Przywiązani do, czy poprzez zieleń? - grant IDUB dla dr Edyty Łaszkiewicz

Wyłoniono laureatów pierwszej edycji Interdyscyplinarnych Grantów Badawczych oraz trzeciej edycji grantów dla młodych badaczy w ramach Konkursu IDUB UŁ. W obu konkursach przyznano 25 grantów, w tym trzy dla pracowniczek EkSocu. Jedną z nich jest dr Edyta Łaszkiewicz z Katedry Gospodarki Regionalnej i Środowiska i projekt „Przywiązani do, czy poprzez zieleń? Powiązanie terenów zieleni z przywiązaniem do miejsca w celu zrozumienia związku człowieka z przyrodą”.

Spośród wielu korzyści, jakich dostarczają tereny zieleni stosunkowo niewiele uwagi poświęcono do tej pory ich roli w budowaniu przywiązania do miejsca. Nadal trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy jest ono per se korzyścią dostarczaną przez tereny zieleni, czy może skutkiem innych usług ekosystemów związanych, np. z rekreacją lub wartościami symbolicznymi.  

Celem projektu „Przywiązani do, czy poprzez zieleń? Powiązanie terenów zieleni z przywiązaniem do miejsca w celu zrozumienia związku człowieka z przyrodą” jest zbadanie, czy przywiązujemy się do terenów zieleni, czy poprzez ich obecność do danego miejsca oraz scharakteryzowanie terenów zieleni i emocji związanych z tym przywiązaniem. Projekt stanowi głos w międzynarodowej dyskusji naukowej dotyczącej przywiązania do miejsca jako kategorii usługi ekosystemów świadczonych przez tereny zieleni. Dzięki uzyskanym wynikom możliwe będzie określenie, w jakim stopniu obecność zieleni w danym miejscu przesądza o jego wyjątkowości i atrakcyjności w oczach Łodzian oraz jakie emocje wiążą się z przebywaniem w terenach zieleni. 

“Projekt jest kontynuacją i rozszerzeniem moich badań dotyczących relacji człowieka z przyrodą. Na etapie prac nad artykułem pt. „Attached to or bound to a place? The impact of green space availability on residential duration: The environmental justice perspective” opublikowanym w Ecosystem Services okazało się, że sposób w jaki ludzie tworzą więź z miejscem może wynikać z obecności zieleni. Pojawiło się wtedy pytanie, w jaki sposób zieleń może wspomagać tworzenie relacji z miejscem? Interdyscyplinarny projekt IDUB umożliwi mi odpowiedzieć na to pytanie.”

dr Edyta Łaszkiewicz, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska EkSoc UŁ.

Dr Edyta Łaszkiewicz pracuje jako adiunkt w Zakładzie Analiz Systemów Społeczno-Ekologicznych. Pełni funkcję Associate Editor w czasopismach Urban Forestry and Urban Greening oraz Frontiers in Environmental Science. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół sprawiedliwości środowiskowej, relacji człowieka z naturą, wartości pieniężnej terenów zieleni oraz aplikacji metod analizy przestrzennej danych. 

Wszyscy laureaci pierwszej edycji Interdyscyplinarnych Grantów Badawczych oraz trzeciej edycji grantów dla młodych badaczy w ramach Konkursu IDUB UŁ.

Materiał: dr Edyta Łaszkiewicz 
Redakcja: Centrum Rozwoju Wydziału EkSoc UŁ

  • ND
  • PN
  • WT
  • ŚR
  • CZ
  • PT
  • SB