Natalia Przytuła laureatką konkursu PTE

Praca licencjacka pani Natalii Przytuły nagrodzona przez PTE

Informujemy, że Komisja Konkursowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Łodzi XIII edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinach: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości obronioną w roku 2022 w kategorii prace licencjackie I miejsce przyznała Pani Natalii Przytule za pracę: „Problematyka zagrożeń transportu koleją towarów niebezpiecznych w Polsce” (promotor: dr Tomasz Adam Karkowski z Katedry Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa). 

Serdecznie gratulujemy!

Wyniki konkursu – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi (lodz.pl)

  • ND
  • PN
  • WT
  • ŚR
  • CZ
  • PT
  • SB