Międzynarodowa konferencja pt. “International conference within the framework of the SENIMA project. Time for social enterprises - meeting with practice”

18 stycznia 2024 r. był w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej UŁ czasem dedykowanym przedsiębiorczości społecznej. Zwieńczenie projektu naukowego SENIMA (Social Enterprises Management), którym kieruje prof. Izabela Warwas stanowiła międzynarodowa konferencja pt. “International conference within the framework of the SENIMA project. Time for social enterprises - meeting with practice”, która odbyła się na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym.

Cel konferencji stanowiła wymiana myśli, poglądów, doświadczeń oraz wyników badań dotyczących przedsiębiorczości społecznej, promowanie przedsiębiorczości społecznej, inicjowanie współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych a przedsiębiorstwami społecznymi oraz zaproponowanie obszarów rozwoju dla przedsiębiorczości społecznej w Europie.

W Łodzi gościliśmy m.in. przedsiębiorstwa społeczne, naukowców oraz partnerów projektu z Cypru, Węgier, Grecji i Włoch. Wydarzenie składało się z kilku części, w tym sesji plakatowej w języku ang. Ponadto swoje wystąpienie pt. "Czego przedsiębiorstwa społeczne mogą nauczyć się od biznesu?" miała dr hab. Anna Rogozińska-Pawełczyk, prof. UŁ - pełnomocnik Wojewody Łódzkiego ds. ekonomii społecznej. „How to survive in changing times? Cooperation with closer and farther surroundings-the case of “Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych” Association and "Celeste Foundation" – to temat podjęty przez prelegentkę - Katarzynę Węglarską-Chutnik.

Zespół organizatorów wydarzenia tworzyli: dr hab. Izabela Warwas, prof. UŁ, dr Monika Gzik, dr Małgorzata Matusiak oraz dr Łukasz Kozar.

Patronat nad wydarzeniem:

 • prof. dr hab. Rafał Matera - Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ
 • Dorota Ryl - Wojewoda Łódzki
 • Dyrektor Narodowego Instytut Samorządu Terytorialnego
 • Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

Na osoby, które chciałyby dowiedzieć się więcej o przedsiębiorczości społecznej, czekają praktyczne ćwiczenia i intrygujące studia przypadków. Powstał zestaw narzędzi SENIMA, który zawiera 13 praktycznych zajęć edukacyjnych i 5 studiów przypadku z różnych państw. Zestaw narzędzi jest już dostępny w 5 językach!

Więcej informacji o projekcie: senima.eu/pl/

 • ND
 • PN
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PT
 • SB