Wsparcie od NAWA dla iHub i WSMiP UŁ na umiędzynarodowienie

International Hub UŁ oraz Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych uzyskali finansowanie w prestiżowym programie NAWA Welcome to Poland. Program, który rozpocznie się we wrześniu tego roku i potrwa 2 lata, jest dedykowany wspieraniu uczelni w ich wysiłkach na rzecz umiędzynarodowienia oraz integracji zagranicznych studentów i pracowników.

Dzięki uzyskanym funduszom, iHub i WSMiP będą mogły jeszcze skuteczniej wspierać proces adaptacji, nauki i rozwoju kariery międzynarodowych członków naszej akademickiej społeczności. 

Projekt, który będzie realizowany przez International Hub, nosi nazwę PATHWAYS i obejmuje szereg inicjatyw mających na celu ułatwienie adaptacji i integracji zagranicznych pracowników Uniwersytetu Łódzkiego oraz rozwój iHub jako miejsca przyjaznego pracownikom z zagranicy. Projekt zakłada między innymi: 

 • program mentorski i doradztwa zawodowego dla zagranicznych pracowników i doktorantów, 
 • Forum Welcome Point – spotkanie mające na celu integrację i wymianę doświadczeń między różnymi instytucjami akademickimi, 
 • szerszy rozwój Welcome Point w Uniwersytecie Łódzkim, 
 • aktywności związane z programem Science Inspires realizowanym przez iHub od wielu lat, 
 • ewaluację pobytu na UŁ – zidentyfikowanie mocnych stron oraz obszarów wymagających poprawy w doświadczeniach pracowników zagranicznych. 

Jesteśmy dumni z uzyskania finansowania w programie NAWA Welcome to Poland i z niecierpliwością oczekujemy na rozpoczęcie realizacji projektu PATHWAYS. Wierzymy, że nasze działania przyczynią się do stworzenia jeszcze bardziej otwartego, różnorodnego i przyjaznego środowiska na Uniwersytecie Łódzkim 

– mówi dr inż. Ewelina Wełnowska-Zgid, International Hub UŁ. 

Materiał: International Hub UŁ 
Redakcja: Centrum Komunikacji i PR UŁ 

 • ND
 • PN
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PT
 • SB