Działania dla dobra UŁ – uroczyste wręczenie medali i wyróżnień

W czwartek (4 lipca br.) w Pałacu Biedermanna odbyła się uroczystość wręczenia medali i dyplomów dla studentów i doktorantów za działalność na rzecz i dla dobra UŁ. Laureaci otrzymali wyróżnienia z rąk prof. Elżbiety Żądzińskiej, rektor Uniwersytetu Łódzkiego i dr. hab. Roberta Zakrzewskiego, prof. UŁ, prorektora ds. studentów i jakości kształcenia UŁ. Gratulujemy!

Medale Universitas Lodziensis Alumno Laude Dignissimo za wybitną działalność studencką otrzymało siedem osób:

 • Mateusz Biskupiak (Wydział Prawa i Administracji UŁ)
 • Konrad Budziński (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ)
 • mgr Magdalena Burzyńska (Wydział Filologiczny UŁ)
 • Weronika Janas (Wydział Nauk Geograficznych UŁ)
 • Jacek Stanisławski (Wydział Prawa i Administracji UŁ)
 • Oliwia Wierucka (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ)
 • Eryk Zywert (Wydział Prawa i Administracji UŁ)

oraz jedna osoba za działalność doktorancką – mgr Joanna Królikowska (SD Nauk Humanistycznych).
 
Wyróżnienia za działalność studencką (w formie dyplomów) otrzymało 15 osób:

 • Agnieszka Zychla (Wydział Prawa i Administracji UŁ)
 • Aleksandra Szkudlarek (Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim)
 • Andrzej Wyrzychowski (Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ)
 • Dominika Czernik (Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ)
 • Jan Majewski (Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ)
 • Jarosław Brodecki (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ)
 • Kacper Szczepaniak (Wydział Filologiczny UŁ)
 • Kamil Słomczyński (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ)
 • Martyna Karalus (Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ)
 • Michał Bartyzel (Wydział Prawa i Administracji UŁ)
 • Piotr Parkita (Wydział Prawa i Administracji UŁ)
 • Wiktor Gawron (Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim)
 • Wiktoria Kowalczyk (Wydział Nauk Geograficznych UŁ)
 • Zuzanna Kolbus (Wydział Filologiczny UŁ)
 • Maria Domaniewska (Wydział Zarządzania UŁ)

Dyplom dla laureata Nagrody Naukowej Rektora UŁ dla doktorantów Szkół Doktorskich UŁ odebrał mgr Aygün Kam (SD Nauk Społecznych), z kolei wyróżnienia za działalność studencką: Grzegorz Mikołajczyk i Zofia Wysocka (wspomniane osoby nie były obecne na poprzednich galach i chciały odebrać dyplomy przyznane wcześniej w sposób uroczysty). 

Po uroczystym wręczeniu wszystkich medali i dyplomów, laureaci zaproszeni zostali do zrobienia pamiątkowych zdjęć z władzami Uniwersytetu Łódzkiego.  

Fotorelacja z wydarzenia

Wyróżnienia i medale – za istotną działalność społeczną i organizacyjną lub naukowo-badawczą

Wyróżnienia i medale za działalność studencką na rzecz i dla dobra Uniwersytetu Łódzkiego przyznawane są za istotną działalność społeczną i organizacyjną lub naukowo-badawczą. Medale Universitas Lodziensis Alumno Laude Dignissimo przyznawane są za wybitną działalność na rzecz uczelni, która trwa co najmniej 3 lata. Doktoranci nagradzani są wspomnianymi odznaczeniami w sytuacji, kiedy mogą pochwalić się osiągnięciami w obu sferach (zarówno w społeczno-organizacyjnej oraz naukowo-badawczej). Wyróżnienia przyznaje prorektor, a medale – Senat UŁ na podstawie kandydatur przedstawionych przez prorektora.

Obecny rok akademicki jest szczególny ze względu na zmianę procedury zgłaszania kandydatur do otrzymania wspomnianych odznaczeń – w odróżnieniu od uprzednio stosowanej praktyki, kiedy rekomendacje kandydatur zgłaszali dziekani wydziałów i kierownicy Szkół Doktorskich. Od tego roku studenci i doktoranci samodzielnie aplikują o przyznanie medalu bądź wyróżnienia.

Materiał: Adrian Pałka, Centrum Obsługi Spraw Społecznych i Socjalnych Studentów i Doktorantów

Redakcja: Centrum Komunikacji i PR, fot. Maciej Andrzejewski (CKiPR)

 • ND
 • PN
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PT
 • SB