Granty NCN i PNFN dla badaczy i badaczek EkSocu

Przełom maja i czerwca 2024 okazał się wyjątkowo szczęśliwy dla badaczy i badaczek Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Aż siedem projektów otrzymało finansowanie działań badawczych ze środków Narodowego Centrum Nauki oraz Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki. Serdecznie gratulujemy!

Granty w konkursach Narodowego Centrum Nauki otrzymali: 

 • dr hab. Anna Kacperczyk, prof. UŁ-  projekt „Dzikie wysypiska – wytwarzanie ładu i nieładu społecznego w przestrzeni miejskiej” , konkurs OPUS 26 (kwota przyznana: 1 316 489 PLN)
 • dr hab. Agnieszka Kurczewska, prof. UŁ-  projekt „W poszukiwaniu odpowiedzialnych rozwiązań w przedsiębiorczości – rola orientacji etycznej w rozwijaniu zrównoważonego biznesu”, konkurs OPUS 26 (kwota przyznana: 516 800 PLN)
 • dr Kamil Łuczaj - projekt „Biografia i akademickie imaginarium. Polska diaspora intelektualna w autobiografiach uczonych-migrantów”, konkurs Sonata Bis 13 (kwota przyznana: 1 787 056 PLN)
 • dr hab. Jakub Niedbalski, prof. UŁ - projekt „Procesualny wymiar konstruowania tożsamości osób z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście życia rodzinnego. Analiza zjawiska z perspektywy okresu późnej adolescencji i wczesnej dorosłości”, konkurs OPUS 26 (kwota przyznana: 596 780 PLN)
 • dr Piotr Szenajch - projekt „Afropolacy. Plurisocjalizacja, budowanie tożsamości, tworzenie kultury” konkurs Sonata 19 (kwota przyznana: 236 780 PLN)
 • dr Agata Żółtaszek - projekt „Popyt na dobra i usługi medyczne w Polsce w kontekście rozwoju społeczno-ekonomicznego” konkurs Miniatura 8 (kwota przyznana: 49 999 PLN)

Grant w konkursie Polsko-Niemieckiej Funacji na rzecz Nauki otrzymała: 

 • dr hab.  Anna Staszewska-Bystorova, prof. UŁ - projekt „Analiza porównawcza terminologii i tematów z niemieckiej i polskiej ekonomicznej literatury naukowej”, konkurs Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki (kwota przyznana: 57 100 euro)

Gratulujemy również badaczkom, które będą współrealizowały projekty, które zostały pozyskane przez inne jednostki:

 • dr Sylwia Męcfal - projekt realizowany w konsorcjum: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Łódzki oraz Uniwersytet Warszawski pt. „CRISIS RE-THICS. Praktyki badawczo-etyczne w naukach społecznych podczas kryzysów społecznych - przypadki powodzi z 1997 i 2010 roku, pandemii COVID-19 i wojny w Ukrainie” finansowany z grantu OPUS 25.
 • dr Iwa Kuchciak projekt będzie realizowany przez Akademię Leona Koźmińskiego, finansowany z grantu OPUS 26.
 • ND
 • PN
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PT
 • SB