uniwersytetu Łódzkiego

 • Prof. Łukasz Bogucki – Prorektor ds. współpracy z zagranicą
 • Dr hab. Rafał Matera, prof. UŁ – Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego
 • Dr hab. Tomasz Uryszek – Prodziekan ds. studenckich, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
 • Dr Piotr Gabrielczak – Prodziekan ds. współpracy z zagranicą, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Na Senacie UŁ przegłosowano zawarcie umowy pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim a Cihan University-Erbil z Iraku – Region Kurdystan.

Pierwszym obszarem współpracy będzie udział wykładowców i studentów Cihan University Erbil w szkole letniej.

Relacje z wydarzenia zamieścił również Cihan University Erbil w swoich mediach społecznościowych:

وێنە هەواڵ: پڕۆفیسۆر دکتۆر... - Cihan University - Erbil | Facebook

 

Zdjęcia autorstwa dr Agnieszki-Kłysik-Uryszek


On May 6-14, 2023 the University of Lodz hosted a delegation from Cihan University-Erbil of Iraq - Kurdistan Region. The most important events of the visit took place on May 9, 2023. On that day, the directions of cooperation between the universities were discussed at official meetings. 

The meetings were attended by:

On the part of Cihan University-Erbil

 • Prof. Amjad Saber Al.-Delawi – President of Cihan University-Erbil
 • Assistant Prof. Maysoon Tahir Al.-Haideri, PHD Vice President for Scientific Affair
 • Dr. Salih Mustafa Salih Zebari -Director of International Relations Office

From the University of Lodz

 • Prof. Łukasz Bogucki - Vice-rector for International Relations
 • Dr. Rafał Matera, Prof. UŁ - Dean of the Faculty of Economics and Sociology
 • Dr. Tomasz Uryszek – Vice- Dean for Student Affairs, Faculty of Economics and Sociology
 • Dr. Piotr Gabrielczak - Vice-Dean for International Relations, Faculty of Economics and Sociology

The University of Lodz Senate voted signing an agreement between the University of Lodz and Cihan University-Erbil of Iraq - Kurdistan Region.

The first area of cooperation will be the participation of lecturers and students of Cihan University Erbil in the summer school 

Relation of the event were also posted by Cihan University Erbil on its social media

وێنە هەواڵ: پڕۆفیسۆر دکتۆر... - Cihan University - Erbil | Facebook

 

 • ND
 • PN
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PT
 • SB