Rusza projekt edukacyjno-artystyczny „PYTAJNIK, przestrzeń zaciekawienia”

Miejsce wydarzenia: Franciszkańska 1/5, Łódź
Czas: 20 maja 2023 (sobota) 16:00 - 15 czerwca 2023 (czwartek) 18:00

W sobotę (20 maja) o godz. 16.00 w Galerii Uniwersytetu Łódzkiego Wozownia 1/5 (ul. Franciszkańska 1/5) otworzy się PYTAJNIK, przestrzeń zaciekawienia. Ten wyjątkowy projekt artystyczno-edukacyjny w twórczy sposób przedstawia różnorodne aspekty myślenia pytajnego i jego zastosowanie w procesach kreatywnych i w filozoficznych dociekaniach. Podstawą do stworzenia PYTAJNIKA stały się opracowania naukowe pedagogów i filozofów z UŁ.

 

Jakie cele wyznaczane są w edukacji w XXI wieku? Co jest najważniejsze w jej realizacji? Jakich kompetencji oczekuje się w efekcie procesu edukacyjnego? Odpowiedzi na te oraz inne pytania, ważne w kontekście wyzwań nowoczesności, można znaleźć w książkach serii „Edukacja dla mądrości” Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego.

Dwie z nich stały się kanwą projektu artystyczno-edukacyjnego  „PYTAJNIK, przestrzeń zaciekawienia”. Pierwsza to książka prof. Krzysztofa J. Szmidta i prof. Elżbiety Płóciennik „Myślenie pytajne. Teoria i kształcenie”, druga – „Edukacja do samodzielności. Warsztaty z dociekań filozoficznych. Teoria i metodyka” publikacja prof. Aldony Pobojewskiej.

W oparciu o naukowe zagadnienia i treści wybrane z wymienionych wyżej książek została przygotowana przestrzeń, w której w twórczy sposób przedstawiono różnorodne aspekty myślenia pytajnego. Projekt ma uzmysławiać, że kluczowa w rozpoczęciu i rozwoju rozumowania jest umiejętność stawiania pytań – przede wszystkim tych problemowych.

Korzystając z różnorodnych narzędzi warsztatowych i kreacyjnych, prostych rozwiązań oraz tropów zawartych w publikacjach, stworzyliśmy tytułową przestrzeń zaciekawienia. Zaprasza ona do interakcji i twórczych aktywności zarówno dzieci, jak i dorosłych. Wspólnie i na różne sposoby pozwala doświadczyć, czym są dociekania filozoficzne i myślenie pytajne oraz jak mogą owocować w edukacji.

mówi Magdalena Kreis, kuratorka projektu.

Zachęcamy do dziwienia się, dociekania, zadawania pytań, udzielania odpowiedzi, ponownego dziwienia, stawiania kolejnych pytań i dalszego dociekania. Obszar działań to nie tylko przestrzeń galerii Wozownia, ale i park wokoło, a dalej – świat, który nas otacza

dodaje.

Kreatywność nie jest wyłącznie domeną sztuki. Jest to zdolność człowieka do generowania nowych i wartościowych wytworów, zadawania twórczych pytań, wprowadzania zmian i przełamywania stereotypów. Choć w PYTAJNIKU zastosowaliśmy proste materiały i oszczędne środki, to całość jest estetycznie spójna. Można ją odtworzyć w zasadzie w dowolnym miejscu i przedstawić w jej ramach wybrane zagadnienie. Udało nam się zatem zrealizować edukacyjny projekt, który jest estetyczny, dostępny i umożliwia analizę rozmaitych kwestii

wyjaśnia Jolanta Sławińska-Ryszka, autorka koncepcji PYTAJNIKA.

Projekt artystyczno-edukacyjny powstawał we współpracy z Wydawnictwem Uniwersytetu Łódzkiego, studenckim kołem naukowym „ACoTo?” przy Katedrze Pedagogiki Wieku Dziecięcego Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ oraz Instytutem Edukacji Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi.

Więcej informacji na temat PYTAJNIKA można znaleźć na stronie projektu.

 

Redakcja: Bartosz Kałużny (Centrum Komunikacji i PR UŁ)
Misją Uniwersytetu Łódzkiego jest rzetelne prowadzenie badań naukowych oraz aktywne głoszenie prawdy z nich płynącej, tak by mądrze kształcić kolejne pokolenia, być użytecznym dla społeczeństwa oraz odważnie odpowiadać na wyzwania współczesnego świata. Doskonałość naukowa jest dla nas zawsze najlepszym kompasem. Nasze wartości to: odwaga, ciekawość, zaangażowanie, współpraca i szacunek.

Szczegóły wydarzenia

Miejsce wydarzenia: Franciszkańska 1/5, Łódź

Data i godziny wydarzenia: 20 maja 2023 (sobota) 16:00 - 15 czerwca 2023 (czwartek) 18:00

 • ND
 • PN
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PT
 • SB
 • ND
 • PN
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PT
 • SB