Prezentacja multimedialna wspierająca i przyjazna dla oka i mózgu

Szkolenie dla Nauczycieli Akademickich w ramach realizacji oferty Uniwersytetu Łódzkiego (umowa nr MEiN/2022/DIR/2864) w ramach projektu pn. „Doskonałość dydaktyczna uczelni” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój POWR.03.04.00-00-P023/21.

Sytuacja, w której Student przepisuje każdy slajd z prezentacji wykorzystywanej na zajęciach może spowodować stres i frustrację zarówno Nauczyciela Akademickiego, jak i Studenta. Warto przyjrzeć się krytycznie swoim prezentacjom i zastanowić się, dlaczego Studenci z takim zapałem je przepisują - czy są na nich wyraźnie zaakcentowane najważniejsze treści? Czy stanowią one ścianę tekstu czy też są bardziej zróżnicowane? Czy pojawiają się na nich elementy usprawniające czytanie, zrozumienie i zapamiętywanie? Celem warsztatów jest nabycie umiejętności tworzenia lekkich, wspierających prezentacji multimedialnych, które będą bardziej przyjazne w odbiorze dla Studentów bez żadnej straty w warstwie merytorycznej, a jednocześnie nie będą wymagały zaawansowanej znajomości funkcjonalności programu Power Pointa. Spójrzmy na prezentacje “tak jak Student”, aby udoskonalić swoje materiały dydaktyczne i osiągnąć lepsze efekty organizacyjne i dydaktyczne. 

Potrzebne materiały: własny laptop, zainstalowany Power Point, jedna prezentacja (lub kilka slajdów z prezentacji) z dowolnych własnych zajęć. 

Forma szkolenia

stacjonarna

Limit miejsc

12 osób

Miejsce szkolenia

Rektorat II
ul. Uniwersytecka 3
pok. 410 (IV piętro)

Zapisy rozpoczynają się 29 maja 2023 r.

zakończone

Informacje o projekcie

zdd.uni.lodz.pl

Szczegóły wydarzenia

Data i godziny wydarzenia: 12 czerwca 2023 (poniedziałek) 12:00 - 15:00

 • ND
 • PN
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PT
 • SB
 • ND
 • PN
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PT
 • SB