Relacja z cyklu szkoleń Państwowej Inspekcji Pracy w ramach kampanii "Legitna praca" (17.05.23 na EkSocu)

W szkoleniach przeprowadzonych 17 maja 2023 r. przez Państwową Inspekcję Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi łącznie wzięło udział 81 studentów i pracowników EkSocu.

Cykl szkoleń został zainagurowany przemówieniem mgr Marcina Grzelaka, p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi, który podzielił się z uczestnikami swoimi własnymi doświadczeniami z początków kariery zawodowej, a także zwrócił uwagę na istotne kompetencje, które powinni rozwijać młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy. Szkolenia na EkSocu poprowadzili pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi.

Zrealizowano trzy szkolenia:

 1. „Elementy prawa pracy i nowelizacje przepisów kodeksu pracy” - Magdalena Popowicz, Agata Niedźwiecka-Zając;
 2. „Mobbing w miejscu pracy” - Marta Kwiatkowska;
 3. „Procedury ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy na przykładzie wybranych wypadków” - Artur Hennig.

Uczestnicy szkoleń zdobyli wiedzę na wybrane tematy związane z podejmowaniem pracy zawodowej, a następnie sprawdzili się w przygotowanych przez Prowadzących quizach.

BIO Prowadzących:

Magdalena Popowicz - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydziału Chemii Spożywczej i Biotechnologii Politechniki Łódzkiej. Aktualnie zatrudniona na stanowisku młodszego inspektora pracy. Specjalizuje się w obszarze prawnej ochrony pracy w edukacji. W Państwowej Inspekcji Pracy koordynuje kampanie informacyjno-edukacyjną „Kształtowanie kultury bezpieczeństwa wśród młodzieży” oraz konkursy Państwowej Inspekcji Pracy „Poznaj swoje prawa w pracy” i „Bezpieczni od startu”.

Agata Niedźwiecka-Zając - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Jest również coachem biznesowym oraz trenerem biznesu. Aktualnie zatrudniona na stanowisku młodszego specjalisty, na co dzień zajmująca się zagadnieniami z zakresu prawa pracy.

Marta Kwiatkowska - Psychoterapeutka, od 20 lat prowadzi psychoterapię indywidualną, treningi grupowe oraz szkolenia z kompetencji miękkich. Aktualnie zatrudniona na stanowisku specjalisty w Państwowej Inspekcji Pracy, od wielu lat koordynuje program prewencyjny pt. ”Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy". W ramach programu prowadzi szkolenia dotyczące zagrożeń psychospołecznych w środowisku pracy, w tym mobbingu i dyskryminacji.

Artur Hennig - Absolwent  Wydział Mechanicznego Instytutu Pojazdów i Ciągników Politechniki Łódzkiej. Aktualnie zatrudniony na stanowisku starszego inspektora pracy - specjalisty z zarządzania bezpieczeństwem pracy. Specjalizuje się w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W Państwowej Inspekcji Pracy koordynuje tematy prewencyjne „Efektywnie zarządzanie ryzykiem zawodowym” , ”Budowa - Stop wypadkom”.

Szkolenia prowadzone przez pracowników Państwowej Inspekcji Pracy są częścią kampanii „Legitna praca”, której celem jest:

 • upowszechnianie wiedzy o przepisach prawa pracy dot. zatrudniania.
 • kształtowanie świadomości zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy.
 • informowanie o możliwościach skorzystania z pomocy merytorycznej udzielanej przez Państwową Inspekcję Pracy przy eliminowaniu nieprawidłowości w zatrudnieniu.
 • tworzenie kultury bezpieczeństwa wśród młodych pracowników, poprzez kreowanie postaw i wartości związanych z eliminowaniem ryzyka zawodowego.
 • więcej informacji na temat kampanii „Legitna praca” dostępnych jest na stronie: https://www.prawawpracy.pl/

 

rozpoczęcie szkoleń Państwowej Inspekcji Pracy

Rozpoczęcie cyklu szkoleń w ramach kampanii „Legitna praca”

Dwie Prowadzące szkolenie "Elementy prawa pracy i nowelizacje przepisów kodeksu pracy" witają grupę uczestników

Szkolenie "Elementy prawa pracy i nowelizacje przepisów kodeksu pracy"

Prowadząca szkolenie "Mobbing w miejscu pracy" mówi do uczestników szkolenia

Szkolenie "Mobbing w miejscu pracy"

Prowadzący szkolenie "Procedury ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy na przykładzie wybranych wypadków" mówi do uczestników szkolenia

Szkolenie "Procedury ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy na przykładzie wybranych wypadków"

 • ND
 • PN
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PT
 • SB