Żegnamy prof. dra hab. Janusza Bilskiego

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 30.05.2024 r., w wieku 75 lat, odszedł prof. dr hab. Janusz Bilski, emerytowany pracownik Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

Prof. Janusz Bilski był dyrektorem Instytutu Gospodarki Międzynarodowej i kierownikiem Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Promotor wielu doktoratów i magisteriów, świetny dydaktyk, ceniony i lubiany przez studentów. Prowadził badania naukowe z zakresu międzynarodowego systemu walutowego, szczególnie teorii kursów walutowych i światowych rynków walutowych, autor licznych publikacji z tego obszaru. Miłośnik historii i literatury. Prywatnie – ciepły, serdeczny, pogodny i dobry człowiek. 

Rodzinie składamy głębokie wyrazy współczucia - Dziekan, Kolegium Dziekańskie, pracownicy Instytutu Gospodarki Międzynarodowej, pracownicy Katedry Wymiany Międzynarodowej oraz cała społeczność Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego. 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 7 czerwca 2024 r. (piątek) o godz. 12.30 na Starym Cmentarzu w Łodzi przy ul. Ogrodowej 43 (część katolicka).

 

„Mistrz nauczyciel to ten, który potrafi rozbudzić ciekawość i chęć do poznawania świata.”

Sokrates

  • ND
  • PN
  • WT
  • ŚR
  • CZ
  • PT
  • SB