Kongres Association Henri Capitant na UŁ – szczegółowy program

Miejsce konferencji: Pomorska 149/153, 90-236 Łódź
Czas: 05 czerwca 2023 (poniedziałek) - 07 czerwca 2023 (środa) Cały dzień

Światowe Dni Henri Capitant odbędą się w dniach 5-7 czerwca 2023 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a ich tematem będzie "Odpowiedzialność za środowisko". Sesje plenarne skupią się wokół zagadnień odpowiedzialności za środowisko w prawie prywatnym, prawie publicznym oraz prawie karnym.

 

Spotkanie w Polsce odbędzie się w Łodzi w dniach od 5 do 7 czerwca 2023 roku. Będzie dotyczyło kwestii „Responsabilité environnementale” („Odpowiedzialność za środowisko”). Jest to zagadnienie istotne tak ze światowego, jak i polskiego punktu widzenia. Gościem Honorowym będzie Tomasz Krysiński -  konstruktor helikopterów, dyrektor do spraw badań i technologii Grupy Airbus, naczelny konstruktor najszybszego śmigłowca świata – X3, autor książek dotyczących mechaniki śmigłowców.

Przygotowane zostaną trzy raporty generalne dotyczące zagadnień prawa prywatnego, prawa publicznego i prawa karnego związanych z ochroną środowiska. Powstaną w oparciu o odpowiedzi wskazane w kwestionariuszu przez członków Stowarzyszenia. Kwestionariusz zostanie opracowany przez wybitnych naukowców – prawników zajmujących się prawem ochrony środowiska.

W drugim dniu Konferencji odbędą się warsztaty dla uczestników. Będą dotyczyły zagadnień prawnych związanych z ochroną środowiska, ale nie tylko, propozycje warsztatów zaproponuje także Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

W kolejnym, trzecim dniu Konferencji odbędzie się tzw. Henri cas pratique – młodzi prawnicy, w tym naukowcy przeanalizują kazus związany z tematem Konferencji i omówią jego rozwiązania na gruncie porządków prawnych poszczególnych państw członków Stowarzyszenia.

Konferencja zostanie podsumowana w „Rapport de syntese”.

Szczegółowy program konferencji

NIEDZIELA, 4 CZERWCA 2023 – ŁODŹ  

16:30 Zwiedzanie Łodzi  

19:30 Aperitif na zaproszenie Konsul Honorowej Francji w Łodzi Alicji BIEŃ, AKADEMIA MUZYCZNA W ŁODZI, PAŁAC KAROLA POZNAŃSKIEGO, UL. GDAŃSKA 32 

PONIEDZIAŁEK, 5 CZERWCA 2023 - ŁÓDŹ 

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, UL. S. KOPCIŃSKIEGO 8/12, AULA CZERWONA 

8:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW KONGRESU  

9:00 – 9:30 OTWARCIE KONGRESU  

 • Prof. dr hab. Elżbieta ŻĄDZIŃSKA, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego  
 • Prof. UŁ dr hab. Monika BOGUCKA-FELCZAK, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego  
 • Prof. Philippe DUPICHOT, Uniwersytet Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Przewodniczący Stowarzyszenia Henri Capitant  
 • Prof. UŁ dr hab. Mariola LEMONNIER, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Przewodnicząca Sekcji Polskiej Stowarzyszenia Henri Capitant  
 • Hanna ZDANOWSKA, Prezydent Miasta Łodzi 9:30 – 10:30  

WYKŁAD INAUGURACYJNY  

Wprowadzenie: Adwokat Alicja BIEŃ,  

Sekretarz Generalny grupy polskiej Tomasz KRYSIŃSKI, Wiceprezes, Dyrektor R&T Airbus Helicopters 

10:30 – 10:45 Przerwa kawowa  

10:45 – 13:15 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ŚRODOWISKO W PRAWIE CYWILNYM  

Raport generalny oraz dyskusja ze sprawozdawcami krajowymi  

Prof. Jean-Sébastien BORGHETTI, Uniwersytet Paris-Panthéon-Assas  

13:15 – 14:00 Lunch  

14:00 – 16:45 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ŚRODOWISKO W PRAWIE PUBLICZNYM  

Raport generalny oraz dyskusja ze sprawozdawcami krajowymi  

Prof. Sara BRIMO, Uniwersytet Paris-Panthéon-Assas  

15:00 – 15:15 Przerwa kawowa  

19:30 – 21:30 Koktajl na zaproszenie Stowarzyszenia Henri Capitant PAŁAC IZRAELA POZNAŃSKIEGO, UL. OGRODOWA 15 3  

WTOREK, 6 CZERWCA 2023 - ŁÓDŹ 

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, UL. S. KOPCIŃSKIEGO 8/12, AULA CZERWONA  

8:30 – 10:30 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ŚRODOWISKO W PRAWIE KARNYM  

Raport generalny oraz dyskusja ze sprawozdawcami krajowymi  

 • Prof. UŁ dr hab. Mariola LEMONNIER, Przewodnicząca Sekcji Polskiej Stowarzyszenia Henri Capitant  
 • Prof. dr hab. Maria ROGACKA-RZEWNICKA, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego  

10:30 – 10:45 Przerwa kawowa  

10:45 – 13:00 WARSZTATY – WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UŁ  

1. Kryzys klimatyczny a przestępstwa  

 • Christophe RAPIN, Adwokat  

2. Smog zabija  

 • Prof. Witold CIESIELSKI, Uniwersytet Łódzki i Prof. M. MARIAŃSKI, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 

3. Aktywizm sądowy w zakresie zgodności z kryteriami ESG  

 • Michèle GREGOIRE, Adwokat przed sądem kasacyjnym w Belgii  

4. Tworzywa polimerowe – plastiki i mikroplastiki – ich kumulacja i wpływ na środowisko  

 • Prof. Agnieszka WILCZEWSKA, Uniwersytet w Białymstoku i dr Karolina MENDECKA, Uniwersytet Łódzki  

13:00 – 14:00 Lunch  

MOLECOLAB, UL. MAZOWIECKA 5  

14:30 – 16:30 WARSZTATY W MOLECOLAB (PROWADZONE RÓWNOLEGLE)  

1. Szczególna rola praw rzeczowych w ochronie środowiska  

 • Prof. Elena LAUROBA, Uniwersytet w Barcelonie  

2. Prawo morskie  

 • Prof. Gaël PIETTE, Uniwersytet w Bordeaux  

3. Współczesne metody badania roli czynników środowiskowych w rozwoju chorób cywilizacyjnych i ich zastosowanie w praktyce prawniczej – przedstawiciel Molecolab.

Adwokat Sybilla GRACZYK i Adwokat Jakub TOMES  

16:45 – 17:30 ZEBRANIE PRZEWODNICZĄCYCH I SEKRETARZY GENERALNYCH SEKCJI KRAJOWYCH AHC  

18:00 – 18:30 Zwiedzanie Manufaktury, ul Ogrodowa 7 

19:30 – 21:30 Koktajl na zaproszenie Sekcji Polskiej Stowarzyszenia Henri Capitant PAŁAC BIEDERMANNA, UL. FRANCISZKAŃSKA 1/5  

ŚRODA, 7 CZERWCA 2023  

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, UL. S. KOPCIŃSKIEGO 8/12, AULA CZERWONA  

9:00 – 10:30 Henri Cas pratique

 • Alicja TARKOWSKA, Adwokat 

10:30 – 10:45 Przerwa kawowa  

10:45 – 12:45 Raport końcowy

 • François-Guy TREBULLE, Uniwersytet Paris 1 Panthéon Sorbonne 

12:45 – 13:00 Zamknięcie obrad  

13:15 Lunch i przejazd autokarem do Warszawy  

WARSZAWA: KOKTAJL W REZYDENCJI AMBASADORA FRANCJI, UL. JAZDÓW 9  

Od 18:30 Koktajl z okazji zakończenia Kongresu na zaproszenie JE Ambasadora Francji Frédéric BILLET   

 • JE Frédéric BILLET, Ambasador Francji w Polsce  
 • Prof. Philippe DUPICHOT, Przewodniczący Stowarzyszenia Henri Capitant, Uniwersytet Paris 1 Panthéon-Sorbonne  
 • Prof. UŁ dr hab. Mariola LEMONNIER, Przewodnicząca Sekcji Polskiej Stowarzyszenia Henri Capitant, Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji 

Association Henri Capitant

Stowarzyszenie Henri Capitant zostało założone w roku 1935 w Paryżu przez francuskiego profesora prawa Henri Capitanta. Zrzesza prawników frankofońskich, aktualnie z 45 krajów. Jego celem jest promowanie kultury prawa francuskiego. Skupia prawników ze wszystkich środowisk, w tym profesorów prawa, prawników praktyków (adwokaci, radcowie prawni, notariusze).

Celem Stowarzyszenia jest praca na całym świecie na rzecz promocji, upowszechniania i unowocześniania praw w tradycji cywilnoprawnej, Stowarzyszenie stanowi  największą na świecie międzynarodową sieć prawników specjalizujących się w prawie prywatnym (prawników tradycji cywilnoprawnej). Cel ten jest realizowany między innymi poprzez organizowanie kongresów międzynarodowych (Journées Internationales), w różnych państwach członkowskich, na których omawiane są aktualne, istotne zagadnienia z dziedziny prawa prywatnego z perspektywy porządków prawnych członków Stowarzyszenia.

https://www.henricapitant.org

Journées  Internationales

Journées  Internationales to coroczne spotkania prawników – członków Stowarzyszenia. Najczęściej raz w roku Stowarzyszenie organizuje międzynarodowy kongres prawa porównawczego trwający trzy dni, podczas którego omawiany jest wybrany, aktualnie istotny, temat prawny.

W trakcie kongresu omawiane są zagadnienia prawne na gruncie porządków prawnych poszczególnych państw – członków Stowarzyszenia. 
Członkowie Stowarzyszenia proszeni są o sporządzenie raportu stanowiącego odpowiedź na ankietę ogólną oraz przedstawiającego rozwiązania prawne przyjęte w ich prawie krajowym.

Interaktywne warsztaty w trakcie Journées trwają jeden dzień, pozwalając delegatom na omówienie bardziej szczegółowych zagadnień.

Po Kongresie opracowuje się i publikuje podsumowanie przeprowadzonych badań i prac.

Źródło: https://www.henricapitant.org

Journees  Internationales – Polska

W roku 2023 organizatorem spotkania Stowarzyszenia będzie Stowarzyszenie Henri Capitant Sekcja Polska.

Historia Sekcji Polskiej

W 1977 roku z inicjatywy prof. J. Jodłowskiego, powołano Komitet Organizacyjny, którego misją było utworzenie Sekcji Polskiej Stowarzyszenia  H. Capitant. Cel utworzenia Sekcji Polskiej został osiągnięty w 1979 roku. Sekcja Polska działa nieprzerwanie od 1979 roku i przez większość kongresów międzynarodowych prezentuje polskie raporty.

W 1989 roku Sekcja Polska zorganizowała w Warszawie Kongres, poświęcony ochronie dóbr kultury.

W skład Grupy Polskiej wchodzili m. in. następujący naukowcy: prof. Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska (od 1998 roku Sekretarz Generalny Sekcji Polskiej Stowarzyszenia Henri Capitant), prof. Małgorzata Pyziak-Szafnicka, prof. Dagmara Skupień, prof. Marek Safjan, prof. Michał Seweryński, prof. Tomasz Pajor.

Aktualnie Prezesem Sekcji Polskiej jest dr hab. Mariola Lemonnier, prof. UŁ, sekretarzami Sekcji Polskiej są dr Anna Górczyńska, dr Katarzyna Pfeifer-Chomiczewska, adwokat Alicja Bień – Konsul Honorowy Francji w Łodzi.

Więcej informacji: https://henricapitant.pl

Szczegóły konferencji

Miejsce konferencji: Pomorska 149/153, 90-236 Łódź

Data i godziny konferencji: 05 czerwca 2023 (poniedziałek) - 07 czerwca 2023 (środa) Cały dzień

Dane kontaktowe

 • ND
 • PN
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PT
 • SB
 • ND
 • PN
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PT
 • SB