(webinar) Nowoczesne karty pracy

Szkolenie dla Nauczycieli Akademickich w ramach realizacji oferty Uniwersytetu Łódzkiego (umowa nr MEiN/2022/DIR/2864) w ramach projektu pn. „Doskonałość dydaktyczna uczelni” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój POWR.03.04.00-00-P023/21.

Karty pracy są szczególnie często wykorzystywane na kierunkach studiów w zakresie chemii, biologii i nauk o ziemi. Jednocześnie, ich specyfika jest znana Studentom, ponieważ są niezwykle popularnym narzędziem dydaktycznym w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Czy jednak są one interesujące, atrakcyjne i sprzyjają zapamiętywaniu informacji? Celem webinaru jest pokazanie, w jaki sposób można zmodyfikować pod względem wizualnym karty pracy, aby nie straciły niczego w warstwie merytorycznej, a jednocześnie były bardziej skutecznym narzędziem w ręku Nauczyciela Akademickiego. Zastanowimy się również na tym, jak wykorzystać i tworzyć karty pracy na innych kierunkach studiów.  

Uwaga! Osoby zapisujące się na webinar, które korzystają na zajęciach dydaktycznych z kart pracy są proszone o przesłanie skanu / zdjęcia 1-2 wykorzystywanych kart na tydzień przed webinarem na adres noweksztalcenie@uni.lodz.pl

Forma szkolenia

online - MS Teams

Zapisy od 29 maja

zapisy na szkolenie - warunkiem otrzymania linku do webinaru jest odesłanie w terminie do 26 czerwca wypełnionych dokumentów w formie papierowej

Szczegóły wydarzenia

Data i godziny wydarzenia: 28 czerwca 2023 (środa) 13:00 - 14:15

 • ND
 • PN
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PT
 • SB
 • ND
 • PN
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PT
 • SB