Skuteczne metody i narzędzia dydaktyczne. Metody problemowe

Szkolenie dla Nauczycieli Akademickich w ramach realizacji oferty Uniwersytetu Łódzkiego (umowa nr MEiN/2022/DIR/2864) w ramach projektu pn. „Doskonałość dydaktyczna uczelni” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój POWR.03.04.00-00-P023/21.

Skuteczne przekazywanie i zdobywanie wiedzy stanowią ogromne wyzwanie – Nauczyciele Akademiccy często mają wrażenie, że Studenci mają trudności z krytycznym myśleniem, a Studenci nie zawsze widzą przydatność praktyczną wiedzy z danego przedmiotu. W tej sytuacji warto sięgnąć do tzw. problemowych metod dydaktycznych, które pozwalają zdobyć m.in. umiejętności gromadzenia wartościowych informacji, analizowania ich i formułowania wniosków. Celem szkolenia jest wyjaśnienie znaczenia metod problemowych w dydaktyce i samodzielnym uczeniu się, a także zaprezentowanie możliwości praktycznego wykorzystania studium przypadku, obserwacji, burzy mózgów oraz dyskusji panelowej w trakcie zajęć tradycyjnych.

Forma szkolenia

stacjonarna

Limit miejsc

12 osób

Miejsce szkolenia

Rektorat II
ul. Uniwersytecka 3
pok. 410 (IV piętro)

Zapisy

zakończone

Informacje o projekcie

zdd.uni.lodz.pl

Szczegóły wydarzenia

Data i godziny wydarzenia: 01 czerwca 2023 (czwartek) 09:00 - 11:00

 • ND
 • PN
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PT
 • SB
 • ND
 • PN
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PT
 • SB