„Zdolny uczeń – świetny student” – podsumowanie VII edycji programu

Rekordowa liczba 282 uczestników z 42 szkół ponadpodstawowych – podsumowujemy VII edycję programu „Zdolny uczeń – świetny student” na Uniwersytecie Łódzkim. Z roku na rok program cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Za nami uroczyste seminaria finalizujące program, w ramach których 102 absolwentów programu zaprezentowało 79 projektów. Wkrótce efekty prac uczniów będą dostępne w formie publikacji online. Absolwenci programu, którzy podejmą studia na naszej uczelni, będą mogli skorzystać z dodatkowych benefitów.

Ambitni, sięgający wyżej, ciekawi wiedzy – tacy są uczestnicy programu „Zdolny uczeń – świetny student”, realizowanego przez Uniwersytet Łódzki od 7 lat. Założenia programu są proste – zależy nam na tym, by umożliwić najlepszym uczniom bezpośredni kontakt z naszymi akademickimi ekspertami. Poprzez współpracę z nauczycielami szkół średnich, angażujemy do współpracy tych młodych ludzi, którym zależy na bardziej świadomym wyborze kierunku studiów i dalszej ścieżki rozwoju.

Tegorocznym uczestnikom i nauczycielom akademickim gratulujemy sukcesów. Dziękujemy za ogromne zaangażowanie i wysiłek włożony w realizację wszystkich projektów. Prezentowane wystąpienia uczestników dotyczyły różnorodnych obszarów badawczych i podjęte zostały na bardzo wysokim poziomie.

Podsumowania na poszczególnych wydziałach UŁ:

Rozwijamy talenty 

W ramach programu pracujemy z młodymi ludźmi nad interesującymi ich tematami, wykraczającymi poza programy nauczania szkół średnich. Program skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych posiadających pasję badawczą lub sprecyzowane zainteresowania naukowe. Umożliwiamy korzystanie z wiedzy, umiejętności, kompetencji oraz doświadczenia pracowników naukowych na zasadach współpracy mistrz-uczeń.

Jeszcze więcej korzyści

Dla absolwentów programu, którzy podejmą studia w Uniwersytecie Łódzkim, czekają jeszcze dodatkowe benefity. Mogą skorzystać ze wsparcia tutora. Taka osoba służy pomocą i radą zarówno w sprawach formalnych związanych z tokiem studiów, z uzyskaniem pomocy materialnej, jak również w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju naukowo-badawczego. Dodatkowo, absolwenci programu mogą ubiegać się o indywidualny plan i program studiów (IPS) już od drugiego semestru I roku studiów oraz o zniżkę w opłatach za zamieszkanie w Domach Studenckich UŁ w wysokości 50%, obowiązującą przez pierwszy rok studiów.  

Kolejna edycja programu

Już teraz zapraszamy młodzież ze szkół średnich do udziału w VIII edycji programu „Zdolny uczeń – świetny student” UŁ. Zapisy rozpoczniemy we wrześniu 2024 roku. Każdy wydział zaproponuje specyficzny dla siebie blok tematyczny. Procdurę rekrtuacyjną do programu przechodzi uczeń wspólnie z nauczycielem. 

grupa młodych ludzi przed budynkiem Wydziału Chemii UŁ

Jak dołączyć do społeczności UniLodz?

Trwa rekrutacja na Uniwersytet Łódzki! Można wybierać spośród 91 kierunków studiów stacjonarnych I stopnia i stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich oraz spośród 29 kierunków studiów niestacjonarnych I stopnia i niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich.

Maturzysto!

 

Materiał: Akademickie Centrum Wsparcia UŁ
Zdjęcia: materiały przekazane przez wydziały UŁ 
Redakcja: Centrum Komunikacji i PR 
 

  • ND
  • PN
  • WT
  • ŚR
  • CZ
  • PT
  • SB