(webinar) Przez lupę Studenta: Czy sprawdzę się w praktyce? Metody praktycznego wykorzystania wiedzy

Szkolenie dla Nauczycieli Akademickich w ramach realizacji oferty Uniwersytetu Łódzkiego (umowa nr MEiN/2022/DIR/2864) w ramach projektu pn. „Doskonałość dydaktyczna uczelni” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój POWR.03.04.00-00-P023/21.

Współcześni Studenci, którzy wiążą kierunek swoich studiów z planami zawodowymi zwracają uwagę na niedobór “praktyki” w trakcie studiów w porównaniu z ilością dostarczanych im informacji teoretycznych. Aby podnieść poczucie atrakcyjności i przydatności zajęć, zachęcić Studentów do dalszej edukacji i lepiej odpowiadać na potrzeby rynku pracy, warto stosować metody dydaktyczne pozwalające wykorzystać wiedzę w praktyce, takie jak obserwacje, projekty lokalne czy gry symulacyjne. Pokazanie specyfiki tych metod i wyjaśnienie ich znaczenia w zakresie “sprawdzania się na razie bez poważnych konsekwencji” będzie celem tego webinaru.

Uwaga: Webinar stanowi wycinek ze szkolenia “Skuteczne metody i narzędzia dydaktyczne. Metody problemowe” oraz “Skuteczne metody i narzędzia dydaktyczne. Metody ekspresji i impresji”.

Forma szkolenia

online - MS Teams

Zapisy od 29 maja

zakończone - warunkiem otrzymania linku do webinaru jest odesłanie w terminie do 12 czerwca wypełnionych dokumentów w formie papierowej

Informacje o projekcie

zdd.uni.lodz.pl

Szczegóły wydarzenia

Data i godziny wydarzenia: 14 czerwca 2023 (środa) 09:00 - 10:15

 • ND
 • PN
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PT
 • SB
 • ND
 • PN
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PT
 • SB