Warsztat o sztuce, która wspiera ekologię i społeczną odpowiedzialność

Miejsce wydarzenia: Franciszkańska 1/5, Łódź
Czas: 23 czerwca 2023 (piątek) 11:00 - 15:00

W piątek (23 czerwca) o godz. 11.00 rozpocznie się warsztat z cyklu „Sztuka w działaniu”, który będzie dotyczył społecznej i ekologicznej odpowiedzialności oraz aktywizmu wizualnego. Wydarzenie organizowane jest w ramach FOTOFESTIWALU i odbędzie się w uniwersyteckiej Galerii Wozownia 1/5. Zajęcia poprowadzi Krzysztof Candrowicz.

UWAGA: warsztat będzie prowadzony w języku angielskim

Autor warsztatu Krzysztof Candrowicz uważa, że kryzys klimatyczny, potrzeba zrównoważonego rozwoju oraz konieczność wdrażania odpowiedzialności społecznej i środowiskowej osiągnęły swój krytyczny moment, a świat stoi przed bezprecedensowym wyzwaniem, jakim jest walka ze skutkami degradacji środowiska. I że niezbędne są nie tylko nowe narracje, ale i nowe rozwiązania. 

Sztuka i, ujmując szerzej, kultura muszą również dołączyć do tych przemian, podkreślając alternatywne wizje i praktyki, które promują odpowiedzialne postawy i nowe zrównoważone strategie. Sektor sztuki może podnosić świadomość, stymulować działania, promować modele zrównoważonego rozwoju oraz wspierać poczucie wspólnoty i solidarności w obliczu tego kryzysu. Jak podsumował francuski filozof, antropolog i socjolog Bruno Latour „większość współczesnych kryzysów wynika ze sposobu, w jaki postrzegamy nowoczesność, oddzielając to, co naturalne od kulturowego i ludzkie od nieludzkiego”. 

tłumaczy Krzysztof Candrowicz (na zdjęciu poniżej).

Krzysztof Candrowicz, mężczyzna w średnim wieku w włosach do ramion, nosi okulary korekcyjne w ciemnych oprawkach

To mentalne rozróżnienie prowadzi do rzeczywistych i obiektywnych katastrof planetarnych, takich jak przeludnienie, zanieczyszczenie, wylesianie, kryzys różnorodności biologicznej, zmiana klimatu itp. W obliczu tej sytuacji nawet nasza rozwinięta inteligencja, zdobycze nauki czy najnowsze technologie nie mogą nas obronić, jeśli nie zmodyfikujemy naszego sposobu myślenia i funkcjonowania. 

Jak możemy to przepisać i ukształtować istotną zmianę, aby położyć kres temu złudnemu dualizmowi? Latour sugeruje stworzenie metaforycznego „parlamentu rzeczy” i reintegrację naszego życia ze światem pozaludzkim. Aby osiągnąć ten punkt jako społeczeństwo, musimy zmienić naszą etykę i świadomość. Łatwo powiedzieć, prawda? Zobaczmy, jaka może być rola artystów i świata sztuki w tym procesie redefinicji i dekolonizacji natury.  

dodaje Candrowicz.

materiał promocyjny FOTOFESTIWALU

Sztuka w działaniu to interdyscyplinarne i międzysektorowe warsztaty skierowane do profesjonalistów sztuki, artystów, kuratorów czy producentów, którzy pracują na festiwalach, muzeach, galeriach, a także do osób pracujących w sektorze sztuki i kultury, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów społecznych i w zakresie ochrony środowiska.  

Warsztat zaprojektowany jest w technologii open space (OST). Głównym celem metody jest generowanie, współtworzenie i wymiana nowych rozwiązań. Efektem końcowym warsztatów jest zestaw narzędzi z dobrymi praktykami i rekomendacjami. 

Oprócz kwestii pragmatycznych proces ten będzie również badał znaczenie praktyk artystycznych jako potencjalnej siły w kulturowej rekonstrukcji, która musi opierać się na rzeczywistych i radykalnych zmianach.

INFORMACJE O ZAPISACH 

Zgłoszenia należy przesyłać mailem (workshops@fotofestiwal.com), a w temacie zawrzeć nazwę warsztatu (Sztuka w działaniu).

Redakcja: Bartosz Kałużny (Centrum Komunikacji i PR UŁ)

Misją Uniwersytetu Łódzkiego jest rzetelne prowadzenie badań naukowych oraz aktywne głoszenie prawdy z nich płynącej, tak by mądrze kształcić kolejne pokolenia, być użytecznym dla społeczeństwa oraz odważnie odpowiadać na wyzwania współczesnego świata. Doskonałość naukowa jest dla nas zawsze najlepszym kompasem. Nasze wartości to: odwaga, ciekawość, zaangażowanie, współpraca i szacunek.

Szczegóły wydarzenia

Miejsce wydarzenia: Franciszkańska 1/5, Łódź

Data i godziny wydarzenia: 23 czerwca 2023 (piątek) 11:00 - 15:00

 • ND
 • PN
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PT
 • SB
 • ND
 • PN
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PT
 • SB