Granty badawcze dla prof. Tomasza Dorożyńskiego

Profesor Tomasz Dorożyński z Katedry Wymiany Międzynarodowej (Instytut Ekonomii UŁ) otrzymał grant Nihon University w Japonii na realizację badania Japanese FDI in Central and Eastern Europe: Location determinants, institutions, & governance quality oraz #Eksocgrant na badanie w Republice Korei pt. South Korean & Japanese FDIs in Central and Eastern Europe: Strategies, Dynamics & Implications.

Oba projekty będą realizowane w 2024 r. w Japonii i Republice Korei we współpracy z badaczami z Tokyo (Nihon University / University of York, UK) i w Seulu (Hankuk University of Foreign Studies). Badania te mają charakter porównawczy i obejmują zagraniczne inwestycje bezpośrednie (OFDI) z Korei Południowej i Japonii w Europie Środkowej i Wschodniej. Ich głównym celem jest ocena i porównanie strategii, motywów, determinantów lokalizacji japońskich i południowokoreańskich ZIB w EŚW oraz ich roli dla gospodarek krajów wysyłających i przyjmujących.

Gratulujemy!

  • ND
  • PN
  • WT
  • ŚR
  • CZ
  • PT
  • SB