Prof. Monika Marcinkowska członkinią Kapituły tytułu honorowego EKF

Prof. Monika Marcinkowska z Katedry Bankowości na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego została powołana na członkinię Kapituły tytułu honorowego ,,Zasłużony dla zrównoważonego i stabilnego rozwoju polskiego systemu finansowego'', który został ustanowiony przez Europejski Kongres Finansowy.

Tytuł honorowy ,,Zasłużony dla zrównoważonego i stabilnego rozwoju polskiego systemu finansowego” będzie przyznawany nie częściej niż raz w roku osobie niepełniącej aktualnie funkcji publicznych lub zarządczych, która w opinii Kapituły stanowi wzór uczciwości, profesjonalizmu i skuteczności.

Decyzją Kapituły, pierwszym laureatem tytułu honorowego Zasłużony dla zrównoważonego i stabilnego rozwoju polskiego systemu finansowego został Wojciech Kwaśniak.

Serdecznie gratululemy powołania członkom Kapituły oraz wyróżnienia pierwszemu laureatowi! 

Źródło: EFC

  • ND
  • PN
  • WT
  • ŚR
  • CZ
  • PT
  • SB