VII KONFERENCJA NAUKOWA "OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW RYNKU USŁUG FINANSOWYCH W SYTUACJI KRYZYSOWEJ"

Miejsce wydarzenia: Online
Czas: 23 marca 2023 (czwartek) Cały dzień

Katedra Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego UŁ, Instytut Nauk Ekonomicznych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, Instytut Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi oraz Studencka Klinika Finansów zapraszają na VII Konferencję Naukową pt. „Ochrona i bezpieczeństwo uczestników rynku usług finansowych w sytuacji kryzysowej (COVID-19)”, która odbędzie się 23 marca 2023 r. w trybie zdalnym.

 

 

Wydział Ekonomiczno Socjologiczny UŁ

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi

Studencka Klinika Finansów

 

Główny cel Konferencji to wymiana poglądów i doświadczeń związanych z problematyką ochrony i bezpieczeństwa uczestników rynku usług finansowych, zwłaszcza konsumentów. W ramach Konferencji przedmiotem rozważań będzie bezpieczeństwo finansowe m.in. w reakcji na szoki zewnętrzne, takie jak zagrożenie pandemią COVID-19 czy działania wojenne w Ukrainie, a także kwestie bezpieczeństwa w obliczu zagrożeń spowodowanych wysoką inflacją i stopami procentowymi. Organizatorzy Konferencji zakładają wymianę poglądów w ramach dyskusji, opinii i rezultatów badań, dotyczących stanu dzisiejszego i perspektyw ochrony oraz bezpieczeństwa uczestników rynku finansowego.

 

TERMIN REJESTRACJI (przez formularz Rejestracja na VII Konferencję Naukową)  UPŁYWA DNIA 06.03.2023 r. 

 

Zapraszamy do wysyłania tekstów referatów, które po uzyskaniu pozytywnych recenzji publikowane będą w czasopiśmie 

Finanse i Prawo Finansowe – Journal of Finance and Financial Law (40 pkt. według punktacji MEiN na 2021 r.) 

na adres skf@uni.lodz.pl

 

Zachęcamy do udziału w Konferencji. Szczegóły dotyczące udziału zamieszczono są na stronie internetowej: https://www.kbcipf.uni.lodz.pl/vii-konferencja-naukowa

Szczegóły wydarzenia

Miejsce wydarzenia: Online

Data i godziny wydarzenia: 23 marca 2023 (czwartek) Cały dzień

 • ND
 • PN
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PT
 • SB
 • ND
 • PN
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PT
 • SB