Miesiączkowo – projekt licencjacki w formie kampanii społecznej

Ambitny projekt licencjacki Zuzanny Kochanowskiej, studentki produkcji teatralnej i organizacji widowisk, to odpowiedź na problemy związane z ubóstwem menstruacyjnym. Przeprowadzona przez Zuzannę seria działań podnoszących świadomość na temat tego zjawiska zakończyła się prawdziwym sukcesem! W ramach zaprojektowanej przez studentkę kampanii społecznej powstała autorska fotoksiążka o menstruacji „Miesiączkowo”, zainstalowano 4 różowe skrzyneczki na terenie Wydziału Filologicznego UŁ oraz zebrano niezbędne produkty menstruacyjne.

Nie tylko teoria

Projekt studentki Filologa trwał 5 miesięcy i obejmował kompleksowe zaprojektowanie oraz zrealizowanie kampanii społecznej, mającej na celu zwrócenie uwagi środowiska akademickiego na problem związany z ubóstwem menstruacyjnym. Temat zaproponowany przez Zuzannę Kochanowską jest wyjątkowo aktualny i zgodny z obserwowaną strategią antydyskryminajcyjną Uniwersytetu Łódzkiego, jako uczelni otwartej i szanującej potrzeby osób studiujących.

Zuzanna Kochanowska

Sfotografowałam 52 różowe skrzyneczki w trzech miejscowościach w województwie Łódzkim (Kleszczów, Radomsko, Łódź), przeprowadziłam wywiady badawcze o menstruacji, nawiązałam współpracę z fundacją i kołem naukowym, stworzyłam od podstaw fotoksiążkę „Miesiączkowo” oraz zorganizowałam akcję-zbiórkę produktów menstruacyjnych!

opisuje swój projekt Zuzanna.

Autorka badań w treści swojej pracy licencjackiej skupiła się nie tylko na ekonomicznych aspektach ubóstwa menstruacyjnego, lecz także na indywidualnych doświadczeniach osób menstruujących – ich emocjach oraz wewnętrznych przeżyciach towarzyszących im podczas pierwszej miesiączki.

Następny przystanek – „Miesiączkowo”

Studentka kierując się swoim zapałem oraz wiedzą zdobytą na studiach, połączyła swoje umiejętności organizacyjne i artystyczne, by stworzyć wartościowe i społecznie użyteczne narzędzie przedstawiające różne aspekty menstruacji. Fotoksiążka „Miesiączkowo” nie tylko porusza temat tabu, lecz także edukuje i inspiruje do rozmowy na ważny temat, jakim jest ubóstwo menstruacyjne w Polsce.

W trakcie niemal półrocznej pracy nad kampanią Zuzanna podjęła współpracę z Fundacją Różowa Skrzyneczka oraz z Feministycznym Kołem Naukowym Gender Studies Anty-Rama. Jednym z kluczowych elementów kampanii była organizacja zbiórki produktów menstruacyjnych na Wydziale Filologicznym.

Miałyśmy ten sam cel – chciałyśmy, żeby różowe skrzyneczki znalazły się na naszym Wydziale. Udało nam się zebrać dwa pudła pełne produktów menstruacyjnych! Jestem wdzięczna wszystkim osobom, które wsparły nas podczas zbiórki. Widzę, że osoby menstruujące chętnie korzystają z zebranych produktów, ale też starają się zostawić produkty od siebie.

– cieszy się Zuzanna.

W wyniku działań Zuzanny na Wydziale Filologicznym pojawiły się aż 4 różowe skrzyneczki, które zostały umieszczone w wybranych toaletach na Wydziale Filologicznym UŁ. Skrzyneczki zostały zamontowane w toaletach damskich na czterech piętrach – od poziomu -1 do poziomu 2 od południowej strony budynku.

Różowa skrzyneczka

Wizja i ambicja – praktyczny wymiar licencjatu

Praktyczne działania podejmowane przez studentów Filologa w ramach ich projektów mają ogromne znaczenie nie tylko dla rozwoju ich kompetencji czy kreatywności. Kampania społeczna Zuzanny Kochanowskiej to wyraźny przykład tego, jak studenci mogą przyczyniać się do walki z istotnymi problemami społecznymi. Jest to dowód na to, że nauka nie tylko inspiruje, lecz także zobowiązuje do wykorzystywania wiedzy w celu poprawy kondycji naszej najbliższej społeczności.

W każdej chwili możecie wesprzeć osoby menstruujące, przynosząc tampony i podpaski do wydziałowych różowych skrzyneczek!

– zachęca studentka.

Zbiórka w ramach akcji zbierania produktów menstruacyjnych


Redakcja: Biuro Promocji i Komunikacji Wydziału Filologicznego UŁ
Foto: Zuzanna Kochanowska

  • ND
  • PN
  • WT
  • ŚR
  • CZ
  • PT
  • SB