Zmiana progu dochodowego - stypendium socjalne i zwiększenie stypendium socjalnego

Uwaga Studenci! Zwiększa się próg dochody umożliwiający pobieranie stypendium socjalnego i zwiększenie stypendium socjalnego.

Uśmiechnięta dziewczyna z telefonem

Centrum Obsługi Spraw Społecznych i Socjalnych Studentów i Doktorantów informuje, że od 1 stycznia 2023 ulega zmianie próg dochodowy uprawniający do pobierania stypendium socjalnego z 1051,70 na 1294,40 na osobę miesięcznie.

§ 17 ust. 4 Regulaminu świadczeń stypendialnych stanowi, że złożenie kompletnego wniosku o przyznanie stypendium socjalnego stanowi podstawę do przyznania świadczenia począwszy od miesiąca, w którym został złożony.

Dokumenty do pobrania (wniosek, oświadczenia ) --- POBIERZ

  • ND
  • PN
  • WT
  • ŚR
  • CZ
  • PT
  • SB