Nauka łączy siły: sieciowanie dla społecznego wpływu – konferencja UŁ dla społeczności akademickiej

Miejsce wydarzenia: Targowa 1/3, 90-021 Łódź
Czas: 21 lutego 2024 (środa) 09:00 - 15:00

Uniwersytet Łódzki łączy siły z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, by jeszcze lepiej dzielić się wiedzą ze społeczeństwem. Z okazji Dnia Nauki Polskiej zapraszamy społeczność akademicką, a także entuzjastów nauki na konferencję, która odbędzie się 21 lutego (środa) w Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi. Wydarzenie ma na celu pokazanie zalet i konkretnych przykładów współpracy między ośrodkami naukowymi a instytucjami z otoczenia nauki, które z takiej współpracy czerpią symbiotyczne korzyści. Wśród prelegentów i zaproszonych gości nie zabraknie naukowców reprezentujących łódzkie uczelnie, przedstawicieli instytucji kultury, których zadaniem jest popularyzacja nauki, firm współpracujących z uczelniami, jak również grantodawców. Gościem specjalnym będzie Szymon Bujalski – „Dziennikarz dla klimatu", popularyzator nauki.

Wydarzenie odbywa się z udziałem Prof. Agnieszki Kurczewskiej, Prorektor ds. współpracy z otoczeniem Uniwersytetu Łódzkiego, oraz Prof. Lucyny Woźniak, Prorektor ds. rozwoju nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Współpraca oraz szeroko rozumiane sieciowanie stają się kluczowymi czynnikami wpływającymi nie tylko na rozwój instytucji, ale również na jej otoczenie zewnętrzne. Odkrywamy, że korzyści płynące z aktywności w sieci są znacznie większe niż te, które możemy osiągnąć działając indywidualnie. Poprzez efekt synergii, uzyskujemy nie tylko korzyści finansowe, lecz przede wszystkim społeczne.

Konferencja „Nauka łączy siły: sieciowanie dla społecznego wpływu” to przede wszystkim prelekcje i panele dyskusyjne, podczas których skupimy się na zagadnieniach takich jak:

 • Efektywna współpraca instytucjonalna: jak skutecznie współpracować, budować relacje i wykorzystywać potencjał wspólnego działania?
 • Networking akademicki: jak skutecznie nawiązywać relacje w dynamicznym świecie nauki, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem?
 • Komunikacja z otoczeniem zewnętrznym: jak efektywnie komunikować się z otoczeniem zewnętrznym, przekładając wyniki badań naukowych na język zrozumiały dla społeczeństwa?
 • Nauka dla społeczeństwa : jak osiągać większy wpływ społeczno-gospodarczy wyników badań naukowych (III kryterium)?

Dołącz do nas, aby wspólnie eksplorować potencjał współpracy, budować sieci kontaktów i kreować społeczny wpływ nauki!

Wydarzenie kierujemy przede wszystkim do naukowców, doktorantów i pracowników uczelnianej administracji oraz wszystkich zainteresowanych popularyzacją nauki.

 

Rejestracja  na stronie wydarzenia została zakończona z powodu wypełnienia limitu miejsc na sali.

 

Strona konferencji:

 

„Nauka łączy siły: sieciowanie dla społecznego wpływu" – 21 lutego 2024 roku

 

Program konferencji (21 lutego 2024 roku, środa):

 

9.30 – 9.40 Otwarcie wydarzenia  

 • dr hab. Agnieszka Kurczewska, prof. UŁ, prorektor ds. współpracy z otoczeniem zewnętrznym, Uniwersytet Łódzki, 
 • prof. dr hab. Lucyna Woźniak, prorektor ds. rozwoju nauki i współpracy międzynarodowej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. 

9.40 – 10.30 Panel dyskusyjny: WSPÓŁPRACA INSTYTUCJONALNA – jak skutecznie współpracować, budować relacje i wykorzystywać potencjał wspólnego działania? 

W trakcie dyskusji poruszone zostaną kwestie identyfikacji obszarów wspólnego zainteresowania, budowania partnerstw oraz wymiany wiedzy między uczelnią a sektorem prywatnym. Panel służyć będzie inspiracji i wymianie myśli na temat skutecznych praktyk, które mogą zwiększyć wpływ nauki na rozwój społeczno-gospodarczy. 

 • dr hab. Agnieszka Kurczewska, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki, moderator panelu,
 • prof. dr hab. Lucyna Woźniak – Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 
 • Błażej Moder - dyrektor EC-1 Łódź Miasto Kultury, 
 • dr Karolina Rudnicka, prof. UŁ – ambasadorka projektu Science Hub UŁ, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, 
 • Agata Dęga-Nowak, Anna Zdziechowska – Ichem sp. z o. o. Ośrodek Badawczo-Produkcyjny Politechniki Łódzkiej. 

10.30 – 11.00 Sieciowanie – współpraca Centrum Nauki i Techniki EC1 z uczelniami i naukowcami: dr Magdalena Kosiada-Sylburska – kierowniczka Centrum Nauki i Techniki EC1. 

Współpraca między Centrum Nauki i Techniki EC1 a uczelniami oraz naukowcami stanowi fundament dla nowatorskich rozwiązań, zacieśniania relacji między środowiskami zaangażowanymi w naukę oraz jest naturalną platformą do tworzenia projektów o realnym wpływie społecznym. W ramach wystąpienia zaprezentowane zostaną wspólne projekty, badania i przedsięwzięcia. 

11.00 – 11.15 Przerwa kawowa

11.15 – 12.10 Panel dyskusyjny: NETWORKING JAKO CZYNNIK SUKCESU NAUKOWCA – jak skutecznie nawiązywać relacje w dynamicznym świecie nauki?

Eksperci z różnych dziedzin podzielą się praktycznymi wskazówkami i doświadczeniami dotyczącymi skutecznego nawiązywania relacji z otoczeniem zewnętrznym. Omówią także, jakie korzyści przynosi rozwinięta sieć kontaktów oraz współpraca interdyscyplinarna w kontekście pozyskiwania grantów, publikacji oraz ścieżki kariery naukowca.

 • dr Bartłomiej Grobelski – dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii UMED, moderator panelu, 
 • dr hab. Jakub Kaźmierski, prof. UMED – psychiatra, kierownik Kliniki Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 
 • prof. dr hab. Maria Bryszewska – biofizyk, kierownik Katedry Biofizyki Ogólnej, Uniwersytet Łódzki, 
 • Anna Korzekwa-Józefowicz – ekspertka ds. PR, pełnomocniczka dyrektora NCN ds. komunikacji, Narodowe Centrum Nauki, 
 • dr hab. Dorota Bociąga, prof. PŁ – badaczka, Instytut Inżynierii Materiałowej, Politechnika Łódzka.  

12.10 – 13.00 NAUKA DLA SPOŁECZEŃSTWA I GOSPODARKI – III kryterium ewaluacyjne, przykłady dobrych praktyk.   

Dr Adam Sitarek: z jakimi problemami borykamy się tworząc opis wpływu badań na potrzeby ewaluacji? Na co warto zwrócić uwagę na etapie planowania i realizacji badań? Na ile istotne są dowody wpływu oraz forma ich prezentacji? Gdzie szukać inspiracji oraz pomocy? W krótkim wystąpieniu prelegent zaprezentuje doświadczenia oraz przemyślenia związane z pracą nad przygotowywaniem opisu wpływu z perspektywy humanisty. 

 • dr Adam Sitarek, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Uniwersytet Łódzki,  
 • dr hab. Magdalena Wrzesińska, prof. UMED, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. 

13.00 – 13.40 Przerwa lunchowa 

13.40 – 14.40 DLACZEGO NIE CHCĄ MNIE SŁUCHAĆ? Szymon Bujalski – „Dziennikarz dla klimatu”, popularyzator nauki. 

„Nie jesteśmy myślącymi maszynami, którym zdarza się czuć; jesteśmy czującymi maszynami, którym zdarza się myśleć" – mówi António Damásio, badacz mózgu. Pora więc zrozumieć, że prawda i fakty nie obronią się same, a przekazanie wiedzy nie wystarczy. Żeby trafić do ludzi, trzeba trafić nie tylko do ich rozumów, lecz przede wszystkim do ich serc. A im bardziej oddalimy się od roli eksperta, tym... lepiej. 

14.40 – 15.00 Podsumowanie i zakończenie 

 • dr hab. Agnieszka Kurczewska, prof. UŁ, prorektor ds. współpracy z otoczeniem zewnętrznym, Uniwersytet Łódzki, 
 • prof. dr hab. Lucyna Woźniak, prorektor ds. rozwoju nauki i współpracy międzynarodowej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. 

Kolejnego dnia, 22 lutego br. odbędą się miniwarsztaty i spotkania z ekspertami (część praktyczna). Wydarzenie przygotowują Centrum Komunikacji i PR Uniwersytetu Łódzkiego oraz Biuro Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Projekt otrzymał dofinansowanie z programu badań i innowacji Unii Europejskiej Horyzont 2020 – konsorcjum Alliance4Life, który jest realizowany na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Redakcja: Centrum Komunikacji i PR     

 

Szczegóły wydarzenia

Miejsce wydarzenia: Targowa 1/3, 90-021 Łódź

Data i godziny wydarzenia: 21 lutego 2024 (środa) 09:00 - 15:00

Dane kontaktowe

 • ND
 • PN
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PT
 • SB
 • ND
 • PN
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PT
 • SB