Prof. Michał Grabowski przewodniczącym Rady Naukowej MiIZ PAN

Prof. Michał Grabowski został jednomyślnie wybrany na przewodniczącego Rady Naukowej Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie. Główne obszary działalności Instytutu to badanie zróżnicowania, geografii i historii świata zwierząt, a także ekologia, biologia i ochrona zwierząt. Profesor, pełniący funkcję kierownika Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, jest zoologiem, hydrobiologiem i biologiem ewolucyjnym. Jego zadaniem będzie koordynowanie prac Rady. Gratulujemy!

profesor podczas wyprawy naukowej

Prof. Grabowski jest także członkiem Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej Polskiej Akademii Nauk, reprezentantem Polski w Komitecie Naukowym International Barcode of Life oraz liderem krajowej inicjatywy barkodingowej Polish Barcode of Life. Od 2019 roku jest również członkiem Zespołu VI Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Rady Doskonałości Naukowej - państwowego organu, którego zadaniem jest dbanie o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora.

Rada Naukowa nadzoruje wszelkie aspekty bieżącej działalności naukowej Instytutu i składa się z 33 członków.

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, to jedna z wiodących jednostek naukowych w Polsce, prowadząca szeroko zakrojone tematycznie badania w zakresie systematyki, ekologii i ewolucji zwierząt. Jest to również jedna z najstarszych instytucji zajmujących się badaniami zoologicznymi w naszym kraju. Jej historia liczy sobie już ponad dwieście lat.

Instytut posiada również najbogatszą bibliotekę zoologiczną w Polsce oraz bezcenną kolekcją zoologiczną, liczącą wiele milionów okazów zgromadzonych podczas wypraw naukowych organizowanych przez jego pracowników i współpracowników.

O badaniach prof. Michała Grabowskiego pisaliśmy wcześniej: 

Różnorodność biologiczna w Ukrainie – pierwszy Horyzont Europa dla UŁ

Materiał: prof. Michał Grabowski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ; fot. źródło prywatne
Redakcja: Iwona Ptaszek-Zielińska, Centrum Komunikacji i PR


Misją Uniwersytetu Łódzkiego jest rzetelne prowadzenie badań naukowych oraz aktywne głoszenie prawdy z nich płynącej, tak by mądrze kształcić kolejne pokolenia, być użytecznym dla społeczeństwa oraz odważnie odpowiadać na wyzwania współczesnego świata. Doskonałość naukowa jest dla nas zawsze najlepszym kompasem. Nasze wartości to: odwaga, ciekawość, zaangażowanie, współpraca i szacunek.

  • ND
  • PN
  • WT
  • ŚR
  • CZ
  • PT
  • SB