Konferencja Naukowa "Łódzkie Dni Gerontologii 2023"

Miejsce konferencji: POW 3/5, 90-255 Łódź
Czas: 15 czerwca 2023 (czwartek) - 16 czerwca 2023 (piątek) All day

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konferencji naukowej z cyklu „Łódzkie Dni Gerontologii” poświęconej problematyce starzenia się ludności. Konferencja, której organizatorem jest Katedra Demografii UŁ, odbędzie się w dniach 15-16 czerwca br. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w formie hybrydowej (tj. stacjonarnie oraz online).

Celem organizatorów jest umożliwienie wymiany poglądów osobom reprezentującym zarówno różnorodne szczegółowe dyscypliny naukowe, jak i praktykom, zawodowo zajmującym się problematyką starzenia się ludności, starości i ludzi starszych.


Tematyka konferencji uwzględnia m.in. następujące zagadnienia:

 • proces demograficznego starzenia się ludności, z uwzględnieniem zróżnicowania terytorialnego i dualnego charakteru procesu w obrębie subpopulacji osób starszych, m.in. rozrostu populacji osób sędziwych;
 • starzenie się ludności a systemy zabezpieczeń społecznych;
 • zadania polityki społecznej wobec ludzi starszych i starości;
 • stan zdrowia, warunki bytowe i jakość życia seniorów;
 • potrzeby zdrowotne seniorów oraz możliwości przyszłego zaspokajania tych potrzeb;
 • wpływ pandemii COVID-19 na sytuację życiową i zdrowotną seniorów;
 • opieka formalna i nieformalna nad seniorami;
 • rola seniorów jako konsumentów – ważnego segmentu rynku dóbr i usług;
 • sytuacja ludzi starszych na rynku pracy;
 • kulturowy kontekst starzenia się indywidualnego i demograficznego;
 • zawansowane metody statystyczne i ekonometryczne w analizie procesu starzenia się ludności.

Przedstawiona lista może być traktowana jako wykaz zagadnień przewodnich, co nie wyklucza zgłaszania referatów nawiązujących do innych aspektów dystynktywnych subpopulacji osób starszych.

Zaproszenie, zawierające szczegółowe informacje na temat wydarzenia, a także regulamin konferencji zostały zamieszczone w poniższych plikach.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie w terminie do 30 kwietnia 2023 r.

W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt pod adresem: gerontologia@uni.lodz.pl

Więcej informacji

Szczegóły konferencji

Miejsce konferencji: POW 3/5, 90-255 Łódź

Data i godziny konferencji: 15 czerwca 2023 (czwartek) - 16 czerwca 2023 (piątek) All day

Dane kontaktowe

 • ND
 • PN
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PT
 • SB
 • ND
 • PN
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PT
 • SB