Naukowcy UŁ z grantami NCN

Znamy wyniki konkursów Narodowego Centrum Nauki. Ogłoszono projekty finansowane w ramach programów POLONEZ BIS 2, OPUS 23, PRELUDIUM 21 i OPUS 22+ LAP/Weave. Na podstawie decyzji ekspertów NCN finansowanie otrzymało 9 osób na projekty o łącznej wartości 6 066 240 zł. Gratulujemy!

W gronie laureatów UŁ znaleźli się:

 • dr Taimoor Hassan (POLONEZ BIS 2: Decentralizacja fiskalna – jakość instytucjonalna – związek kapitału ludzkiego i emisji dwutlenku węgla: Analiza porównawcza gospodarek G7 i E7; Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, osoba przyjmująca: dr hab. Piotr Krajewski)
 • prof. dr hab. Elżbieta Jung (OPUS 23: Teologia matematyczna – Ryszard Kilvington o wolnej woli człowieka i miłowaniu Boga ponad wszystko oraz o tym jak zmierzyć łaskę, zasługi i cnoty moralne; Centrum Filozofii Przyrody) 
 • dr hab. Szymon Marcińczak (OPUS 23: Dostępność cenowa mieszkań w miastach Polski – procesy, wzorce i trendy; Wydział Nauk Geograficznych) 
 • dr hab. Karol Żakowski (OPUS 23: Instytucjonalne uwarunkowania strategii wzrostu gospodarczego Japonii; Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych) 
 • dr hab. Anna Jażdżewska (OPUS 23: Podróżnicy versus domatorzy – globalne wzorce rozmieszczenia głębokowodnych skorupiaków obunogich; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska) 
 • dr Konrad Rudnicki (OPUS 23: eCS(S)I – sensory elektrochemiczne bazujące na miękkich granicach cieczowych do kontroli jakości żywności; Wydział Chemii) 
 • mgr Justyna Gumulak (PRELUDIUM 21: Szariat a prawa człowieka – orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące muzułmanów; Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych) 
 • mgr Magdalena Strachowska (PRELUDIUM 21: Rola kompleksu PARP1/HPF1 w warunkowaniu oporności na doksorubicynę w potrójnie ujemnym raku piersi; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska) 
 • dr hab. Radosław Włodarczyk (OPUS 22+ LAP/Weave: Oddziaływanie geny a środowisko na przykładzie długowiecznego gatunku ptaka morskiego. Jak geny układu odpornościowego i zanieczyszczenia wpływają na mikrobiom i dostosowanie (fitness) u rybitwy rzecznej (Sterna hirundo)? Wydział Biologii i Ochrony Środowiska. Badania zostaną zrealizowane na przykładzie populacji rybitwy rzecznej żyjącej na terenie północnych Niemiec. Kierownikiem projektu po stronie partnera zagranicznego jest Sandra Bouwhuis z niemieckiego Institute of Avian Research)

Konkursy Narodowego Centrum Nauki

OPUS 23 – konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej.
PRELUDIUM 21 – konkurs na projekty badawcze dla osób bez stopnia doktora.
POLONEZ BIS 2 – na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy.
OPUS 22+LAP/Weave – na projekty badawcze realizowane przez polskich naukowców we współpracy z zespołami z Niemiec oraz Słowenii. 

Wyniki konkursów (OPUS 23, PRELUDIUM 21, POLONEZ BIS 2)
Wyniki OPUS 22+LAP/Weave dla projektów z udziałem naukowców z Niemiec

Nauka i badania na UŁ

Materiał: Centrum Nauki UŁ
Redakcja: Iwona Ptaszek-Zielińska, Centrum Komunikacji i PR

 • ND
 • PN
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PT
 • SB